LCMSMS ile Formulasyon Numunesinde, Branched C10 alcohol 5 EO, ITDA 8 EO ve C 11 oxo alcohol 6 EO-4PO’nun Kalitatif ve Kantitatif Analizi

Bu çalışmada LCMSMS sistemiyle Formulasyon isimli numune içeriğinde Branched C10 alcohol 5 EO, ITDA 8 EO ve C 11 oxo alcohol 6 EO-4PO bileşiklerinin yüzdesel olarak tespit edilecektir.