Restek

SPE Ekstraksiyon Aksesuarları

SPE, günümüzde analitik laboratuvarlarında karmaşık matriks içeren türlerin analizi öncesinde kullanılan en etkin numune hazırlama yöntemlerinden biridir. Gıda, ilaç, çevre, biyokimya ve organik kimya gibi farklı alanlarda uygulanan bu yöntem, girişim yapan matriks bileşiklerinin numuneden uzaklaştırılması ve analit konsantrasyonunun arttırılarak analitin ayrıştırılması esasına dayanmaktadır.

SPE yöntemi HPLC, UHPLC, GC, ICP, AA, TLC, UV ve IR gibi farklı analitik cihazların numune hazırlama aşamasında uygulanmaktadır.

SPE yöntemi, klasik sıvı-sıvı ekstraksiyon yöntemi ile kıyaslandığında süre, solvent sarfiyatı ve işlem adımlarının kolaylığı açısından daha üstündür.

Mükemmel Tekrarlanabilirlik, Yüksek Hassasiyet, Metodlara Spesifik Ürünler

Özel tekniklerle saflaştırılmış sorbentler ve yüksek saflıkta malzemeler kullanılarak üretilen Resprep SPE kartuşları girişim yapan türleri elimine ederek yüksek hassasiyette analiz olanağı sağlamaktadır. Son derece katı kalite kontrol testlerine tabi tutulan Resprep ürünlerinin tümü sertifikaları ile birlikte teslim edilmektedir.
SPE Sorbentleri:

 • Silika: Çok amaçlı
 • EPH Silika: Petrokimya
 • Florisil Adsorbent: Pestisit
 • Carboprep Adsorbent: Kirli Numuneler

SPE Diskler:

 • Resprep C18 ve C8 SPE Diskler
 • Resprep Yağ & Gres SPE Diskler (EPA 1664 uyumlu)
 • Resprep Reçine SPE Diskler

Resprep Vakum Manifoldlar

Tüm SPE kartuşlarla uyum gösteren Resprep manifoldlarının 24 ve 12 portlu modelleri mevcuttur. Dahili basınç regülatörlü cam tank, vanaları tek tek kontrol edilebilen PP kapak, atık kabı ve diğer manifold aksesuarlarından ile set halinde satılmaktadır. İstenildiği takdirde manifold sistemi ile birlikte uygun kapasitede vakum pompası da temin edilmektedir.

Bulk Absorbentler

Restek’in sodyum sülfat, florisil, granül aktif bakır ve ottawa sand, diatomaceous earth gibi yüksek kaliteli adsorbentleri 500 g ile 5 kg arasındaki bulk miktarlarda temin edilebilmektedir.

 • SPE ve GC×GC-MS ile MOSH ve MOAH analizi

  MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) ve MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons), doymuş ve aromatik hidrokarbonlar mineral yağ kaynaklı iki kirleticidir. Bu çalışmada, çeşitli gıda ürünlerinde MOSH ve MOAH kalitatif ve kantitatif olarak GCxGC/MS ile tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Numune hazırlama aşamasında SPE tekniği kullanılmıştır.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010 Ultra Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Sistemi (GCMS)

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner