ECOLAB Contamination Control

Steril / Non-Steril Kullanıma Hazır Biyosidler

Geniş spektrumlu, farklı etken maddelerden oluşan ve birbirleriyle rotasyona uygun bakterisit/sporisitler mevcuttur. Tüm biyosit çeşitleri, kullanıma hazır  (ready-to-use) 5 litrelik tek kullanımlık bidonlarda mevcuttur.

Steril veya non-steril olmak üzere farklı çeşitleri bulunmaktadır. MSDS, etkinlik test sonucu, yüzey uyumluluk dataları gibi teknik bilgileri de içeren teknik dosyalar ile birlikte temin edilmektedir.

Yer, duvar, tavan gibi geniş yüzeylerin dezenfeksiyonunda önerilmektedir.

Ambalaj Birimi: 4 x 5 Litre
(Ayrıca konsantre, 1 Litre sprey şişe ve mop bezi formatları da bulunmaktadır, lütfen diğer ürün kategorilerini kontrol ediniz.)

Steril Biyosidler

  • Klercide Quat/Biguanide Capped (Steril)
  • Klercide Sporicidal Chlorine/Quat Capped (Steril)
  • Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide (WFI) Capped (Steril)
  • Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide Capped (Steril)
  • Klercide Amine Capped (Steril)
  • Klercide Sporicidal Active Chlorine Capped (Steril)
  • Klercide Low Residue Quat (WFI) Capped (Steril)

Non-Steril Biyosidler

  • Klercide Quat/Biguanide Capped (Non-Steril)
  • Klercide Sporicidal Chlorine/Quat Capped (Non-Steril)

Ürün İsmi

Etken Madde

0.2 mikron filtre Gama (min.25 kGy) Aseptik Dolum Ambalaj Formu Özellik
Gama Aseptik Dolum 1 Litre Birim Doz Konsantre 5 Litre Kullanıma Hazır Bidon Mop Bezi
Klercide Quat/Biguanide  Kuaterner Amonyum/Biguanid x x   x* x* x* x Bakterisit
Klercide Sporicidal Chlorine/Quat Stabilize Klor Dioksit/Kuaterner Amonyum x   x x*   x* x Sporisit
Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide (WFI)  Hidrojen Peroksit x   x x   x   Sporisit
Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide  Hidrojen Peroksit x   x x   x x Sporisit
Klercide Amine  Amfoterik Surfaktan x x   x x* x x Bakterisit
Klercide Sporicidal Active Chlorine  Aktif Klor x x   x   x   Sporisit
Klercide Low Residue Quat (WFI) Kuaterner Amonyum x   x x   x   Bakterisit
* Bu ambalaj formunda non-steril formatta ürün mevcuttur.                   

 

Klercide Quat/Biguanide Capped (Steril)

Kuaterner Amonyum-Biguanid etken maddeli bakterisit etkili üründür.
C Klas altında dolumu yapılır. 0.2 mikron’dan filtre edildikten sonra en az 25 kGy dozajında gama radyasyona gönderilir. Analiz ve sterilite sertifikası bulunmaktadır.
İki kat paketli olarak gelir.

Etkinlik:

Bakterisidal EN 1276
Fungisidal EN 1650 (maya)
Bakterisidal ve Fungisidal EN 13697

Klercide Sporicidal Chlorine/Quat Capped (Steril)

Stabilize klor dioksit/Kuaterner Amonyum etken maddeli sporisit etkili üründür.
B Klas içindeki A Klas altında, aseptik olarak dolumu yapılır. 0.2 mikron’dan filtre edilir. Analiz ve sterilite sertifikası bulunmaktadır. İki kat paketli olarak gelir.

Etkinlik:

Bakterisidal EN 1276 (modifiye edilmiş süspansiyon testi)
Fungisidal EN 1650
Bakterisidal ve Fungisidal EN 13697
Sporisidal EN 13704

Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide (WFI) Capped (Steril)

WFI su ile seyreltilmiş, %6’lık Hidrojen peroksit etken maddeli, sporisit etkili üründür. Düşük kalıntılı özelliktedir.
B Klas içindeki A Klas altında, aseptik olarak dolumu yapılır. 0.2 mikron’dan filtre edilir. Endotoksin, analiz ve sterilite sertifikası bulunmaktadır. Üç kat paketli olarak gelir.
Endotoksin seviyesinin 0.25 EU/ml’nin altında olduğu sertifikasında belirtilmektedir.

Etkinlik:

Bakterisidal EN 1276
Fungisidal EN 1650
Bakterisidal ve Fungisidal EN 13697
Sporisidal EN 13704
Virüsidal EN14476

Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide Capped (Steril)

%6’lık Hidrojen peroksit etken maddeli, sporisit etkili üründür. Düşük kalıntılı özelliktedir.
B Klas içindeki A Klas altında, aseptik olarak dolumu yapılır. 0.2 mikron’dan filtre edilir. Analiz ve sterilite sertifikası bulunmaktadır. İki kat paketli olarak gelir.

Etkinlik:

Bakterisidal EN 1276
Fungisidal EN 1650
Bakterisidal ve Fungisidal EN 13697
Sporisidal EN 13704
Virüsidal EN14476

Klercide Amine Capped (Steril)

Amfoterik surfaktan içerikli, bakterisit etkili üründür.
C Klas altında dolumu yapılır. 0.2 mikron’dan filtre edildikten sonra en az 25 kGy dozajında gama radyasyona gönderilir. Analiz ve sterilite sertifikası bulunmaktadır.
İki kat paketli olarak gelir.

Etkinlik:

Bakterisidal EN 1276
Fungisidal EN 1650 (maya)
Bakterisidal ve Fungisidal EN 13697

Klercide Sporicidal Active Chlorine Capped (Steril)

Aktif klor içerikli, sporisit etkili üründür.
C Klas altında dolumu yapılır. 0.2 mikron’dan filtre edildikten sonra en az 25 kGy dozajında gama radyasyona gönderilir. Analiz ve sterilite sertifikası bulunmaktadır.
İki kat paketli olarak gelir.

Etkinlik:

Bakterisidal EN 1276
Fungisidal EN 1650
Bakterisidal ve Fungisidal EN 13697
Sporisidal EN 13704
Virüsidal EN14476

Klercide Low Residue Quat Capped (WFI) (Steril)

WFI su ile seyreltilmiş, Kuaterner Amonyum içerikli bakterisit etkili ürünüdür. Düşük kalıntılı özelliktedir.
B Klas içindeki A Klas altında, aseptik olarak dolumu yapılır. 0.2 mikron’dan filtre edilir. Analiz ve sterilite sertifikası bulunmaktadır. Üç kat paketli olarak gelir.

Etkinlik:

Bakterisidal EN 1276
Fungisidal EN 1650 (maya)
Bakterisidal ve Fungisidal EN 13697

Klercide Quat/Biguanide Capped  (Non-Steril)

Kuaterner Amonyum-Biguanid etken maddeli bakterisit etkili üründür.
C Klas altında dolumu yapılır. 0.2 mikron’dan filtre edilir. Analiz sertifikası bulunmaktadır. İki kat paketli olarak gelir.

Etkinlik:

Bakterisidal EN 1276
Fungisidal EN 1650 (maya)
Bakterisidal ve Fungisidal EN 13697

Klercide Sporicidal Chlorine/Quat Capped (Non-Steril)

Stabilize klor dioksit/Kuaterner Amonyum etken maddeli sporisit etkili üründür.
C Klas altında dolumu yapılır. 0.2 mikron’dan filtre edilir. Analiz sertifikası bulunmaktadır. İki kat paketli olarak gelir.

Etkinlik:

Bakterisidal EN 1276 (modifiye edilmiş süspansiyon testi)
Fungisidal EN 1650
Bakterisidal ve Fungisidal EN 13697
Sporisidal EN 13704

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner