Shimadzu Corporation

TOC-L Toplam Organik Karbon Analizörü (Combustion Type)

TOC-L serisi yakma tipli TOC analizörleri ilk olarak Shimadzu tarafından geliştirilen ve bugün tüm dünyada kullanılan 680°C de yakma katalitik oksidasyon metodu ile çalışmaktadır.

 • 4 μg/L (ppb) - 30,000 mg/L (ppm) arasında, ultra saf sudan atık suya kadar geniş ölçüm aralığı(TOC-LCSH/CPH)
 • Güvenilir numune enjeksiyon sistemi (Otomatik numune asidifikasyonu, serpme (sparge) ve otomatik seyreltme fonksiyonu)
 • 4 model arasından uygulamanıza en uygununu seçebilme olanağı (TOC-LCSH/CSN, TOC-LCPH/CPN)
 • Geniş aksesuar seçenekleri (Otoörnekleyici, 8-portlu örnekleyici, Toplam Azot Modülü (TNM), Katı Yakma Modülü (SSM), Yüksek Tuzluluk Kiti, Askıda Katı Madde)

TOC Analizörlerinde, Toplam Karbon (TC), İnorganik Karbon (IC), Toplam Organik Karbon (TOC), Uçurulamayan Organik Karbon (NPOC) ve opsiyonel olarak Uçurulabilen Organik Karbon Analizleri yapılabilmektedir.

Ayrıca toplam azot miktarı ölçümünü yapan Toplam Azot Modülü (TNM) ve katı, sıvı ve çamur numunelerinin direk yakma yöntemiyle analiz eden Katı Yakma Modulü (SSM) de opsiyonel olarak sunulmaktadır.

 • Ultra saf sudan atık suya kadar tüm numuneler için geniş ölçüm aralığı
 • TC (toplam karbon), IC (inorganik karbon), TOC (= TC-IC) (toplam organik karbon), and NPOC (purge edilemeyen organik karbon) ölçümleri ve  opsiyonel olarak POC (uçucu organik karbon),  TN (toplam azot) ölçümleri için uygun
 • SSM-5000A Katı Numune Yakma Ünitesi kullanılarak katı numunlerdeki TOC ölçümleri için uygun
 • Tuz içeren numune ölçümlerinde,  yakma tüpü ve katalizörün ömrünü uzatan opsiyonel yüksek tuzluluk kiti
 • Güvenilir numune enjeksiyon sistemi
 • 4 model arasından en uygununu seçebilme olanağı
 • Yerden ve enerjiden tasarruf eden tasarım

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner