AccuStandard

Petrokimya Referans Standartları

Accustandard Referans Standartları EPA Metodları, Pestisit Kalıntı Taraması, Alev Geciktiriciler, Biyoyakıtlar, Plastik Katkıları, Boyalar, Patlayıcılar, UOP ve ASTM Metodları ve PIANO ve Fiziksel Özellik analizleri için ürünleri kapsamaktadır.  

Firmanın sentez departmanı özel ürünlerin sentezine de olanak sağlamaktadır. Poliklorlu bifenillere (PCBler) ve Polybromine difenil eterlere (PBDE'lere) ait 209 eşdeğer referans ile halojenli dioksinler, dibenzofuranlar, PAHlar ve pestisitler ilk olarak AccuStandard tarafından piyasaya sunulmuştur.

  • ASTM Listeleri ve Çapraz Referanslar
  • Kalite Kontrol, Fiziksel Özellikler, Sülfür Standartları, PIANO, Detaylı Hidrokarbon Analizi ve SIM DIS
  • ASTM Referans Standartları (diğer), Diizosiyanatlar, Biyoyakıtlar
  • TPH & Yakıtlar & Hidrokarbonlar, Yağ, Gres & TPH - EPA Metodları,
  • Wear (Aşınma) Metalleri (Organometalikler)

*** AccuStandard petrokimya standartlarının tam listesine ulaşmak için lütfen tıklayın:

https://www.accustandard.com/petrochemical.html 

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner