LCTech

Freestyle XANA Robotik Sistem

İçme sularında, ham sularda, atık sularda ya da nehir- göl gibi sularda pestisit, akrilamid, aromatik aminler, epiklorohidrin, PAH, perfloro içeren yüzey aktif madde, farmakolojik aktif maddeler, sentetik tatlandırıcılar, Xenooestrogens (östrojen) ve diğer hormon analizleri için kullanılan otomatik numune hazırlama sistemidir. Sistem, SPE ve EVAporasyon üniteleri ilave edilmiş Freestyle robotik sistemdir.

İçme sularında, ham sularda, atık sularda ya da nehir- göl gibi sularda pestisit, akrilamid, aromatik aminler, epiklorohidrin, PAH, perfloro içeren yüzey aktif madde, farmakolojik aktif maddeler, iodised radio-opaque substance, sentetik tatlandırıcılar, Xenooestrogens (östrojen) ve diğer hormon analizleri için kullanılan otomatik numune hazırlama sistemidir. Sistem, SPE ve EVAporasyon üniteleri ilave edilmiş Freestyle robotik sistemdir.

  • 1 L’den 10 L’ye kadar su analizlerinde  için kullanılabilir.
  • 3 numune paralel olarak hazırlanabilmekte böylece  24 saatte 72 numune GC,GCMS, GCMS/MS sistemine enjeksiyona hazır hale gelmektedir.
  • 3 ml ya da 6 ml hacimli SPE kartuşlar kullanılabilmektedir.
 

  1. SPE modülünün tutucusu SPE kartuşu Freestyle platformu üzerinde istenen pozisyona taşır ve elüsyon basamaklarını gerçekleştirir.
  2. Freestyle platformu üzerinde bulunan işlem istasyonundaki iki blokta 3 adet SPE kolonu simultane olarak işleme alınır: birinci blokta 3 adet SPE kartuş aynı anda şarlandırılıp, yüklenir ve yıkanırken ikinci blokta aynı işlemi görmüş 3 adet SPE kartuş paralel olarak kurutulmaktadır.  
  3. Diğer bir işlem ünitesi ise su modülünün kontrol merkezi olan ve 1-10 L’lik numunelerle çalışılması için gereken pompalar, valfler ve işlemlerin izlenebilmesi için bulunan sensörlerin olduğu kısımdır.
  4. Ünite, 1 L hacimli 24 adet numune ile çalışabilecek tutuculara sahiptir. 10 L hacimli numunelerle çalışılmak istenirse 13 adet numune kapasiteli rack de sisteme ilave edilebilir.
  5. Freestyle platformu üzerinde 3 ml ya da 6 ml kapasiteli SPE kartuşlar kullanılabilmektedir.
  6. Sisteme opsiyonel olarak EVAporasyon ünitesi ilave edilebilmektedir. Böylece, 5 ml- 0,2 ml hacimli elüentlerin elde edilebilmesi için SPE kolondan direkt EVAporasyon hücresine elüent aktarılabilmekte, numuneler direkt GC-GCMS-GCMS/MS sistemine enjeksiyona hazır hale gelmektedir.

 


Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner