Shimadzu Corporation

iMScope TRIO Kütle Görüntüleme Mikroskobu

Imaging mass spectrometry is a revolutionary new technology.

The instrument is a combination of an optical microscope which allows the observation of high-resolution morphological images, with a mass spectrometer which identifies and visualizes the distribution of specific molecules.

Superimposing the two images obtained based on these very different principles,has created a significant new research tool, the imaging mass microscope. The accurate and high resolution mass images from the iMScope will drive your research to the next level.

At long last, we have entered the age of imaging mass spectrometry.

Imaging Mass Spectrometry identifies what you see at the molecular level iMScope TRIO transforms your data from just "Observation" to "Analysis"

 
 

 

 

 • İlaç Analizleri Hakkında - Shimadzu Journal Sayı 3

  • Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi'ndeki Milwaukee İlaç Keşfi Enstitüsü'nden müşterimiz Profesör Alexander Arnold'dan bilgiler
  • Görüntüleme Kütle Spektrometresi kullanarak farmasötik ürünlerin geliştirilmesi için Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Japonya ile işbirliği: iMScope TRIO
  • Kütle Spektrometresi Kullanılarak GABAA Reseptör Alt Tip Seçici Ligandlarına Dayalı Nörolojik Bozukluklar ve Astım için İlaç Adaylarının Metabolik Çalışmaları
  • İlaç Keşfinde Yüksek Çözünürlüklü MALDI görüntülemenin Faydası: Sıçanların Proksimal Renal Tübüllerinde Gentamisinin Histolojik Dağılımı
  • Ve daha fazlası ...

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner