Shimadzu Corporation

iMScope TRIO Kütle Görüntüleme Mikroskobu

Görüntüleme kütle spektrometrisi devrim niteliğinde yeni bir teknolojidir.
Cihaz, belirli moleküllerin dağılımını tanımlayan ve görselleştiren bir kütle spektrometresi ile yüksek çözünürlüklü morfolojik görüntülerin gözlemlenmesine izin veren bir optik mikroskop kombinasyonudur.

Bu çok farklı ilkelere dayalı olarak elde edilen iki görüntünün üst üste bindirilmesi, önemli bir yeni araştırma aracı olan görüntüleme kütle mikroskobunu ortaya çıkarmıştır.
iMScope'un doğru ve yüksek çözünürlüklü toplu görüntüleri, araştırmanızı bir sonraki seviyeye taşıyacaktır. 

Görüntüleme kütle spektrometrisi, doku kesitlerindeki hem doğal hem de sentetik molekülleri doğrudan tespit eder ve doku kesitiyle ilişkili konum bilgilerini korurken kütle spektrumlarını ölçer.
Daha sonra, her bir kütle spektrumunun konum bilgisini ve kütle spektrumundaki belirli iyonlar için sinyal yoğunluğunu birleştirerek belirli moleküllerin iki boyutlu dağılımları görselleştirilir (MS görüntüleme).

Yüksek Uzaysal Çözünürlük (Spatial Resolution)

iMScope TRIO görüntüleme kütle mikroskobu, özellikle kütle spektrometrisini görüntülemek için tasarlanmış bir araçtır. Hem optik mikroskop hem de kütle spektrometresini birleştiren hibrit tip bir mikroskobu temsil eder. iMScope TRIO artık çeşitli maddelerin doku örneklerinde doğrudan tanımlanmasını mümkün kılar ve çok çeşitli alanlarda potansiyel araştırma fırsatlarını genişletir.

 Optik mikroskopların sunduğu yüksek çözünürlüklü görüntüleme, yalnızca farmakokinetik analiz için değil, aynı zamanda toksisite testi ve toksisite mekanizması analizi için de gereklidir. Retina ve derinin analizi, yüksek uzaysal çözünürlüklü görüntüleme gerektirir.


Fare derisinin yüksek uzamsal çözünürlüklü görüntülemesi

Bu deneyde, sıçan derisindeki yağ görselleştirildi. Yüksek uzaysal çözünürlüklü görüntüleme, azgın tabakada seramidin ve yağ bezinde fosfatidilkolinin (PC) lokalizasyonunu açıkça gösterdi.Farmakokinetik analizde, iMScope TRIO, değişmemiş ve metabolize edilmiş ilaçların dağılımının herhangi bir etiketleme olmaksızın tek bir ölçümde eş zamanlı olarak haritalanmasını sağlar. iMScope TRIO ile kütle spektrometrisi görüntülemesi sırasında kullanılan lazer çapı, sürekli olarak 5 ila 200 μm arasında değişir ve düşük ila yüksek uzaysal çözünürlük sunar. Bu, analizlerin mümkün olduğunca verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaya yardımcı olur.
Olaparib uygulanan farenin farmakokinetik analizi


Olaparib uygulanan bir fare kullanılarak tümörün farmakokinetik durumu görselleştirilmiştir. Bu şekilde, görüntüleme kütle spektrometrisi, yalnızca temel araştırmalar sırasında değil, ilaç keşfinin klinik deneme aşamasında bile kullanılmaktadır.

Optik ve MS Görüntülerini Bindirme (Overlying)

MS görüntüleri ve optik mikroskop morfolojik görüntülerinin üst üste bindirilmesi, miktarlar arasındaki farkı ortaya koymaktadır.
Aşağıdaki şekiller, farklı m/z (mavi ve sarı) ve optik mikroskop morfolojik görüntülerinde MS görüntülerinin üst üste bindirilmesiyle elde edilen görüntüleri göstermektedir. Bu rakamlar, morfolojik görüntülerle birleştirilmiş spesifik moleküllerin lokalizasyonunun analizinin, ilaç keşfinde ilaç etkinliğini ve toksisitesini araştırmak için yararlı bir yaklaşım olduğunu açıkça göstermektedir.
 

Endüstriyel Alanlar

Endüstriyel alanlarda, yüksek kaliteli ürünlerin istikrarlı üretimini sağlamak için çeşitli yüzey kontrol teknolojileri yaygın olarak kullanılmaktadır. Görüntüleme kütle spektrometrisi, geleneksel yüzey inceleme yöntemleriyle tespit edilemeyen çeşitli kirleticileri analiz etme yeteneğine sahiptir ve daha kaliteli üretim için yeni bilgiler edinmek mümkündür.

IC çipini kullanan bir örnek aşağıda gösterilmektedir. En yeni araştırmaları desteklemek için çok çeşitli optik görüntüler ve kütle spektrometrisi görüntüleme teknolojileri kullanılmaktadır.
 

 • İlaç Analizleri Hakkında - Shimadzu Journal Sayı 3

  • Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi'ndeki Milwaukee İlaç Keşfi Enstitüsü'nden müşterimiz Profesör Alexander Arnold'dan bilgiler
  • Görüntüleme Kütle Spektrometresi kullanarak farmasötik ürünlerin geliştirilmesi için Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Japonya ile işbirliği: iMScope TRIO
  • Kütle Spektrometresi Kullanılarak GABAA Reseptör Alt Tip Seçici Ligandlarına Dayalı Nörolojik Bozukluklar ve Astım için İlaç Adaylarının Metabolik Çalışmaları
  • İlaç Keşfinde Yüksek Çözünürlüklü MALDI görüntülemenin Faydası: Sıçanların Proksimal Renal Tübüllerinde Gentamisinin Histolojik Dağılımı
  • Ve daha fazlası ...

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner