Shimadzu Corporation

AOC-6000 Plus Otomatik HS, SPME, Sıvı Örnekleme Robotu

AOC-6000 Plus, sıvı numune, headspace ve SPME (solid phase microextraction) enjeksiyonlarını tek bir cihazda kombine eden çok amaçlı otomatik numune örnekleme sistemidir.   AOC-6000 Plus sisteminde modül şırıngaları otomatik olarak cihaz tarafından seçilmektedir.

Sıvı enjeksiyon, head space enjeksiyonu ve SPME enjeksiyonu sırasında farklı şırıngalar kullanılmaktadır, AOC-6000 Plus, uygun modüle göre şırıngayı otomatik olarak seçmekte ve enjeksiyonu yapmaktadır.

 

Tek Cihazda Çoklu GCMS Numune Enjeksiyon Yöntemleri

Sıvı enjeksiyonu, tepe boşluğu enjeksiyonu ve katı fazlı mikroekstraksiyon (SPME) enjeksiyonu arasında seçim yapın. Numune enjeksiyon yöntemi, numune formuna ve analiz için hedeflenen bileşenlere uyacak şekilde seçilebilir.
 

AOC-6000 sistemi GCMS Solution yazılımı tarafından kontrol edilmektedir. Numune enjeksiyonu sırasında gereken tüm parametreler kolaylıkla görüntülenebilir, değerlerin girilmesi kolaydır  ve GCMS metodunda saklanabilir.

Otomatik şırınga değişim özelliği (10 μL to 1000 μL), numunenin seyreltilmesine, kalibrasyon standartlarının otomatik olarak hazırlanmasına ve internal standart ekleme gibi numune ön hazırlık işlemlerine imkan verir. Böylece bir stok çözeltisinden çok noktalı kalibrasyon standartları hazırlanabilir ve her biri internal standart ile spike edilebilir.

Matriks etkisi göz önünde bulundurularak, polietilen glikol ya da faklı solventler otomatik olarak ilave edilir. Gıdalarda kalıntı pestisid analizleri gibi yüksek matriksli kantitatif analizlerde bu özellik etkilidir.

Sıvı numune enjeksiyonu için 2 ml hacimli 162 adet vial, head space enjeksiyonu 10 ml/20 ml hacimli 60 adet vial kapasitelidir. Head space enjeksiyonu sırasında ısıtma ve çalkalama özelliği mevcuttur
 

Şırınga ve fiber kullanım geçmişi ile artan veri güvenilirliği

AOC-6000 Plus, şırınga ve fiber kullanımını yönetme özelliğine sahiptir. Özel olarak tasarlanmış Smart Syringe, Smart SPME Fiber ve Smart SPME oklarında yerleşik olan Akıllı Çipleri okur ve cihaz için sıcaklık direnci, kullanım geçmişi, kullanım tarihleri ve vuruş sayısı* gibi bilgileri görüntüler. Karmaşık sarf malzemeleri yönetimini otomatikleştirme ve şırıngaların ve fiberlerin koşullarını izleme yeteneği, daha güvenilir verilere yol açar.AOC-6000 Plus ile uyumlu çok çeşitli Akıllı Şırıngalar, Akıllı SPME Fiberleri ve Akıllı SPME Okları, her türlü analizi kapsayacak şekilde mevcuttur.

 • GC-HS-FID ile Kanda Alkol Analizi

  Özellikle adli vakalarda kişilerin kanında bulunan alkol ve yabancı madde miktarının promil cinsinden hesabı yapılmalıdır. Bu çalışmanın amacı, gaz kromatografi cihazı ve headspace yöntemi ile kanda alkol analizinin yapılmasıdır.
   
  Cihaz: Shimadzu GC-2010 Plus Gaz Kromatografi Cihazı ve Headspace (GC-HS)

 • GCMS ile Susamda Etilen Oksit Kalıntı Analizi

  Susamda etilen oksitin GCMS ile analizi.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Sistemi (GCMS)

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner