Etkinlikler / Duyurular

AccuStandard'ın yeni genel kataloğunu gördünüz mü? (2018)

AccuStandard'ın Analitik Kimyasal Referans Standartlarının (Organik, İnorganik, Petrokimya) tam listesini içeren yeni ürün kataloğu çıktı. Katalogdaki yeni ve güncellenen ürünler arasında Cannabis Standartları, PIANO (ASTM D6729, D6730, D8071), Perflorlu Bileşikler (PFCs), Biyoyakıtlar, (EN12916, EN15779, IP391/07-01, IP585), İçme Suyu (ASTM D7599, D7600, D7645), Suda Azot (ASTM D8083), USP Solvent Kalıntısı Standartları (NF 467), Patlayıcılar, PCB Metabolitleri, Poliklorlu Terfeniller, Klorlu Difenil Esterleri, Bromlu Dibenzo-p-Dioksinler, Tetradekabromodifenoksibenzen Metabolitleri, Fitalat Replacementları ve Pestisitler.

Yeni kataloğa aşağıdaki linkten ulaşabilir, bilgisayarlarınıza indirebilirsiniz:

https://www.accustandard.com/master-catalog