LCTech

DEXTech Dioksin ve PCB Numune Hazırlama

DexTech, Dioksin ve PCB’lerin Mükemmel Ayrımı için özel olarak geliştirilmiş valide bir numune hazırlama metodu ile birlikte yüklü olarak gelmektedir. Bu metodun amacı dioksinlerin ve üç grup PCB’nin (indikatör PCB, mono-ortho PCBr, non-ortho-PCB) ayrılmasını sağlamaktadır.

Kromatografik analiz sırasında meydana gelebilecek farklı PCB’lerin üst üste çakışmasını engellemekte böylece olası yanlış değerlendirme en baştan engellenmektedir.

DexTech, gıda ürünleri, çevresel örnekler, biyolojik örnekler gibi her türlü numunenin dioksin ve PCB analizleri için hazırlanması aşaması için uygundur.  Numune örneklerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Balık, et, balık yağı, deniz ürünleri, peynir, yumurta, bitkisel yağ, pre-mix, kedi-köpek maması gibi gıda ve yem numuneleri,
  • Toprak, kanalizasyon atığı, sediment gibi çevre numuneleri,
  • Kan gibi biyolojik matriksler

Dioksin ve PCB analizlerinde numune hazırlama, en detaylı ve en çok zaman harcayan basamaktır.  Kullanımı kolay ve aynı zamanda güvenilir otomasyon laboratuardaki işinizi çok daha basite indirger.  Otomatik DexTech numune hazırlama sistemi birçok avantaj sağlamaktadır.

DexTech, Alman Devlet Laboratuarı Kimyasal ve Veteriner Analitik Enstitüsü Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA MEL) tarafından LCTech dioksin sistemi için özel olarak geliştirilmiş valide bir numune hazırlama metodu ile birlikte yüklü olarak gelmektedir.

Bu metodun amacı dioksinlerin ve üç grup PCB’nin (indikatör PCB, mono-ortho PCBr, non-ortho-PCB) ayrılmasını sağlamaktadır. Kromatografik analiz sırasında meydana gelebilecek farklı PCB’lerin üst üste çakışmasını engellemekte böylece olası yanlış değerlendirme en baştan engellenmektedir.

Numunenin manual enjeksiyonundan ve kolonların elektrik olarak kilitlenmesinden sonra Dextech numune hazırlığını sizin için üstlenecektir:

Cihaza yüklü ve hesaplanmış hazır metot uygulanarak,  dioksin ve PCB’lerin üç ayrı grup olarak hassas ayrılması ve fraksiyonlanması gerçekleşir. Prosesin sonunda, bu fraksiyonlar saf halde ileriki analitik prosesler için hazırdır.

Şartlandırma basamağı dahil clean-up solvent sarfiyatı standart kolonla 400 ml, SMART kolonla ise 300 ml’dir. Analiz süresi ise 60 dakikadır!DexTech Sistemi aşağıdakilerden oluşmaktadır:

  1. Ana Ünite
  2. Sertifikalı, kullanıma hazır kolonlar
  3. Evrensel standart metotDexTech, tüm dioksin ve PCB analizlerinde numune hazırlamaya uygundur.

  • Balık, et, balık yağı, deniz ürünleri, peynir, yumurta, bitkisel yağ, pre-mix, kedi-köpek maması gibi gıda ve yem numuneleri
  • Toprak, kanalizasyon atığı, sediment gibi çevre numuneleri
  • Kan gibi biyolojik matriksler

Dört Kolon Konsepti

DexTech, birbiri altına dikey olarak yerleştirilmiş dört kolon ile dioksin ve PCB’lerin mükemmel clean-up’ını  (temizlenmesini) ve ayrılmasını sağlamaktadır.  Kullanıma hazır kolonlar her matriks için uygundur ve cihazın hızlı kullanımına imkan verir.

Kolonların taşınması ya da saklanması sırasında kolonların su almasını önlemek ya da dioksin ve PCB’lerin paketlerin içerisine girmesinin engellenmesi alüminyum bariyer tabakalı özel folyodan yapılan yüksek kaliteli paketleme malzemesi ile sağlanmaktadır.

Farklı Numuneler- Farklı Kolonlar

Standart kolona 5 g’a kadar yağ yüklenebilmekte ve düşük dedeksiyon limitlerine inilebilmektedir. Alternatif olarak 1.5 g gibi düşük yağ kapasiteli numuneler için ise SMART kolonlar kullanılabilir. Bu kolonlar analiz süresini azalttığı gibi solvent sarfiyatını da azaltmaktadır. Çevre numuneleri için ise gümüş nitrat tabakalı özel bir kolon bulunmaktadır. Ayrıca, standart Dextech sisteminde boş kolonlar bulunmaktadır, böylece kullanıcı, üç kolon gerektiren modiye bir metot kullanabilir ya da ilave yıkama basamakları istenirse bunları gerçekleştirebilir.

Sadece Klik'leyin

Kolonların kullanımı oldukça kolaydır. Paketleme malzemesini keserek açık, kolonu çıkartın ve cihaza klik’leyin - takın!
 

Patentli elektronik kilitleme mekanizması,
kullanılacak kolonları hiçbir alet ya da vidalı
bağlantılar gerektirmeden sızdırmaz olarak
kapatır. 


 

                              

DexTech sisteminde en üste bulunan asidik silika jel kolonu (1), numunelerin yüksek kaliteli olarak ele alınması için temel kolondur. Bu çok tabakalı kolonda, cam fiber filtreler ile farklı sorbentler ayrılmaktadır. 5 g’a kadar yağ, konsantre sülfrik asit emdirilmiş silika jel tarafından degrade edilir.Buna ek olarak, su kalıntılaır da numuneden uzaklaştırılmakta ve numune sonraki basamaklar için nötralize edilmektedir.

Florosil kolon (2), camdan yapılmıştır ve sistemde ikinci pozisyonda bulunmaktadır. Bu kolon dioksinleri tutmakta ve PCB’leri dioksinlerden ayırmaktadır. 

Karbon kolonu (3), üçüncü pozisyondadır ve PCB’lerin tutulmasında ve ayrılmasında görev almaktadır. Mono-ortho-PCB’ler ve ndl-PCB’ler birlikte bir fraksiyon olarak ele geçerken non-orto PCB’ler ayrı bir fraksiyon olarak toplanmaktadır.

İkinci karbon kolonu (4), dördüncü pozisyonda bulunmaktadır ve florosil kolondan gelen elüatı saflaştırmakta böylece dioksinlerin çakışmasını ve yanlış yorumlanmasını engeller.

  

Karbon Kolonlarının Tekrar Kullanılmasıyla İşletim Maliyeti Azaltılması

Bir numune için analiz maliyeti iki karbon kolonunun tekrar kullanılmasıyla oldukça azaltılabilir. Bu kolonları 20 kereye kadar tekrar kullanılması işletim maliyetini yaklaşık %30 oranında azaltmakta ve sonuç hassasiyetlerini değiştirmemektedir. İyi tasarlanmış solvent sağlama mekanizması ile kros-kontaminasyon engellenmektedir.


Akış Şeması : LCTech Dört Kolon Uygulaması


 

Kros-Kontaminasyon Yok

Üst düzey solvent denetimi sonucu ile kros-kontaminasyon engellenmektedir. Numune ile temas eden yüzeyler tamamen değişmekte (kolonlar) ya da proses sırasında sıkça yıkanmaktadır (numune loop’u ve valfler). Enjeksiyon, numune loop’unda kısmi (partial) dolum ile gerçekleştiğinden transfer pompası hiçbir şekilde numune ile temas etmemektedir.  Dolayısıyla, transfer pompasında sadece kros-kontaminasyon değil pompanın kirlenmesi, aşınması ve yırtılması engellenmektedir.

Birçok analitik cihaz ile test edilen yüksek kaliteli valflerin özel tasarımı sayesinde yüksek matriksli numune enjeksiyonunda ile bile valflerin tıkanması mümkün değildir.


DEXTech blank değerlerinin, yüksek bulaşma riskli kül numunesi ile çalışılmasından sonra elde edilen blank değerleri ile karşılaştırılması.

Güvenilir Sonuçlar

DexTech sistemi 2013 “Feed Fat” ring denemesinde yüksek performans göstermiştir. Benzer şekilde, Avrupa Referans Laboratuarı (EURL)’nda Sepiolite ekstrelerinden numune hazırlanması sırasında elde edilen 2014 ring denemesi sonuçları da oldukça tatmin edicidir.
Almanya’daki iki bağımsız devlet laboratuarından elde edilen sonuçların karşılaştırılmasıyla Dextech sisteminin numune hazırlama prosesinde oldukça iyi olduğunda fikir birliği edilmiştir.
Farklı laboratuarlarda çeşitli matrikslerle DexTech sisteminin denenmesi sistemin güvenilir olduğunun bir başka kanıtıdır.
 

Şekil 1. EURL mükemmeliyet testince belirlenen değerler ile DexTech kullanan iki laboratuvarın PCDD/F türlerinin ve PCTEQ içeren Sum-TEQ'lerinin karşılaştırılması. 
(CVUA MEL, LGL Oberschleissheim)

Şekil 2. EURL mükemmeliyet testince belirlenen değerler ile DexTech kullanan iki laboratuvarın PCB türlerinin, ICES-6 ve Sum-TEQ'lerinin karşılaştırılması
(CVUA MEL, LGL Oberschleissheim)
*   Bu bileşiklerin konsantrasyonu 10 kat daha yüksektir.
** Bu bileşiklerin konsantrasyonu 100 kat daha yüksektir.

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner