LCMSMS Sistemi ile Toprak Numunesinde Patlayıcıların Tayini

Bu çalışmadaki amaç Dubai Polis Kriminal Laboratuvarının getirmiş olduğu toprak numunesinde hedef patlayıcıların kalitatif ve kantitatif analizi.