Logan Instruments

Transdermal / Franz Difüzyon Hücre Sistemleri

Transdermal difüzyon hücre sistemleri, ilaç ve kozmetik endüstrilerinde krem, pomat ve jel formundaki kozmetik, nemlendirici, analjezik vb. ürünlerin transdermal difüzyon ve membran yapısı geçirgenlik çalışmaları için kullanılmaktadır.

  • Franz hücrelerinden hassas örnekleme (opsiyonel otomatik medya değiştirme fonksiyonu)
  • Krem, pomat, jel, losyon, merhem ve patch’lerin test edilmesi için uygun
  • Yarı otomatik sistemle kabarcık içermeyen hücre (bubble-free cell) yapısı
  • Otomatik ve yarı otomatik sistemlerle kolay örnekleme veya profil çalışma olanağı
  • Farklı orifice çaplarında ve hacimlerde Franz difüzyon hücreleri ile uyumlu (vertical, horizontal, side-by-side)
  • Modüler tasarım

DHC-6T/FDC-6T Transdermal Difüzyon Hücre sistemlerinin kullanımı son derece kolaydır. Membran yapısı, hücre kapağı (donör) ile hücre gövdesi (reseptör) arasına yerleştirilir. Membran yapısı, bir porttan enjekte edilen izotonik tuz çözeltisi ile aşağıdan yıkanır.

Sıcaklık, termostatik olarak kontrol edilen ve su ceketinin alt portundan girip sirküle olduktan sonra üst porttan dışarı çıkan su ile 37 °C'de tutulur. Ilık su, sabit sıcaklıklı bir su banyosuna takılı olan (üst ve alt) manifoldlarla beslenerek sirküle edilir.

Tampon çözeltisi içindeki sıcaklığın homojen dağılımı, harici bir mıknatıs ile yönlendirilen ve bir zamanlama motorunun üstüne monte edilmiş olan Teflon kaplı bir manyetik karıştırma çubuğunun karıştırma hareketi ile sağlanır.

Hücre başlığı, epidermisi laboratuvardaki ortam koşullarına maruz bırakmak üzere açık bırakılmıştır. Açık kapak ayrıca bir mikropipet veya karıştırma çubuğu kullanılarak çalışılan bileşiklerin epidermise sonlu doz olarak uygulanmasına olanak sağlar.

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner