ECOLAB Contamination Control

Steril / Non-Steril Birim Doz Konsantre Biyosidler

Geniş spektrumlu, farklı etken maddelerden oluşan ve birbirleriyle rotasyona uygun bakterisitler mevcuttur. 100 ml birim doz konsantre olarak temin edilen ürünler 5 Litre’ye tamamlanarak uygulanır.

Tek kullanımlık formatların kontamine olma riski bulunmamaktadır. Hazırlaması oldukça kolaydır. Steril veya non-steril olmak üzere farklı çeşitleri bulunmaktadır.

MSDS, etkinlik test sonucu, yüzey uyumluluk dataları gibi teknik bilgileri de içeren teknik dosyalar ile birlikte temin edilmektedir.

Yer, duvar, tavan gibi geniş yüzeylerin dezenfeksiyonunda önerilmektedir.

Ambalaj Birimi: 50 x 100 ml
(Ayrıca 1 Litre sprey şişe, kullanıma hazır bidon ve mop bezi formatları da bulunmaktadır, lütfen diğer ürün kategorilerini kontrol ediniz.)

  • Klercide Quat / Biguanide Unit Dose Concentrate (Steril)
  • Klercide Amine Unit Dose Concentrate (Steril)
  • Klercide Quat / Biguanide Unit Dose Concentrate (Non-Steril)
  • Klercide Amine Unit Dose Concentrate (Non-Steril)

Ürün İsmi

Etken Madde

0.2 mikron filtre Gama(min.25 kGy) / Aseptik Dolum Ambalaj Formu Özellik
Gama Aseptik Dolum 1 Litre Birim Doz Konsantre 5 Litre Kullanıma Hazır Bidon Mop Bezi
Klercide Quat/Biguanide  Kuaterner Amonyum/Biguanid x x   x* x* x* x Bakterisit
Klercide Sporicidal Chlorine/Quat Stabilize Klor Dioksit/Kuaterner Amonyum x   x x*   x* x Sporisit
Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide (WFI)  Hidrojen Peroksit x   x x   x   Sporisit
Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide  Hidrojen Peroksit x   x x   x x Sporisit
Klercide Amine  Amfoterik Surfaktan x x   x x* x x Bakterisit
Klercide Sporicidal Active Chlorine  Aktif Klor x x   x   x   Sporisit
Klercide Low Residue Quat (WFI) Kuaterner Amonyum x   x x   x   Bakterisit
* Bu ambalaj formunda non-steril formatta ürün mevcuttur.                   


Klercide Quat/Biguanide Unit Dose Concentrate (Steril)

Kuaterner Amonyum-Biguanid etken maddeli bakterisit etkili üründür.
C Klas altında dolumu yapılır. 0.2 mikron’dan filtre edildikten sonra en az 25 kGy dozajında gama radyasyona gönderilir. Analiz ve sterilite sertifikası bulunmaktadır. Her 100 ml’lik 5 adet şişe bir arada olacak şekilde çift kat paketlenir.

Etkinlik:
Bakterisidal EN 1276
Fungisidal EN 1650 (maya)
Bakterisidal ve Fungisidal EN 13697

Klercide Amine Unit Dose Concentrate (Steril)

Amfoterik surfaktan içerikli, bakterisit etkili üründür.
C Klas altında dolumu yapılır. 0.2 mikron’dan filtre edildikten sonra en az 25 kGy dozajında gama radyasyona gönderilir. Analiz ve sterilite sertifikası bulunmaktadır. Her 100 ml’lik 5 adet şişe bir arada olacak şekilde çift kat paketlenir.

Etkinlik:

Bakterisidal EN 1276
Fungisidal EN 1650 (maya)
Bakterisidal ve Fungisidal EN 13697

Klercide Quat/Biguanide Unit Dose Concentrate (Non-Steril)

Kuaterner Amonyum-Biguanid etken maddeli bakterisit etkili üründür.
C Klas altında dolumu yapılır. 0.2 mikron’dan filtre edilir. Analiz sertifikası bulunmaktadır.

Etkinlik:

Bakterisidal EN 1276
Fungisidal EN 1650 (maya)
Bakterisidal ve Fungisidal EN 13697

Klercide Amine Unit Dose Concentrate (Non-Steril)

Amfoterik surfaktan içerikli, bakterisit etkili üründür.
C Klas altında dolumu yapılır. 0.2 mikron’dan filtre edilir. Analiz sertifikası bulunmaktadır.

Etkinlik:

Bakterisidal EN 1276
Fungisidal EN 1650 (maya)
Bakterisidal ve Fungisidal EN 13697

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner