Shimadzu Corporation

MultiNA DNA/RNA Analizleri için Mikroçip Elektroforez Sistemi

MCE-202 DNA/RNA Analizleri için Mikroçip Elektroforez Sistemi, Shimadzu’nun dünyaca bilinen mikroçip teknolojisinin kullanıldığı bu yeni elektroforez analiz platformu, agaroz jel elektroforeze bir alternatif sunmaktadır.

 • Yeniden kullanılabilir mikroçip sayesinde daha düşük analiz maliyetleri
 • 120 numuneye kadar otomatik analiz olanağı ve 75 sn/analiz’lik süresi ile laboratuvarınıza hız getirir
 • LED-excitation floresans dedektörü ile yüksek hassasiyet (ethidium bromide ile boyamaya oranla 10 kat daha iyi hassasiyet)
 • Reaktif kitinde bulunan düşük ve yüksek marker’lar sayesinde yüksek resolüsyon ve yüksek tekrarlanabilirlik
 • Kontrol ve görüntüleme yazılımı ile kullanım kolaylığı

Sistem tam otomatik yüksek rezolüsyonlu MikroChip Elektroforez yöntemiyle çalışır.

 • Sistem jel hazırlanmasına gerek kalmadan elektroforez işleminin yapılması ve kalitatif ve kantitatif sonuçların görüntülenerek yorum yapılmasını sağlar.
 • Sistem ile çalışırken ‘etidyum bromür’ (EtBr) gibi toksik ajanların kullanılmasına gerek duyulmaz.
 • Sistem kısa  ayırma Mikro Kanallı tekrar kullanıma uygun Mikroçipler kullanılarak analize uygundur.
 • Mikroçipler kuartz malzemeden yapılmıştır.
 • Sisteme aynı anda 1 ile 4 arasında Mikroçip takılabilir, bu sayede analiz süresi kısaltılabilir.
 • Mikroçipler 3600 analize kadar (ideal çalışma koşullarında) tekrar kullanılabilir, her analizden sonra sistem mikroçipi kendisi temizler.
 • Floresans dedeksiyonlu sistemdir, dedektör olarak PMT (Fotoçoğaltıcı Tüp) kullanılır, mavi bir LED excitation ışık kaynağı olarak kullanılır. Sistemde kısa geçiş filtreleri kullanılarak istenmeyen dalgaboylarının etkileri giderilir.
 • Sistem robotikleri otosampler ve aspirasyon sisteminin ideal çalışması için gelişmiş düzeydedir. SX düzlemi, SY düzlemi, SZ düzlemi, PY düzlemi ve PZ düzlemi olmak üzere otosampler beş farklı yöne hareket edebilmelidir. Ayrıca otosampler numune, ayırma tamponu ve yıkama suyunu uygulayabilmek için bir numune probu ile kombinedir.
 • Mikroçipin dört tablasına da aspirasyon uygulayacak aspiratör ünitesi ve mikroçipin mikrokanallarını hava basıncı kullanarak dolduracak bir hava silindirine sahiptir.
 • Sıvı iletiminde kullanılmak üzere bir peristaltik pompa ve bir şırınga pompa bulunur.
 • DNA boyutlandırması, RNA boyutlandırması yapılabilir.
 • DNA miktar tayini, RNA miktar tayini yapılabilir. RNA miktar tayini ise aşağıdaki başlıklar altında yapılabilir;
  • Toplam RNA analizi
  • mRNA Analizi
  • Pik ölçümleri için hesaplama metodu
 • Miktar tayini aralığı DNA için : 0.5 – 50 ng/µL (50 mM KCl ve 1.5 mM MgCl2   içeren 10mM Tris-HCl  Tamponu) ; RNA için 25 -500 ng/µL (Toplam RNA) (1mM EDTA  içeren 10mM Tris-HCl  Tamponu).
 • Boyut tanımlama aralığı DNA için uygun kitler seçilerek 25-500 bp (Base Pair), 100-1,000 bp ve 100- 2,500 bp aralıklarında seçilebilir. RNA için boyut tanımlama aralığı 28S rRNA (4.7-5.0 knt) ya kadar belirlenebilir.
 • Rezolüsyon DNA için 25-100 bp aralığında maksimum %5, 500-1,000 bp aralığında maksimum %10 1-2,500 bp aralığında maksimum %20’dir.
 • Dedeksiyon limiti en az DNA için 0.2 ng/µL (50 mM KCl ve 1.5 mM MgCl2   içeren 10mM Tris-HCl  Tamponu)  ; RNA için 5 ng/µL  (toplam RNA), 25 ng/µL (mRNA)’dir. (1mM EDTA  içeren 10mM Tris-HCl  Tamponu)
 • Elektroforez işlemi boyunca sıcaklık 37oC de sabit tutulabilir.
 • Elektroforez güç kaynağı maksimum değerleri 1.5 kV voltaj / 250 µA.
 • DNA ön karıştırma için 2-10 µL,Çip üstünde karıştırma için 3-30 µL,RNA ön karıştırma için 2.5-15 µL numune hacimleriyle çalışabilir.
 • Her bir  analiz programı içinde 120 numune analiz edilebilir.
 • 96 numune ve 12 ekstra numune alabilecek şekilde toplam 108 numune ile çalışabilir.
 • Ayırma tamponu doldurma işlemi hava silindiri ile offline pneumatic metot ile yapılır.
 • Otomatik numune enjeksiyonu, otomatik ayırma tamponu geri doldurma ve otomatik çip temizlemesi yapabilir.
 • Aynı anda 4 Mikroçip kullanıldığında analiz döngü zamanı 75 saniye girilebilmektedir. DNA analizi için 96 numunenin analizi döngülerle birlikte 130 dakikadan kısa sürede bitirilebilir.
 • Sistem yazılımı otomatik boyut bilgisi ve miktar tayini değerlendirmesi yapabillri, istenildiğinde kullanıcı dataları otomatik yada manuel olarak yeniden çalışma imkanına sahiptir.
 • Yazılım sayesinde tüm analiz programı bitmeden bitmiş numunelerin değerlendirilmesi mümkündür.
 • Yazılım ekranı kullanıcıya çalışma kolaylığı getirecek şekilde analiz programı,numune listesi, numune tablası durumu,real time elektroforogram görüntüsü,Jel görüntüsü ve elektroforogramları görüntüleyebilecek düzene sahiptir.

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner