Restek

Restek GC Kolonları Rxi Kolon Serisi Rtx Kolon Serisi Stabilwax

Ant Teknik olarak tüm GC, GCxGC, GCMS ve GCMSMS uygulamaları için analitik ihtiyaçları karşılayacak, geniş bir ürün portföyü sunmaktayız. 

Restek firmasının GC kolon serisinde, farklı boyutlarda ve farklı uygulamalara özel fused silika kapiler, metal, PLOT, dolgulu-mikrodolgulu, custom kolonları bulunmaktadır. 

Örnek uygulamalardan bazıları

 • İlaç analizleri
 • Suda VOC analizleri, Purge and Trap ile VOC analizleri
 • Pestisit analizleri
 • Yağ asiti metil esterleri analizleri
 • Asidik madde analizleri v.b. 

Hangi Kolonu Seçmeliyim


Uygun kolon seçimi iyi bir ayrım elde etme açısından son derece önemlidir. Mümkün olan en kısa sürede en iyi ayrımın elde  edilmesi için gerekli olan rezolüsyon ise kolon etkinliği (N), alıkonma faktörü (k) ve ayrım faktörü (Þ) ile ilişkilidir.

Restek GC Kolon Seçimi

Doğru sabit faz seçimi, iyi bir ayrım elde etmenin en önemli basamağıdır. Ayrımı en çok etkileyen parametre olan ayrım faktörü ise polarite ve seçicilikle ilişkilidir. Kolon dolgu maddesi seçiminde: 

 • Hedef analit ve sabit faz etkileşimleri,
 • Maksimum çalışma sıcaklığı ve
 • Metod gereklilikleri dikkate alınmalıdır. 

 

 

Rxi-5 Sil MS GC Kapiler Kolonu

Düşük polarite fazında, 1,4-bis(dimetilsiloksi) fenilen dimetil polisiloksan

Rtx-5 MS GC-MS Kapiler Kolonu

Düşük polarite fazında, %5 Difenil %95 dimetil polisiloksan

Rxi-1 MS GC-MS Kapiler Kolonu

Apolarite fazında, %100 dimetil polisiloksan

Rtx-5 GC Kapiler Kolonu

Düşük polarite fazında, %5 Difenil %95 dimetil polisiloksan

Rxi-5 HT GC Kapiler Kolonu

Düşük polarite fazında, %5 Difenil %95 dimetil polisiloksan, yüksek sıcaklıkta çalışabilen

Rxi-1 HT GC Kapiler Kolonu

Apolarite fazında, %100 dimetil polisiloksan, yüksek sıcaklıklarda çalışabilen

Rtx-1 GC Kapiler Kolonu

Apolarite fazında, %100 dimetil polisiloksan, genel amaçlı kullanım 

Stabilwax , Stabilwax-MS GC Kapiler Kolonu

Polarite fazında, %100 polietilen glikol 

Rtx-WAX GC Kapiler Kolonu

Polarite fazında, %100 polietilen glikol GC Kolonu

Rxi-XLB GC-MS Kapiler Kolonu

Tescilli Özel Üretim GC Kolon Fazı
Pestisit, PCB ve Pah analizleri için ideal GC-MS Kolonu

Rtx-20 GC Kapiler Kolonu

Düşük-orta polarite faz; 80% dimetil/ 20% difenil polisiloksan
Uçucu, Aroma bileşikler ve alkollü içecekler analizleri için ideal USP G28 G32 GC Kolonu

Rtx-35 GC Kapiler Kolonu

Orta polarite faz; 65% dimetil/ 35% difenil polisiloksan
Organoklorlu Pestisitler, PCB, Farmasötik analizleri için ideal USP G42 GC Kolonu

Rxi-35Sil MS GC-MS Kapiler Kolonu

Tescilli Özel Üretim GC Kolon Fazı
Organoklorlu Pestisitler, PCB, Farmasötik analizleri için ideal USP G42 GC Kolonu

Rxi-17 GC Kapiler Kolonu

Orta polarite faz; 50% dimetil/ 50% difenil polisiloksan
Pestisit, Herbisit, Sterol analizi için ideal USP G3 GC Kolonu

Rxi-17Sil MS GC-MS Kapiler Kolonu

Orta polarite faz; 50% dimetil/ 50% difenil polisiloksan
PAH analizi için ideal USP G3 GC-MS Kolonu

Rtx-65 GC Kapiler Kolonu

Orta yüksek polarite faz; 35% dimetil/ 65% difenil polisiloksan
Fenoller, Trigliseritler ve yağ asitleri GC Kolonu

Rxi-624Sil MS GC-MS Kapiler Kolonu

Orta Polarite Tescilli Özel Üretim GC Kolon Fazı
VOC ve Çözücü Kalıntı Analizi GC-MS Kolonu

Rtx-624 GC Kapiler Kolonu

Düşük-orta polarite faz: 6% siyanopropilfenil/ 94% dimetil polisiloksan
Uçucu Organik Kirleticiler Analizi GC Kolonu

Rtx-1301 GC Kapiler Kolonu

Düşük-orta polarite faz: 6% siyanopropilfenil/ 94% dimetil polisiloksan
Çözücü Kalıntı ve VOC Analizi GC Kolonu

Rtx-1701 GC Kapiler Kolonu

Orta polarite faz: 14% siyanopropilfenil/ 86% dimetil polisiloksan
Alkol, Oksijenat, PCB, Pestisit ve koku esans Analizi GC Kolonu

Rtx-200 / Rtx-200MS GC Kapiler Kolonu

Orta polarite faz: trifloropropilmetil polisiloksan
Genel amaçlı Çözücü Analizi GC Kolonu

Rtx-225 GC Kapiler Kolonu

Polar faz: 50% siyanopropilmetil/ 50% fenilmetil polisiloksan
Genel amaçlı FAMEs Yağ asidi metil esterleri, Karbohidrat, Sterol ve Aroma Bileşikleri USP G7 G19 GC Analiz Kolonu

Rtx-440 GC Kapiler Kolonu

Orta Polarite Restek Patentli GC Kolon Fazı
Genel amaçlı Pestisit, PAH ve yarı uçucu bileşik analizleri için üretilmiş GC Kolonu

Rtx-2330 GC Kapiler Kolonu

Yüksek Polarite Faz: 90% Bissiyanopropil/ 10% Siyanopropilfenil polisiloksan
Genel amaçlı cis/trans FAMEs, dioksin izomerleri analizi GC Kolonu

Rt-2560 GC Kapiler Kolonu

Yüksek Polarite Faz: 100% Bissiyanopropil polisiloksan
Spesifik cis/trans FAMEs Aplikasyon analizi GC Kolonu

Stabilwax-DA GC Kapiler Kolonu

Polar fazında, Asit deaktivasyonlu Carbowax Polietilen glikol
Türevlendirilmemiş serbest asit ve bazı inorganik asit analizleri için spesifik GC Kolonu

Stabilwax-DB GC Kapiler Kolonu

Polar fazında, baz deaktivasyonlu Carbowax Polietilen glikol
Türevlendirilmemiş amin ve bazik bileşiklerin analizleri için spesifik GC Kolonu

Rt-βDEXm GC Kiral Kapiler Kolonu

14% Siyanopropilfenil/86% Dimetil Polisiloksan içine eklenmiş Permetillendirilmiş Beta Siklodekstrin

Rt-TCEP GC Kapiler Kolonu

Yüksek Polar Faz: 1,2,3-tris[2-siyanoetoksi]propan
Benzinde aromatiklerin oksijenatların analizi

Rt-CW20M F&F GC Kapiler Kolonu

Polar Faz: Carbowax Polietilen Glikol
Spesifik Aroma ve koku esans bileşenleri analizi GC Kolonu

Rt-Silica BOND Kapiler GC PLOT Kolonu

Gözenekli tabakaya sahip porlu tabaka
Hafif hidrokarbonlar (C1-C4), Sülfür gazları, Halokarbonlar ve CO2 analizleri için ideal 

Rt-Alumina BOND/Na2SO4 Kapiler GC PLOT Kolonu

Sodyum Sülfat ile deaktive edilmiş Alüminum Oksit fazı
Rafineri Gazında Hidrokarbon analiz kolonu

Rt-Alumina BOND/ KCL Kapiler GC PLOT Kolonu

Potasyum Klorür  ile deaktive edilmiş Alüminum Oksit fazı
Rafineri Gazında C1-C5 Hidrokarbon analiz kolonu

Rt-Alumina BOND/ CFC Kapiler GC PLOT Kolonu

CFC için Deaktive edilmiş Alüminum Oksit fazı
CFC analizine spesifik olarak üretilmiştir.

Rt-Alumina BOND/ MAPD Kapiler GC PLOT Kolonu

Alüminum Oksit fazı
Etilen, Propilen, Bütilen, Bütadien gibi Petrokimyasal ürünlerin analizine spesifik olarak üretilmiştir.

Rt-Msieve 5A Kapiler GC PLOT Kolonu

Molecular Sieve 5A fazı
Hidrojen, Argon, Azot, Oksijen, Metan, Karbon Monoksit gibi daimi gazların analizi için üretilmiştir.

Rt-Q-Bond Kapiler GC PLOT Kolonu

%100 divinilbenzen apolar faz
C1-C3 Hidrokarbon analizi C12’ye kadar alkan ve izomer analizlerinin yanı sıra daimi gazlardan CO2 ve metan ayrımını yapabilen PLOT Kolondur.

Rt-U-Bond Kapiler GC PLOT Kolonu

Divinilbenzen Etilen Glikol / Dimetilakrilat polar faz
Eser miktarda H2S, COS ve merkaptan analizleri yapabilen spesifik PLOT Kolondur.

  

 • GC-MS ile Fitalat Analizi: GC Sabit Faz Performanslarının Karşılaştırılması

  Fitalatlar bir çok farklı endüstride yaygın olarak kullanılmakta ve sağlığa potansiyel olumsuz etkileri nedeniyle dikkat çekmektedir. Bu nedenle, fitalatların tespiti ve ayrımı bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu çalışmada, fitalatların GCMS ile analizine yer verilmekte; söz konusu analiz için optimum sabit fazların ve koşulların belirlenmesi için Restek Pro EZGC gaz kromatografik modelleme yazılımından yararlanılmaktadır.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010 Plus Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Sistemi (GCMS)

 • GC-HS-FID ile Kanda Alkol Analizi

  Özellikle adli vakalarda kişilerin kanında bulunan alkol ve yabancı madde miktarının promil cinsinden hesabı yapılmalıdır. Bu çalışmanın amacı, gaz kromatografi cihazı ve headspace yöntemi ile kanda alkol analizinin yapılmasıdır.
   
  Cihaz: Shimadzu GC-2010 Plus Gaz Kromatografi Cihazı ve Headspace (GC-HS)

 • GCMS ve Olfaktometre ile Bitkisel Doğal Yağların Aroma/Koku Analizi

  Doğada kendiliğinden yetişen dağ çiçeklerinin yağları, özütleri çıkarıldıktan sonra koku ve aromaların eş zamanlı analizi.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010 Ultra Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre & GL Sciences Phaser Olfaktometre

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner