Restek

Quechers Ürünleri

QuEChERS  Ekstraksiyon Yöntemi ile Gıdalarda Kalıntı Analizi

Artan örnek sayısı ve analiz maliyetleri pestisitlerin örnek hazırlama aşamasına da dikkati çekmiş, ve ABD Tarım Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırma sonucunda geliştirilen QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) ekstraksiyon metodu basit, hızlı ve düşük maliyetli bir metod olarak kabul görmektedir. QuEChERS metodu, AOAC ve EN gibi resmi onaylı metodlarda da yer bulmaktadır.

Metodun baş harflerini oluşturan ‘’Hızlı’’, ‘’Kolay’’, ‘’Ucuz’’, ‘’Sağlam ve ‘’Güvenilir’’ kelimeleri QuEChERS yöntemi hakkında ipucu vermektedir.

Uluslararası Çevre Koruma Ajansı (EPA) pestisitleri zirai ürünlere, insanlara veya diğer canlılara zarar verebilecek böcek, haşere, kemirgen, yabani ot, mantar, bakteri ve virüs vb. canlıların olumsuz etkilerini engellemek, hafifletmek, yok etmek ya da kontrol altında tutabilmek için kullanılan her türlü madde veya madde karışımı olarak tanımlamaktadır.

Pestisitler, yapı olarak canlı organizmaları yok etmek veya işlevlerini yavaşlatmak üzere geliştirildiği ve etki alanları yalnızca hedef organizma ile sınırlı kalmadığı için doğal olarak insanlar ve hayvanlar üzerinde istenmeyen sağlık sorunlarına neden olabilmekte ve ayrıca çevre üzerinde de olumsuz etkiler bırakabilmektedir. Pestisitlerin faydaları ve zararları arasında dengenin sağlanabilmesi için bu ürünlerin izin verilen limitler dahilinde, bilinçli ve doğru kullanımı son derece önemlidir.

İlk olarak, 29 Mayıs 2006’da belirtilen limitlerin üzerinde kullanımı yasak olan pestisit kalıntıları, gıda katkıları ve veteriner ilaçlarının bir listesi yayınlanmıştır. Bu listeye göre yaklaşık 800 pestisit etken maddesi için standartlar belirlenmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halen tüketilen gıdalardaki kalıntılar ile ilgili yasal düzenlemelerle birçok tarım ilacının kullanımına sınırlama getirilmiş; zirai ürünlerin ithalatı ve ihracatı için gıda kodekslerinde ve tebliğlerde belirlenen listelerde yasaklı pestisitler tanımlanmış, gıda maddelerinde bulunmasına izin verilen pestisitler için ise maksimum kalıntı limitleri (MRL) belirlenmiştir.

QuEchERS Kit seçiminde en kritik nokta clean-up aşamasında kullanılacak ürünün doğru belirlenmesidir.

Bu basamakta kullanılacak dSPE tüpün bileşimi çalışılacak numunenin türüne uygun olarak seçilmelidir (hafif, yüksek pigment, yağlı vb).

Q-sep QuEChERS Numune Hazırlama (Ekstraksiyon ve Temizleme) Ürünleri

 • Tuz paketleri, ikinci bir boş tüpe tuz transferi yapılmasını elimine etmektedir.
 • Tekrar kullanılabilir tüplerle paketleri kullanarak doğaya zarar vermez.
 • Uygun ve kolay kullanım.
 • Kullanıma hazır tüplerle sayesinde cam malzeme kullanmaya gerek yoktur.
 • Önceden tartılmış, ultra saf sorbentler.
 • Orjinal tamponsuz, AOAC (2007.01) ve Avrupa (EN 15662) QuEChERS metotlarını desteklemektedir.
 • Multikalıntı Pestisit Analizleri için Düşük maliyetli, Hızlı ve Kolay Numune Hazırlama
 • Korumayı ve saklama stabilitesini arttırmak için folyo paketler kullanılmaktadır.

 • GCMS ile Meyve ve Sebzelerde Pestisit Analizi

  Meyve ve sebzelerde pestisit tayini

  Cihaz: GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMS)

 • LCMSMS ile Gıdalarda Pestisit Analizleri

  Pestisitler, zirai ürünlere, insanlara veya diğer canlılara zarar verebilecek böcek, haşere, kemirgen, yabani ot, mantar, bakteri ve virüs vb. canlıların olumsuz etkilerini engellemek, hafifletmek, yok etmek ya da kontrol altında tutabilmek için kullanılan her türlü madde veya madde karışımı olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, LCMSMS ile gıdalarda pestisit analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8045 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Sütte Antibiyotik Kalıntısı Analizleri

  Hastalıkların önlenmesi, kontrolü ve gelişimin hızlanmasını sağlamak gibi amaçlarla doğrudan, yeme ya da suya katılarak, parenteral, kas içi veya meme içine uygulanan antibiyotiklerin kullanımını takiben, hayvanın doku ve organlarında biriken metabolitlere, ilaç ya da kimyasal maddelere kalıntı adı verilmektedir. Bu çalışmada, LCMSMS ile sütte antibiyotik kalıntısı analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Kanatlı Hayvanlarda Antibiyotik Kalıntısı Analizleri

  Hastalıkların önlenmesi, kontrolü ve gelişimin hızlanmasını sağlamak gibi amaçlarla doğrudan, yeme ya da suya katılarak, parenteral, kas içi veya meme içine uygulanan antibiyotiklerin kullanımını takiben, hayvanın doku ve organlarında biriken metabolitlere, ilaç ya da kimyasal maddelere kalıntı adı verilmektedir. Bu çalışmada, LCMSMS ile kanatlı hayvanlarda antibiyotik kalıntısı analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner