ECOLAB Contamination Control

Steril / Non-Steril Sprey Biyosidler

Geniş spektrumlu, farklı etken maddelerden oluşan ve birbirleriyle rotasyona uygun bakterisit/sporisitler mevcuttur. Tüm biyosit çeşitleri, 1 Litre’lik patentli, kapalı şişe sistemi olan Shield Delivery System, SDS, içerisinde bulunmaktadır. Tek kullanımlık olan bu şişe sisteminin açıldıktan sonra en az 3 ay boyunca içerisine hava almadığı valide edilmiştir ve validasyon dökümanı ile birlikte temin edilmektedir. Steril veya non-steril olmak üzere farklı çeşitleri bulunmaktadır.

MSDS, etkinlik test sonucu, yüzey uyumluluk dataları gibi teknik bilgileri de içeren teknik dosyalar ile birlikte temin edilmektedir.
 
LAF, tezgah, çalışma masası gibi küçük yüzeylerin dezenfeksiyonunda önerilmektedir.

Ambalaj Birimi: 6 x 1 Litre
(Ayrıca konsantre, kullanıma hazır bidon ve mop bezi formatları da bulunmaktadır, lütfen diğer ürün kategorilerini kontrol ediniz.)

Steril Biyosidler

  • Klercide Quat/Biguanide Spray  (Steril)
  • Klercide Sporicidal Chlorine/Quat Spray (Steril)
  • Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide (WFI) Spray (Steril)
  • Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide Spray (Steril)
  • Klercide Amine Spray (Steril)
  • Klercide Sporicidal Active Chlorine Spray (Steril)
  • Klercide Low Residue Quat Spray (WFI) (Steril)

Non-Steril Biyosidler

  • Klercide Quat/Biguanide Spray (Non-Steril)
  • Klercide Sporicidal Chlorine/Quat Spray (Non-Steril)

 

 Ürün İsmi  Etken Madde 0.2 mikron filtre Gama(min.25 kGy) / Aseptik Dolum Ambalaj Formu Özellik
 Gama Aseptik Dolum 1 Litre  Birim Doz  Konsantre 5 Litre  Kullanıma Hazır Bidon Mop Bezi
 Klercide Quat/Biguanide    Kuaterner Amonyum/Biguanid x x   x* x* x* x  Bakterisit
 Klercide Sporicidal Chlorine/Quat  Stabilize Klor Dioksit/Kuaterner  Amonyum x   x x*   x* x  Sporisit
 Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide  (WFI)   Hidrojen Peroksit x   x x   x    Sporisit
 Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide   Hidrojen Peroksit x   x x   x x  Sporisit
 Klercide Amine   Amfoterik Surfaktan x x   x x* x x  Bakterisit 
 Klercide Sporicidal Active Chlorine   Aktif Klor x x   x   x    Sporisit
 Klercide Low Residue Quat (WFI)  Kuaterner Amonyum x   x x   x    Bakterisit
 * Bu ambalaj formunda non-steril formatta ürün mevcuttur.                   

Klercide Quat/Biguanide Spray (Steril)

Kuaterner Amonyum-Biguanid etken maddeli bakterisit etkili üründür.

C Klas altında dolumu yapılır. 0.2 mikron’dan filtre edildikten sonra en az 25 kGy dozajında gama radyasyona gönderilir. Analiz ve sterilite sertifikası bulunmaktadır.
İki kat paketli olarak gelir.

Etkinlik:

Bakterisidal EN 1276
Fungisidal EN 1650 (maya)
Bakterisidal ve Fungisidal EN 13697

Klercide Sporicidal Chlorine/Quat Spray (Steril)

Stabilize klor dioksit/Kuaterner Amonyum etken maddeli sporisit etkili üründür.
B Klas içindeki A Klas altında, aseptik olarak dolumu yapılır. 0.2 mikron’dan filtre edilir. Analiz ve sterilite sertifikası bulunmaktadır. İki kat paketli olarak gelir.

Etkinlik:

Bakterisidal EN 1276 (modifiye edilmiş süspansiyon testi)
Fungisidal EN 1650
Bakterisidal ve Fungisidal EN 13697
Sporisidal EN 13704

Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide (WFI) Spray (Steril)

WFI su ile seyreltilmiş, %6’lık Hidrojen peroksit etken maddeli, sporisit etkili üründür. Düşük kalıntılı özelliktedir.
B Klas içindeki A Klas altında, aseptik olarak dolumu yapılır. 0.2 mikron’dan filtre edilir. Endotoksin, analiz ve sterilite sertifikası bulunmaktadır. Üç kat paketli olarak gelir.

Endotoksin seviyesinin 0.25 EU/ml’nin altında olduğu sertifikasında belirtilmektedir.

Etkinlik:

Bakterisidal EN 1276
Fungisidal EN 1650
Bakterisidal ve Fungisidal EN 13697
Sporisidal EN 13704
Virüsidal EN14476

Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide Spray (Steril)

%6’lık Hidrojen peroksit etken maddeli, sporisit etkili üründür. Düşük kalıntılı özelliktedir.
B Klas içindeki A Klas altında, aseptik olarak dolumu yapılır. 0.2 mikron’dan filtre edilir. Analiz ve sterilite sertifikası bulunmaktadır. İki kat paketli olarak gelir.

Etkinlik:

Bakterisidal EN 1276
Fungisidal EN 1650
Bakterisidal ve Fungisidal EN 13697
Sporisidal EN 13704
Virüsidal EN14476

Klercide Amine Spray (Steril)

Amfoterik surfaktan içerikli, bakterisit etkili üründür.
C Klas altında dolumu yapılır. 0.2 mikron’dan filtre edildikten sonra en az 25 kGy dozajında gama radyasyona gönderilir. Analiz ve sterilite sertifikası bulunmaktadır.
İki kat paketli olarak gelir.

Etkinlik:

Bakterisidal EN 1276
Fungisidal EN 1650 (maya)
Bakterisidal ve Fungisidal EN 13697

Klercide Sporicidal Active Chlorine Spray (Steril)

Aktif klor içerikli, sporisit etkili üründür.
C Klas altında dolumu yapılır. 0.2 mikron’dan filtre edildikten sonra en az 25 kGy dozajında gama radyasyona gönderilir. Analiz ve sterilite sertifikası bulunmaktadır.
İki kat paketli olarak gelir.

Etkinlik:

Bakterisidal EN 1276
Fungisidal EN 1650
Bakterisidal ve Fungisidal EN 13697
Sporisidal EN 13704
Virüsidal EN14476

Klercide Low Residue Quat Spray (WFI) (Steril)

WFI su ile seyreltilmiş, Kuaterner Amonyum içerikli bakterisit etkili ürünüdür. Düşük kalıntılı özelliktedir.
B Klas içindeki A Klas altında, aseptik olarak dolumu yapılır. 0.2 mikron’dan filtre edilir. Analiz ve sterilite sertifikası bulunmaktadır. Üç kat paketli olarak gelir.

Etkinlik:

Bakterisidal EN 1276
Fungisidal EN 1650 (maya)
Bakterisidal ve Fungisidal EN 13697

Klercide Quat/Biguanide Spray  (Non-Steril)

Kuaterner Amonyum-Biguanid etken maddeli bakterisit etkili üründür.
C Klas altında dolumu yapılır. 0.2 mikron’dan filtre edilir. Analiz sertifikası bulunmaktadır. İki kat paketli olarak gelir.

Etkinlik:

Bakterisidal EN 1276
Fungisidal EN 1650 (maya)
Bakterisidal ve Fungisidal EN 13697

Klercide Sporicidal Chlorine/Quat Spray (Non-Steril)

Stabilize klor dioksit/Kuaterner Amonyum etken maddeli sporisit etkili üründür.
C Klas altında dolumu yapılır. 0.2 mikron’dan filtre edilir. Analiz sertifikası bulunmaktadır. İki kat paketli olarak gelir.

Etkinlik:

Bakterisidal EN 1276 (modifiye edilmiş süspansiyon testi)
Fungisidal EN 1650
Bakterisidal ve Fungisidal EN 13697
Sporisidal EN 13704

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner