Dünyanın en önemli kaynaklarının korunması için verimlilik, hassasiyet ve yasal gerekliliklerle ilgili ihtiyaçlarınızı karşılamanın da ötesinde aşmanızı sağlayacak cihazlar, aksesuarlar ve yazılımlar gerekmektedir.
 
Çevreyi korumak ve geliştirmek için ciddi bir duyarlılığı olan ve uzun yıllardan beri çevre analizleri için cihazlar üreten Shimadzu ve diğer partnerlerimizle birlikte çevre uygulamalarınız için kapsamlı çözümler sunuyoruz. Destek verdiğimiz uygulamalar arasında hava; atık su, kaynak suları, denizler ve göller; içme suyu, havuz suyu; PCB, dioksinler, asbest ve diğer zehirli madde testleri; RoHS, ELV, REACH vb. yasal testler, toprak, gübre, atık malzeme testleri gibi çevre uygulamaları ile bulunuyor.
 
Ayrıca yeni enerji kaynakları konusunda yapay fotosentez araştırmaları, alg biyokütle araştırmaları ve hidrokarbon analizleri konularında uygulama çözümleri sunulmaktadır.
 

| Çevre / Enerji Uygulama Başlıkları |

 

İçme Suyu

 

Atık Su

 

Hava

 

Toprak

 

Gübre

 

İşçi Sağlığı

 

RoHS, ELV, REACH

 • HPLC ile İçme Suyunda Bromat Tayini (EPA metodu)

  İçme suyunda bromat analizinin yapılması. Özellikle ozonlama yapılarak şişelenmiş sularda oluşan kanserojen bromat maddesinin tayinini yapmak.

  Cihaz:  Shimadzu LC-20A Prominence Cihazı (HPLC) 

 • GC ile Fosfin Gazının Tayini

  Fosfin gazının analizinin yapılması. Bitki koruma amacıyla böceklerle mücadelede kullanılan fosfin gazının miktarsal analizi.

  Cihaz:  Shimadzu GC-2010 Plus Gaz Kromatografi Cihazı (GC)

 • Çevre Analizi - Shimadzu Journal Cilt 3, Sayı 1

  Environmental Analysis:

  • Insights from a customer: Interview with Prof. Kevin A. Schug, University of Texas at Arlington, US, who presents the latest results of his research on groundwater analysis.

  • Interview with Prof. Michihiko Ike, Osaka University, Japan, about developing technologies to clean wastewater based on biodiversity.

  • And many more applicable topics, latest news and applications.

 • GC-FID ile Suda Mineral Yağ Analizi

  Su, atık su, deniz suyu ve yüzeysel sularda mineral yağ analizi (Toplam petrol hidrokarbonları, TPH)

  Cihaz: Shimadzu GC-2010 Plus Gaz Kromatografi Cihazı (GC)

 • HPLC ile Geri Dönüşüm ve Atıklarda Cl-, SO42-, F- Tayini

  Geri Dönüşüm ve Atıklarda Cl-, SO42-, F- Tayini

  Cihaz: Shimadzu LC-20A Prominence Cihazı (HPLC)

 • Gaz Analiz Sistemleri (System GC) ile H2 - C2H2 Kompozisyonu Analizi

  Bu çalışmada, H2, Ar, O2, CO, CH4, CO2 ve C2 gazlarının analizi için geliştirilen, valf değiştirme tekniğine dayalı basit ve etkin bir metoda yer verilmektedir. 

  Cihaz: Shimadzu System GC Gaz Analiz Cihazı (GC)

 • Olsen Metodu ile Toprakta Fosfor Analizi

  Topraktaki Fosfor miktarının belirlenmesi

  Cihaz: Shimadzu UV-1800 UV-VIS Spektrofotometre (UV)

 • GC/MS - Headspace ile Gıdalarda Dithiocarbamate Analizi

  Gıda örneklerinde dithiocarbamate analizi

  Cihaz: GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMSMS)

 • GC/MS ile Meyve ve Sebzelerde Pestisit Analizi

  Meyve ve sebzelerde pestisit tayini

  Cihaz: GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMSMS)

 • GC/MS ile Suda Pestisit Analizi

  Suda pestisit analizi

  Cihaz: GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMSMS)

 • GC/MS ve Purge&Trap ile İçme Suyu ve Atık Suda VOC Analizi

  Purge &Trap yöntemiyle suda uçucu karbon bileşiklerinin (VOC) analizi

  Cihaz: GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMSMS)

 • Gıda ve  Çevre Analizleri Hakkında - Shimadzu Journal Cilt 1 Sayı 1

  Food Safety and Environmental Analysis: This issue focuses on food safety and environmental analysis, and contains information on two collaborations including an interview with Professor Mondello, working on Comprehensive GC x GC / LC technology and a technical note on multi-residue analysis of pesticides in food, a collaborative work with the Food and Environment Research Agency, UK. As well as the latest news and applications.