Shimadzu Corporation

XRF-1800 X-Ray Floresans Spektrometre (Sequential)

XRF 1800, Berilyum’dan Uranyuma tüm elementleri, birkaç ppm’den yüzde mertebesine kadar iz seviyede analize imkan sağlar. 4 kW lık XRay tüpü ile numune türüne bağlı olmaksızın katı, sıvı, toz hatta diğer formlardaki tüm numuneleri, numuneye temas etmeden tahribatsız bir şekilde analiz edebildiğinden,  çok geniş uygulama alanına sahiptir.

XRF-1800,  500 μm minimum analiz alanında şekilsiz numunelerde element içeriği dağılımı ve intensite dağılım analizlerine fırsat verdiğinden lokal analiz ve standart özellik olarak 250 μm haritalandırma imkanı sağlar.
 
 • Demir Çelik Endüstrisi
 • Non-Metal Analizleri, Seramik
 • Petrokimya, Kimya, Polimer
 • İlaç, Klinik Araştırmalar
 • Çevre, Endüstriyel Atıklar
 • Elektrik Elektronik
 • Tarım ve Gıda Endüstrisi

 • Dalgaboyu dağılımlı analiz için 250 μm haritalandırma ve CCD numune gözlem kamerası imkanı
 • Üst seviye X- ray kullanarak kalitatif ve kantitatif analiz
 • FP methodu kullanarak Film Kalınlığı Ölçümü
 • 4 kW X-ray tüp ile uzun ömürlü ve güvenilir analiz
 • Patenli swing-arm numune taşıma sistemi
 • Yüksek hızlı tarama ile (300°/dk) hızlı ve kolay kalitatif ve kantitatif analiz
 • Çok özellikli ve kolay kullanıma sahip yazılım

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner