• EDX ile RoHS Direktifi Kapsamında Cd ve Pb Analizi

    Bu çalışmada, ED-XRF ile WEEE & RoHS (Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) ve ELV direktifleri kapsamında analizine yer verilmektedir. 


    Cihaz: Shimadzu EDX Enerji Dağılımlı X-Ray Floresan Spektrometre Cihazı (EDX)

  • Şarj edilebilen lityum iyon pillerden açığa çıkan gazın GCMS ile ölçümü

    Bu çalışmada, 5 gün süresince 80oC’de bekletilen şarj edilebilir lityum iyon pilden açığa çıkan gaz örneğinin GCMS ile analizine yer verilmektedir.

    Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010Plus Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMS)