AA ile İnsan Tam Serum Örneklerinde Elektrotermal AA Yöntemi ile Selenyum Analizi

Bu prosedür tam serum örneklerinde selenyum miktarının AA ile saptanması amacıyla kullanılacak olan elektrotermal atomik absorpsiyon yöntemini açıklamaktadır. Bu analiz metodu; insan tam serum örneklerini kapsamaktadır.

Çalışmada Shimadzu AA-7000 Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre Cihazı (AAS) kullanılmaktadır.