UV-VIS ile Toprak, Gübre, Çimento, Klinker ve Su Numunelerinde Krom (+6) Analizi

+6 değerlikli krom, asit çözeltisi içerisinde difenilkarbazitle reaksiyona girerek, kırmızı-eflatun renkli kompleksi oluşturur. Krom miktarı oluşan bu kompleksin renk intensitesine dayanılarak spektrofotometrelerde tayin edilir.

Cihaz: Shimadzu UV-1280 UV-VIS Spektrofotometre (UV)