Shimadzu Corporation

Nexera XR Modüler UHPLC Sistemi

Nexera XR, Prominence serisinin iyileştirilmesi sırasında elde edilen bilgileri ve teknolojik gelişmeleri kullanarak yüksek basınç dayanımı sağlamaktadır. Hedef sadece küçük parçacık boyutlu kolon ile yüksek hızlı analiz gerçekleştirmek değil aynı zamanda yüksek hızlı analizi yüksek çözünürlük altında gerçekleştirebilmektedir. Nexera XR bu hedefi gerçekleştirmiştir. 

Nexera XR, ilaç, biyokimya, kimya, çevre ve gıda alanlarında çalışan bir çok laboratuvarın vazgeçilmezi konumundadır.

 • Nexera XR'ın SPDM-30A fotodiyodarray dedektör ve RF-20AXS floresans dedektör üniteleri rakiplerine göre en yüksek hassasiyeti sunmasını, mükemmel baseline kararlılığını ve yüksek tekrarlanabilirliği yakalamasını sağlar. 
 • LC/MS/MS sistemleri için numuneden numuneye taşınan kirliliğin çok düşük olması son derece önemlidir. Shimadzu Otosampler üniteleri bu konu göz önüne alınarak ve adsorbsiyona en yatkın numunelerde bile carry-over yaratmayacak şekilde tasarlanmaktadır. 
 • Nexera XR, eser numune analizlerinde bile yüksek doğrulukta ölçümler yapabilmekte ve mükemmel tekrarlanabilirlik yakalamaktadır.
 • Nexera XR hem konvansiyonel HPLC kolonları (5 um vb. partikül çaplı) hem de küçük partikül çaplı (2um, 3um vb) kolonlar ile çalışmaya uygundur. 

Kolon performansını arttıran önemli bir faktör kolon partikül boyutu ile kolon uzunluğu arasındaki dengedir. Gerçek yüksek çözünürlüklü analiz için bazı koşullar sağlanmalıdır. Bu koşullar arasında arttırılmış kolon basıncı ile daha küçük parçacık arasındaki dengeyi bulmak, bu basınca dayanacak güçte sistemi oluşturmak, yüksek hassasiyetli ve yüksek dinamik aralıklı bir dedektör kullanmak ve akış yolunu minimum difüzyona neden olacak şekilde optimize etmek vardır.

Nexera XR, prominence serisinin iyileştirilmesi sırasında elde edilen bilgileri ve teknolojik gelişmeleri kullanarak yüksek basınç dayanımı sağlamaktadır. Hedefimiz sadece küçük parçacık boyutlu kolon ile yüksek hızlı analiz gerçekleştirmek değil aynı zamanda yüksek hızlı analizi yüksek çözünürlük altında gerçekleştirebilmektedir. Nexera XR bu hedefi gerçekleştirmiştir.

HPLC’nin iki temel performans özelliği olan mükemmel tekrarlanabilirlik (repeatibility) ve minimum numuneden numuneye taşınan kirlilik (carry-over) bir analitik sistemin özellikleri arasında en önemli olanlardır. Shimadzu, diğer üretici firmalar arasından bu iki özellikteki üstünlüğü ile sıyrılmaktadır.  Bu üstünlüğü sağlayan özellikler yüksek performanslı pompa, küçük enjeksiyon hacimlerinden yüksek tekrarlanabilirlik sağlayan otoörnekleyici, numuneden numuneye neredeyse sıfır kirlilik taşıyan enjeksiyon mekanizması ve diğer teknolojik mükemmelliklerdir. Nexera XR bu mükemmelliği yüksek hassasiyetli analiz için yeterli performansı sağlamak adına UV dedektör ve Sıvı kromatografi kütle spektrometresi kullanarak, yüksek performans ve yüksek çözünürlük arasındaki dengeyi sağlayarak sunmaktadır.

 • Baseline kararlılığı pompa, fırın, dedektör gibi modüllerin performansından ve daha birçok etkenden çok kolay etkilenir. Fotodiyodarray dedekör ve floresans dedektör üniteleri rakiplerine göre en yüksek hassasiyeti sunar.  Oda sıcaklığının dalgalanması sonucu oluşan etkileri engellemek için sıcaklık kontrol fonksiyonu  dedektörlerde standart olarak gelir  ve bu da dedektörlerin mükemmel baseline kararlılığı ve mükemmel tekrarlanabilirlik yakalamasını sağlar. 
 • LC/MS/MS sistemleri için numuneden numuneye taşınan kirliliğin çok düşük olması son derece önemlidir. Shimadzu Otosampler üniteleri bu konu göz önüne alınarak üretilmektedir. Sıvı ile etkileşimde olan iğnenin yapısı ve materyali numune ile minimum adsorbsiyon yapacak şekilde tasarlanmıştır. Bunun sonucu olarak adsorbsiyona yatkın numunelerde bile numuneden numuneye kirlilik taşınması gözlenmemiştir.
 • Nexera XR, eser numune analizlerinde bile yüksek doğrulukta ölçümler yapabilmekte ve mükemmel tekrarlanabilirlik yakalamaktadır.
 • Nexera XR hem konvansiyonel HPLC kolonları (5 um vb. partikül çaplı) hem de küçük partikül çaplı (2um, 3um vb) kolonlar ile çalışmaya uygundur. 

 • İlaç Analizleri Hakkında - Shimadzu Journal Sayı 3

  • Insights from our customer Professor Alexander Arnold from the Milwaukee Institute for Drug Discovery at the University of Wisconsin-Milwaukee
  • The collaboration with Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Japan for development of pharmaceutical products using Imaging Mass Spectrometry: iMScope TRIO
  • Metabolic Studies of Drug Candidates for Neurological Disorders and Asthma Based on GABAA Receptor Subtype Selective Ligands using Mass Spectrometry
  • Utility of High-resolution MALDI imaging in Drug Discovery: Histological Distribution of Gentamicin in Proximal Renal Tubules of Rats
  • And many more ...

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner