Shimadzu Corporation

WDXRF X-Ray Floresans Spektrometre (Sequential) | XRF-1800

Dalgaboyu Dağılımlı X-Işını Floresans Spektrometresi - WDXRF
Yerel analiz, haritalama ve 4 kW ince pencereli X-ray tüpünün öncü ruhu ile Shimadzu XRF-1800 X-Ray Floresans Spektrometre (Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer), donanım ve yazılımı gözden geçirerek bu teknolojileri tazeler ve daha güvenilir, daha işlevsel ve daha işlevsel bir sistem elde eder. 

  • Demir Çelik Endüstrisi
  • Non-Metal Analizleri, Seramik
  • Petrokimya, Kimya, Polimer
  • İlaç, Klinik Araştırmalar
  • Çevre, Endüstriyel Atıklar
  • Elektrik Elektronik
  • Tarım ve Gıda Endüstrisi

Eşleme Örneği

Dalga boyu dağılım analizi için dünyada ilk 250µm Haritalama. Bu, tek tip olmayan numunenin içerik dağılımını ve yoğunluk dağılımını analiz etmeyi sağlar.

Sample of mapping


Yüksek Dereceli X-ray Pik Kararı

Sistem, birinci dereceden profili yüksek dereceli profil görünümüne çevirebilir. Kullanıcı, yüksek dereceli pik girişiminin daha doğru değerlendirmesini yapabilir.

High-order x-ray peak decision

Arka Plan FP Yöntemiyle Film Kalınlığı Ölçümü

Sistem, orijinal arka plan-FP yöntemi ile teorik saçılma x-ışını yoğunluğunu hesaplayabilir.
Bu hesaplama yöntemi ile inorganik bileşen veya polimer kalınlığı tahmin edilebilir.

Film thickness measurement with the background FP method

Yerel Analiz

Analiz konumu ve görüntü, numune tutucuyu, numune analiz konumunda olduğu gibi analiz odası yerleştirme konumuna yerleştirdikten sonra bir görüntü içe aktarılarak üst üste getirilebilir.

Local analysis

Güvenilir X-ray Tüpü

Yüksek güvenilirlik ve uzun ömür için 4 kW ince pencereli X-ray tüpü. Geleneksel 3 kW tüp ile karşılaştırıldığında, hafif elemanlarda iki katından fazla hassasiyet elde edilir.

Reliable x-ray tube

Şablon ve Eşleşen İşlevlerde Yoğunlaşan Uzmanlık

7Ease of use – Shimadzu uzmanlığına dayalı şablon ve eşleştirme işlevleri. Sıvı, toz, katı, metal ve oksitler gibi numune formları için hazırlanan koşullara göre optimum koşullar oluşturulabilir.

Expertise condensed into template and matching functions

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner