EDX ile Tekstil Numunelerinde Ağır Element Tayini

Tekstil numunelerinde Pb, Cr, Hg, Br, Cd, Cl, Sb elementlerinin tayini.

Bu çalışmanın amacı; Tekstil numunelerinde bulunan ve maksimum değerleri ilgili aplikasyon notunda belirtilen elementlerin miktarsal analizlerinin yapılması.