Shimadzu Corporation

TD-30 Termal Desorpsiyon Sistemi

Termal Desorpsiyon sistemleri, kapalı ortamdaki hava kirleticileri, parçalardan ve maddelerden yayılan gaz analizleri, kokuya sebep olan bileşikler vb. gibi havada eser miktarda bulunan uçucu organik bileşiklerin analizi için kullanılmaktadır.

Ortamdan direkt gaz numunesi almak için kullanıldığından numune tüpleri kolayca taşınabilmektedir.

 

Inert Hatlar

TD-30 ve TD-30R gazlarla temas halinde olan tüm tubing'lerin inert olmasını sağlayacak şekilde Silcosteel-treated malzemeden üretilmiştir. Bu sayede adsorpsiyon ve dekompozisyon engellenebilmektedir. 

60 Numunelik Otoörnekleyici

48-Sample Autosampler

TD-30'un 48 numune tüpü kapasiteli bir otoörnekleyicisi bulunmaktadır. Bu nedenle, otomatik çalışma modunda batch proses olanağı ile geceleri ve haftasonları bile verilerin toplanması mümkün olmaktadır.

Otomatik Analize Tam Uygunluk

Fully compatible with Automated Analysis

TD-30 analitik koşulları GCsolution veya GCMSsolution workstation bağlantılı yazılım aracılığı ile ayarlanabilmektedir. Bu durum, batch proses ile seri analiz olanağı sağlamanın yanı sıra seri analiz devam ederken TD, GC veya GC/MS koşullarının değiştirilmesini mümkün kılmaktadır. 

Son Derece Kolay Bakım

Exceptionally Easy Maintenance

TD-30 üzerinde gerçekleştirilecek olan o-ring contalarının değiştirilmesi ve benzeri bakım işlemleri cihazın ön bölümünden yapılabilmekte ve bu durum bakımı son derece pratik hale getirmektedir. 

Yüksek Geri Kazanım Oranları

High Recovery Rates

N-Alkan (C16 to C36) Ölçüm Sonuçları


Shimadzu TD-20'nin etkin ısıtma sistemi ile düzgün ısı dağılımı sağlanmakta ve yüksek konsantrasyonlu numuneler neredeyse sıfır carryover veya kontaminasyon sorunu ile ölçülebilmektedir. 

Yüksek Kaynama Noktalı Maddeler ve Düşük Konsantrasyonlu Maddeler

TD-30, kaynama noktası yüksek ftalat esterleri için bile neredeyse hiç kalıntı bırakmamaktadır. Kalibrasyon eğrilerinin linearitesi son derece yüksek ve düşük konsantrasyonlu örneklerin tekrarlanabilirliği oldukça iyidir.
High Boiling Point Substances and Low Concentration Substances


High Boiling Point Substances and Low Concentration Substances

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner