Shimadzu Corporation

UV Aksesuarları UV-VIS Spektrofotometre

Shimadzu'nun UV spektrofotometre akseuarları ürün portföyünde, farklı uygulama ve numune türlerine yönelik geniş bir ürün portföyü bulunmaktadır.

Sıvı numuneler için basit ölçümler için aksesuarlar, küvetler, çoklu küvet tutucuları, film tutucuları, uzun ışık yollu küvet tutucuları, mikro hacimli küvet tutucuları, sabit sıcaklıklı (termoelektriksel/peltier sıcaklık kontrollü) küvet tutucuları ve çoklu ölçümler için otomatik örnekleyiciler; süspansiyonlar ve opak (katı) numuneler için ise integrating sphere (ISR) ve spekülar reflektans ataçmanı bu aksesuarlardan bazılarıdır.

Shimadzu'nun UV Spektrofotometre akseuarları ürün portföyünde, farklı uygulama ve numune türlerine yönelik geniş bir ürün portföyü bulunmaktadır. Bunlardan bazılarına aşağıda yer verllmektedir:

6'lı Küvet Tutucu (Multi-Cell Sample Compartment)

Aynı anda 6 adede kadar 10 mm'lik standart küvet yerleştirilebilmektedir. (6 adet numune, 1 adet referans tarafına olmak üzere). Sıcaklık kontrol özelliği içermemektedir. 

Uzun Işık Yollu Küvet Tututucu (Long Path Rectangular Cell Holder)

Bir numunenin konsantrasyonu standart 10 mm'lik optik ışık yollu küvet ile ölçüm için yeterli değilse, optimum absorpsiyon hassasiyetine ulaşmak amacıyla daha uzun optik ışık yollu küvetler kullanılabilir. Aşağıdaki şekilde, potasyum permanganatın absorpsiyon spektrumu 100 mm'lik küvet ile alındığında, 10 mm'lik küvet ile alındığı halinden daha net oluşabilmektedir.

Potasyum permanganatın absorpsiyon spektrumu

Film Tutucu (Film Holder)

Filmler ve filtreler gibi ince numunelerin transmitans ölçümleri için kullanılır. Filmler, filtreler vb. ince numunelerin analiz esnasında tutulmasını sağlar.

Sabit Sıcaklık Küvet Tutucusu (Constant Temperature Cell Holder)

Sabit sıcaklıkta su sirküle ederek numune ve referans küvetlerin belirlenen ve istenilen sıcaklıkta tutulmasını sağlar. Sıcaklık aralığı: 5 ºC - 90 ºC

CPS-100 Cell Positioner, Thermoelectrically Temperature Controlled

6 numuneye kadar sabit sıcaklıkta ölçüm olanağı sağlar. Bu ataçman ile Kinetik modunun bileşimi birden altıya kadar sıcaklık hassasiyeti olan ürünün enzim kinetiğnin ölçümüne olanak verir. 

TCC-100 Thermoelectrically Temperature Controlled Cell Holder

Numune ve referans sıcaklıklarının kontrol edilebilmesi için Peltier mod kullanılır. Ayrıca termostatlı banyoya ve soğutma suyuna ihtiyaç duyulmamaktadır.

ISR-2600 / ISR-3100

Opak (katı) numunelerin içinden ışık geçmediği için, numunelerin üzerinden yansımaktadır. Şekilde görüldüğü üzere, normal çizgiye göre simetrik olarak yansıyan ışık "spekular yansıma," farklı yönlere saçılan ışık ise "difüz yansıma" olarak tanımlanmaktadır.Farklı açılarda ışık gönderen integrating sphere ataçmanı modelleri mevcuttur. Bu sayede hem speküler hem de difüz yansıyan ışığın ölçülmesi mümkün olmaktadır.

ISR-2600/ISR-2600Plus Integrating Sphere Attachment

ISR-3100 Integrating Sphere Attachment

 

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner