LCMSMS ile Balıklarda Avermektin Grubu İlaç Kalıntılarının Analizi

Balıklarda Avermektin grubu ilaç kalıntılarının LCMSMS ile analizi.

Avermektinler, Strep.avermitilis kültürlerinden elde edilmiş, büyük-halkalı lakton yapılı (16- üyeli halkalı yapı) bir grup bileşiğin genel adıdır.

Avermektinler hayvanlarda iç ve dış parazitlere karşı antiparazitik amaçlı yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ilaçların yaygın kullanımı, süt, yumurta, et ve balık gibi çeşitli hayvansal kaynaklı ürünlerde ilaç kalıntılarının varlığına yol açarak insan sağlığı için bir tehdit olmaktadır.

Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)