Shimadzu Corporation

TOC-4200 Toplam Organik Karbon Analizörü (Online Type)

Toplam Organik Karbon Analizi için son teknolojiyle geliştirilen Shimadzu TOC-4200 on-line TOC analizörü EPA onaylı 680°C Yüksek Sıcaklıklı Katalitik Oksidasyon Metodu SM 5310B’e uygun olarak tasarlanmıştır.

Tüm dünyada en güvenilir ve etkin TOC analiz tekniği olarak kabul edilmiş olan bu metod, atık su ve deniz suyu gibi kompleks matriksler için de son derece uygundur. 

 • Uzaktan ve SCADA İletişimi, Veri İşleme
 • En zor matrikslerde bile analiz olanağı
 • Yüksek TSS (askıda katı madde) içeren numunelerin analizine uygun
 • Bakım ve çalıştırma maliyetleri düşük, kısa sürede onarım olanağı
 • Otomatik çok noktalı kalibrasyon, otomatik numune seyreltme, otomatik Kalite Kontrol
 • Kullanım kolaylığı ve geniş uygulama alanı

Atık su arıtma tesisi giriş suyu (yukarı akış izleme) ve çıkış suyu

 • Kısa bir ölçüm döngüsündeki (minimum 4 dakika) ölçümler, organik madde veya anormal atık sudaki dramatik değişiklikleri hızla yakalar.
 • Yanmalı tip analizörün güçlü oksidasyon kapasitesi, UV metre kullanılarak yakalanamayan organik maddeleri tespit edebilir.
 • Kısa ölçüm döngüsü ve güçlü oksidasyon, altı adede kadar akış hattı arasında geçişle birleştiğinde, arıtma tesislerinin ayrıntılı bir şekilde izlenmesini sağlar.


EPA düzenlemelerine dayalı TOC kaldırma oranının izlenmesini destekler

 • Amerika Birleşik Devletleri EPA düzenlemelerine göre TOC kaldırma oranını hesaplar
 • (Bölüm IV 40 CFR Bölüm 9, 141 ve 142, 1998) (2 veya daha fazla akış değiştirme seçeneği sağlandığında)


Tesis suyu (yıkama suyu, soğutma suyu, geri kazanılan su, kazan suyu, yoğuşma suyu vb.)

 • Bir tesiste kullanılan suyun sürekli izlenmesi.
 • Saf kazan suyunun sürekli izlenmesi, hasarlı borular gibi anormalliklerin tespit edilmesine yardımcı olur.
 • Yanma tipi TOC analizörünün kısa ölçüm döngüsü (minimum 4 dakika), anormalliklerin daha hızlı tespit edilmesini sağlar. 

Yeni iletişim araçları, gelişmiş veri işleme desteği

Dijital veri yolu standardı ile uyumlu

 • Cihazın çalıştırılması, ölçülen değerlerin okunması ve alarmların kontrolü RS-485 veya RS-232C (opsiyonel) üzerinden gerçekleştirilebilir. Bu işlev, birden fazla enstrümanı yönetirken kullanışlıdır.

Kontrol numunesi ölçümleri

 • Önceden seçilmiş kontrol numunelerinin periyodik ölçümleri. Bu, cihazın durumunu izlemek için kullanılabilir. Belirli bir referans değeri aşıldığında otomatik kalibrasyon yapılabilir.

Web tabanlı izleme (seçenek)

 • Opsiyonel bir kart takmak, enstrümanın bir ağa bağlanmasını sağlar. İsteğe bağlı kart, bir Web tarayıcısı ile ölçülen değerlerin ve alarmların gerçek zamanlı olarak taranmasına olanak tanıyan web sunucusu işlevleri sunar.

Alarm Display


 


Geniş çaplı örnek çeşitleri için eşsiz çözüm


Saf sudan ağır kirli suya

 • Ölçüm, 5 mgC/L tam ölçekli ile 20.000 mgC/L tam ölçekli arasında değişir.
 • 1 mgC/L tam ölçeğe kadar yüksek hassasiyetli ölçümleri desteklemek için bir seçenek eklenebilir.
 • Ağır kirli su için ön arıtma ünitesi, tıkanmaları ve biyolojik kontaminasyonu kontrol etmek için benzersiz bir yıkama işlevi ve özel işlem dizileri içerir. Bu bakım sıklığını azaltır.

Otomatik seyreltme işlevi

 • TOC-4200, standart olarak örnek otomatik seyreltme işlevleri (×2 ila ×50) sunar.
 • Cihaza veya sarf malzemelerine zarar verebilecek bir asit, güçlü alkali veya inorganik tuz numunesini ölçerken, numune seyreltilerek etki hafifletilebilir.
 • Laboratuvarda zaman kazandıran çaba için çok noktalı bir kalibrasyon eğrisi oluşturmak üzere tek bir yüksek standart otomatik olarak seyreltilebilir.

Yüksek tuzlu numune yanma tüpü kiti

 • Deniz suyu gibi yüksek düzeyde inorganik tuz içeren numuneleri ölçerken, inorganik tuz yanma borusunun içinde birikebilir ve yanma borusunun fiziksel olarak tıkanmasına veya bozulmasına neden olabilir. Bu kit, normal bir yanma tüpüne kıyasla tüp değiştirme süresini yaklaşık on kat uzatır.

Numunenin özelliklerine uygun ön arıtma üniteleri yelpazesi

 • Saf sudan çok kirli suya kadar uygulamalar için ön arıtma üniteleri mevcuttur.
 • Cihaz bakım sıklığını azaltır.
 • Altı adede kadar akış hattında ölçüm noktaları arasında geçiş yapın. Çoklu enstrüman ihtiyacı ortadan kalktığı için daha ekonomiktir.

Güvenilir numune enjeksiyon sistemi

 • Tek bir ünite numune alımı, tahliyesi, seyreltme ve enjeksiyon işlemlerini gerçekleştirir.
 • Otomatik numune asitlendirme ve serpme.
 • Akış hatlarını değiştirmek için kullanılan son derece güvenilir seramik 8 portlu vana.
Sample injection system
 

TOC-4200'e MCERTS akreditasyonuna sahiptir

TOC-4200 çevrimiçi toplam organik karbon analiz cihazına, sürekli su izleme ekipmanı için belirlenen performans standartları ve test prosedürlerine dayalı olarak MCERTS akreditasyonu verilmiştir.

MCERTS, İngiltere ve Galler Çevre Ajansı (Birleşik Krallık) İzleme Sertifikasyon Programıdır. İşletmelerin kalite gereksinimlerini karşılamaları için çerçeve sağlar. MCERTS ile uyumluluk, Çevre Ajansına çevreye emisyonların izlenmesi konusunda güven verir.

TOC-4200, piyasada bulunan MCERTS akreditasyonu ile katalitik yanma oksidasyon teknolojisini kullanan tek çevrimiçi TOC analizörüdür. Bu teknoloji, yüksek tuz içeriğine, askıda katı maddelere veya partiküllere ve en karmaşık organik bileşiklere sahip su ve atıkların analiziyle ilgilenen herkes için açık bir avantajdır.

Color LCD touch screen

Calendar

 

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner