LCMSMS ile Bebek Mamasında multitoksinlerin (Aflatoksin B1, B2, G1, G2 ve Okratoksin A) Analizi

Mikotoksinleri üreten küf mantarlarının, çoğunlukla ilgili gıdaya özel olması, immünoafinite kromatografisi (numune hazırlık)-HPLC metodlarının, mikotoksinlerin birçoğunun (özellikle de aflatoksinlerin) analizlerinde, halihazırda en yaygın olarak kullanılan teknikler olması sonucunu doğurmuştur.