ECOLAB Contamination Control

Steril / Non-Steril Sprey Alkoller

Tüm alkol çeşitleri, 1 Litre’lik patentli, kapalı şişe sistemi olan Shield Delivery System, SDS, içerisinde bulunmaktadır. Tek kullanımlık olan bu şişe sisteminin açıldıktan sonra en az 3 ay boyunca içerisine hava almadığı valide edilmiştir ve validasyon dökümanı ile birlikte temin edilmektedir.

MSDS, etkinlik test sonucu, yüzey uyumluluk dataları gibi teknik bilgileri de içeren teknik dosyalar ile birlikte temin edilmektedir.

LAF, tezgah, çalışma masası gibi küçük yüzeyler, transfer ve eldiven dezenfeksiyonunda önerilmektedir.

Ambalaj Birimi: 6 x 1 Litre

Steril veya non-steril olmak üzere 3 çeşit alkol bulunmaktadır.
  • Klercide 70/30 IPA Spray (WFI) – WFI Steril Alkol
  • Klercide 70/30 IPA Spray (S) – Steril Alkol
  • Klercide 70/30 IPA Spray (F) – Filtre Edilmiş Alkol (Non-Steril)

Klercide 70/30 IPA Spray (WFI) – WFI Steril Alkol

WFI su ile seyreltilmiş %70’lik izopropil alkol çözeltisidir.
B Klas içindeki A Klas altında dolumu yapılır. 0.2 mikron’dan filtre edildikten sonra en az 25 kGy dozajında gama radyasyona gönderilir.
Endotoksin, analiz ve sterilite sertifikası bulunmaktadır. Üç kat paketli olarak gelir.

Endotoksin seviyesinin 0.25 EU/ml’nin altında olduğu sertifikasında belirtilmektedir.
A klas alanlarda kullanımı önerilmektedir.

Etkinlik:

Bakterisidal: EN 1276
Fungisidal: EN 1650
Bakterisidal ve Fungisidal: EN 13697

Klercide™ 70/30 IPA - Blended with WFI


Klercide 70/30 IPA Spray (S) – Steril Alkol

DI su ile seyreltilmiş %70’lik izopropil alkol çözeltisidir.
C Klas içinde dolumu yapılır. 0.2 mikron’dan filtre edildikten sonra en az 25 kGy dozajında gama radyasyona gönderilir. Analiz ve sterilite sertifikası bulunmaktadır.
İki kat paketli olarak gelir.
B Klas alanlarda kullanımı önerilmektedir.

Etkinlik:

Bakterisidal: EN 1276
Fungisidal: EN 1650
Bakterisidal ve Fungisidal: EN 13697

Klercide 70/30 IPA Spray (F) – Filtre Edilmiş Alkol (Non-Steril)

DI su ile seyreltilmiş %70’lik izopropil alkol çözeltisidir.
C Klas içinde dolumu yapılır. 0.2 mikron’dan filtre edilir. Analiz sertifikası bulunmaktadır. İki kat paketli olarak gelir.
C-D Klas alanlarda kullanımı önerilmektedir.

Etkinlik:

Bakterisidal: EN 1276
Fungisidal: EN 1650
Bakterisidal ve Fungisidal: EN 13697

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner