Shimadzu Corporation

UV-1280 UV-VIS Spektrofotometre

UV-Visible spektroskopinin liderleri tarafından kantitatif moleküler absorpsiyon analizi için tasarlanan UV-1280 Çok Amaçlı UV-Visible Spektrofotometre, rutin gıda ve çevre kalite kontrol testlerinden yaşam bilimi analizlerine kadar çok geniş bir uygulama alanına hitap eden ekonomik ve yüksek kalitede bir cihazdır.

 • Dalgaboyu aralığı: 190-1100 nm
 • Bant genişliği: 5 nm
 • Dalgaboyu doğruluğu: ~1 nm
 • Dalgaboyu Tekrarlanabilirliği: ~0.3 nm

UV-1280 Çok Amaçlı UV-Visible Spektrofotometre, moleküler absorpsiyon miktar tayini analizleri için tasarlanmış olup, 190-1100 nm dalga boyu aralığında tarama sağlamaktadır.

Bu ekonomik ve yüksek kaliteli cihaz rutin gıda ve çevre kalite kontrol testlerinden yaşam bilimi analizlerine kadar çok geniş bir uygulama alanına hitap etmektedir.

 • Dalgaboyu aralığı: 190-1100 nm
 • Bant genişliği: 5 nm
 • Dalgaboyu doğruluğu: ~1 nm
 • Dalgaboyu Tekrarlanabilirliği: ~0.3 nm
UV-1280, ölçüm modları sayesinde, bir çok farklı amaçla kullanılabilmektedir. Ölçüm modlarından bazıları:
 • Fotometrik
 • Spektral
 • Kinetik ölçümlerden DNA/protein ve yüksek seviyeli çoklu komponent kantitasyonu
Cihazın diğer teknik özellikleri: 
 • Kullanımı kolay kullanıcı dostu software
 • Üzerinde bulunan LED Ekranı ve tuşları sayesinde kullanıcı dostu kullanım, tekrarlanabilir yüksek hassasiyette ölçüm, cihaz validasyonu ve print çıktı alma işlemi sağlamaktadır.
 • Yüksek seviyede 7 farklı ölçüm metodu
 • USB Flash belleklere data aktarımı

 • Adli Bilimler & Toksikoloji- Shimadzu Journal Cilt 2, Sayı 4

  Adli Tıp / Toksikoloji ve daha fazlası ...

  • Müşterinin görüşleri: Prof. Pierre Marquet, Limoges Üniversite Hastanesi, Fransa
  • Adli tıp: QuECheRS numune hazırlama kullanılarak UHPLC-MS / MS ile tam kan, plazma ve idrardaki opiatlar, amfetaminler ve kokain tayini
  • Bitkisel Çözümler: Kenevir Testine Daha Yakından Bakış

 • UV-VIS ile Toprak, Gübre, Çimento, Klinker ve Su Numunelerinde Krom (+6) Analizi

  Toprak ve Gübre numuneleri, Çimento ve Klinker örnekleri ve Sularda Krom (+6) Miktarının Tayini 

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner