Shimadzu Corporation

GPC Jel Geçirgenlik Kromatografisi (GPC)

Jel geçirgenlik kromatografi (GPC) sistemi moleküler ağırlık dağılımının ölçümü ile polimer kimyası için temel yapı taşlarındandır.

Herkesin kolayca istenilen datayı elde edebilmesi için temel gereklilik her üretimdeki GPC sisteminin aynı kalmasıdır. Günümüzde kullanıcıların tepkileri doğrultusunda güvenilir ölçüm sonuçları veren yeni tarzda bir GPC ihtiyacı giderek artmaktadır.

Shimadzu Prominence GPC sistemi özellikle yüksek data güvenilirliği ve kolay kulanım amacı ile üretilmiştir.

  • Polimer kimyasında moleküler ağırlık
  • Yüksek baseline kararlılığı, mükemmel tekrarlanabilirlik 
    (0.011%RSD - elüsyon süresi) (0.167%RSD - moleküler ağırlık)
  • Yüksek kararlılıkta GPC kolon ve standartlar (PSS)

GPC sistemleri moleküler ağırlık dağılımının ölçümünü tutulan limit ile geçen limit arasındaki bileşiklerin moleküler ağırlıklarının oranlarını elüsyon zamanlarının üssel fonksiyonu olarak ölçer. Bunun sonucunda çok küçük elüsyon zaman hataları ölçümlerde büyük değişimlere yol açar.

Bu sorunu çözmek için Shimadzu Prominence GPC sistemi yüksek hızlı mikro-piston aktivasyonu ve titreşimsiz solvent sevkiyatı için otomatik titreşim giderici kullanarak elüsyon zamanı tekrarlanabilirliğini geliştirmiştir.
  
GPC’de kullanılan Diferansiyel Refraktif Index dedektör ara sıra mobil fazdaki sıcaklık veya çözünen hava miktarındaki değişimlerden etkilenerek zemin çizgisinde kararsızlığa yol açabilir. Prominence GPC sisteminde kullanılan RID-20A dedektörde ise optik sistemin içerisine gömülen çift sıcaklık kontrol odaları ile akıştaki mobil faz sıcaklığını iki aşamalı olarak kontrol ederek zemin çizgisi kaymalarını engeller.

Ayrıca 380 µL kapasiteye sahip yüksek etkinlikteki degazer kullanımı ile sistemi dengeye ulaştırmak için gerekli zaman önemli ölçüde azaltılır.

Sistem data analizi için özel GPC yazılımını içermektedir. GPC kalibrasyon eğrileri geniş çeşitlilikteki yaklaşım formülleri ile kolayca hazırlanmaktadır. Aynı zamanda görülmemiş integrasyona sahip görsel yönlü LCSolution Workstation yazılımı standart HPLC analizindeki fonksiyonların aynısını kullanarak data analizi ve rapor oluşturmaya izin verir.   

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner