Shimadzu Corporation

Nexera X2 Modüler UHPLC Sistemi Dual pompa, 4'lü gradient, 1300 bar

Nexera X2 UHPLC sistemi, UPLC (Ultra yüksek basınçlı HPLC veya Ultra yüksek performanslı HPLC) ile HPLC teknolojilerinin tam olarak doğru birleşimidir ve bu da Nexera X2’nin çok çeşitli ve geniş  uygulamalarda kullanılmasını sağlar. Tamamen yeni olan bu UHPLC sistemi  sadece maksimum hız değil aynı zamanda hassasiyet, çözünürlük, kararlılık ve güvenilirlik sağlar.

Sistem, hem devrim niteliğindeki i-PDeA ayırım teknolojisi hem de dinamik aralığını genişleterek konsantre bileşikler ile eser miktardaki bileşiklerin aynı anda miktar tayininin yapılmasına olanak veren i-DReC fonksiyonu özelliklerini kullanıcıya sunmaktadır.     
 
Nexera X2 hem UHPLC hem de HPLC özelliklerini tek bir sistemde toplamaktadır. Temel Nexera quaterner sistemi tek bir pompa ünitesi ile 4’lü gradiyent yapmaktadır. Üstelik bu sistemde mevcut HPLC metodları çalışılmakla birlikte, UHPLC metoduna transfer edilerek de çalışılabilir.

 • Sistem 1300 Bar basınç altında çalışmaya uygundur.

 • Nexera 4’lü gradiyent sistemi düşük basınç gradiyent ile 4 farklı çözücüyü karıştırabilmektedir bu da hem zamanı kısaltır hem de metod gelişimi sırasında mobil faz değişimi sebebiyle yaşanacak sorunları engeller.  Eğer düşük basınç gradiyent ünitesi 2 pompa üniteli sisteme eklenirse sistem hem 2’li (yüksek basınçlı) gradiyent hem de 4’lü (düşük basınçlı) gradiyent olarak çalışmaya uygun hale gelir. Böylece cihazın verimliliği artar.

 • Nexera X2 serisi oto örnekleyiciler istenilen miktardaki farklı yıkama çözeltilerinin seçilebildiği çoklu yıkama mekanizması gibi özellikler geliştirerek, yüksek hassasiyet sağlayan numuneden numuneye geçen kirlilik (carry-over) miktarını düşürebilmek için özenle dizayn edilmiş modüllerdir. Aynı zamanda UHPLC uygulamalarında kullanılan kolon boyutlarına göre en uygun enjeksiyon hacmi için yüksek doğruluk sunar.

 • Nexera X2 serisi otoörnekleyiciler 1uL’nin altındaki enjeksiyonları bile yüksek doğrulukta yaparlar. UHPLC uygulamalarında kısa kolon kullanılmasına bağlı olarak enjeksiyon hacimleri de küçük olur. Özellikle yüksek elüsyon gücündeki çözücüler kullanıldığında enjeksiyon hacmini arttırmak zordur. Normalde bu, örnek çözücüsünün etkisini düşürmek için örneğin seyreltilmesi anlamına gelir.  Nexera X2 serisi otoörnekleyicileri kolaylıkla yüksek doğrulukta mikro hacim enjeksiyonu yapabilmektedir. Bu durum türevlendirme sonrası yüksek organik çözücü konsantrasyonundaki numunelerin bile seyreltmeden direkt enjeksiyonuna izin verir.   

 • Nexera X2 otoörnekleyicisi olan SIL-30AC aynı zamanda türevlendirme yapabilmektedir. Reaksiyon zamanı ve eklenen reaktif miktarı sabit tutulabildiğinden, otoörnekleyici türevlendirme işlemini yüksek tekrarlanabilirlikte yapabilmektedir. Ek olarak işlemi otomatikleştirmek zaman kaybı ve türevlendirme sıkıntılarını ortadan kaldırır.

 • Nexera X2 sisteminde kullanılan mikroreaktör tipi gradiyent karıştırıcılar (gradient mixer) düşük miktarlardaki mobil fazların yüksek hassasiyette karışabilmelerini sağlar. MS sisteminin önünde kullanılmaya en uygun olan 20uL karıştırıcının yanı sıra sisteme eklenebilen 180 uL’lik karıştırıcı en yüksek karıştırma etkinliği sağlar. Aynı zamanda karıştırma performansı ile gradiyent alıkonması arasında bir denge yaratabilmek ve en uygun kapasitedeki karıştırıcıyı seçebilmek açısından 40uL’lik ve 100 uL’lik karıştırıcılar da mevcuttur.  

 • 10mm ışık yollu PDA dedektörde SR hücresi (yüksek hassasiyetteki ve yüksek çözünürlükteki hücre) kullanıldığında daha küçük yayılma verir. Bu da UHPLC çalışmalarında daha keskin pik verirken aynı zamanda HPLC kadar kolay kullanım ve daha geniş uygulama alanı sağlar. Opsiyonel olarak sunulan yüksek hassasiyetteki 85mm optik yollu hücre gürültü seviyesini minimumda tutar.   

 • UHPLC-MS / MS ile Balda Neonicotinoids, Fipronil ve Bazı Metabolitlerin Ultra-Hassas ve Hızlı Analizi

  Bir böcek ilacı olan Fipronilin, mısır tohumlarında kullanımı, bal arılarının sağlığı açısından yüksek risk sınıfında olması nedeniyle Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yasaklandı. Bu bileşiklerin arılar üzerindeki etkisini ve polen ve baldaki kirliliğini daha iyi anlamak için oldukça hassas bir analiz yöntemi gerekliydi.
  Bu çalışmada, bu amaca yönelik olarak LCMSMS kullanılarak geliştirilen bir analiz yöntemine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu Nexera X2 (UHPLC) ile LCMS-8060 (LCMSMS)

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner