Klinik araştırmalar ve adli tıp uygulamalarında, yasaklı maddeler, farmakokinetik veya suç mahalinden iz seviyedeki kalıntılar vb. tüm analitik sonuçların güvenilir olması son derece kritiktir.
 
Shimadzu ve diğer partnerlerimizde birlikte yasaklı ilaç analizleri, tarama, iz seviyede analizler, adli farmakoloji, adli toksikoloji, yeni doğan tarama testleri, immunosüpresif ilaç düzeyleri, organik asit analizlere yönelik analitik cihazlar ve çözümler sunuyoruz.

| Klinik Araştırmalar / Adli Bilimler / Toksikoloji Uygulama Başlıkları |

 

Yasaklı Maddeler

 

Kalıntılar

 

Patlayıcılar

 

Toksikoloji ve doping

 

TDM

 

Metabolomics, Genomics, Proteomics

 

Yenidoğan Taraması (NBS)

 

İmmunosupresif İlaçlar

 

Ağır Metaller

 • AA ile İnsan Tam Kan ve İdrar Örneklerinde Elektrotermal AA Yöntemi ile Nikel Analizi

  Bu prosedür tam kan ve idrar örneklerinde nikel miktarının AA ile saptanması amacıyla kullanılacak olan elektrotermal atomik absorpsiyon yöntemini açıklamaktadır.

  Cihaz: Shimadzu AA-7000 Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre Cihazı (AAS)

 • LCMSMS ile Kanatlı Hayvanlarda Antibiyotik Kalıntısı Analizleri

  Hastalıkların önlenmesi, kontrolü ve gelişimin hızlanmasını sağlamak gibi amaçlarla doğrudan, yeme ya da suya katılarak, parenteral, kas içi veya meme içine uygulanan antibiyotiklerin kullanımını takiben, hayvanın doku ve organlarında biriken metabolitlere, ilaç ya da kimyasal maddelere kalıntı adı verilmektedir. Bu çalışmada, LCMSMS ile kanatlı hayvanlarda antibiyotik kalıntısı analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Sarin Gazı Analizi

  Sarin gazı metabolitlerinin LCMSMS ile analizi.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8030 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • GC-HS-FID ile Kanda Alkol Analizi

  Özellikle adli vakalarda kişilerin kanında bulunan alkol ve yabancı madde miktarının promil cinsinden hesabı yapılmalıdır. Bu çalışmanın amacı, gaz kromatografi cihazı ve headspace yöntemi ile kanda alkol analizinin yapılmasıdır.
   
  Cihaz: Shimadzu GC-2010 Plus Gaz Kromatografi Cihazı ve Headspace (GC-HS)

 • LCMSMS ile Rat Plazmasında Sentetik Uyuşturucu Analizi (Metabolitler)

  Metabolit kütleleri aynı olan JWH-018 adlı uyuşturucu maddenin rat plazmasında LCMSMS ile analizi. JWH-018’in dört metaboliti aynı ana iyona ve parçalanma paternine sahiptir. Bu nedenle kromatografik olarak ayrılmaları gerekmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Rat Karaciğerde ve İnsan Plazmasında Ceramide ve Sifingomiyelin Ölçümü

  İnsan plazmasında ve Rat karaciğerinde Ceramide ve Sifingomiyelin maddelerinin kalitatif ve kantitatif analizi.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Dokuda Adenosine Ölçümü

  Plastik cerrahisinde yapılan doku nakillerinde Adenosine miktarının ölçülmesi

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Organ Hasarının (L-FABP maddesi ile) İncelenmesi

  L-FABP proteini normalde böbrekteki proksimal tubuluslarda uzun zincirli yağ asitlerinin hücre içi transportuna katılan bir proteindir. L-FABP renal iskemik hasar ve nefrotoksik hasarı doğrulamada yeri vardır. Transplantasyon işlemleri sonrasında belirli saatlerde ölçüm alınarak hasar işlemleri gözlemlenmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • İlaç Analizleri Hakkında - Shimadzu Journal Sayı 3

  • Insights from our customer Professor Alexander Arnold from the Milwaukee Institute for Drug Discovery at the University of Wisconsin-Milwaukee
  • The collaboration with Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Japan for development of pharmaceutical products using Imaging Mass Spectrometry: iMScope TRIO
  • Metabolic Studies of Drug Candidates for Neurological Disorders and Asthma Based on GABAA Receptor Subtype Selective Ligands using Mass Spectrometry
  • Utility of High-resolution MALDI imaging in Drug Discovery: Histological Distribution of Gentamicin in Proximal Renal Tubules of Rats
  • And many more ...

 • FTIR Spektrofotometre ile Böbrek Taşlarının Yapısal Analizi

  Böbrek taşlarının FTIR spektrofotometre ile yapısal analizi

  Cihaz: Shimadzu IRAffinity-1S FTIR Spektrofotometresi (FTIR)

 • Adli Bilimler & Toksikoloji - Shimadzu Journal Cilt 2, Sayı 4

  Forensics/Toxicology and more...

  • Insights from a customer: Prof. Pierre Marquet, University Hospital of Limoges, France
  • Forensics: Determination of opiates, amphetamines and cocaine in whole blood, plasma and urine by UHPLC-MS/MS using QuECheRS sample preparation
  • Herbal Remedies: A Closer Look at Cannabis Testing

   

 • HPLC ile Tüketim Amaçlı Sularda PAH Analizi

  İçme suyunda PAH (Polisiklik Aromatik Hidrokarbon) analizi

  Cihaz: Shimadzu LC-20A Prominence Cihazı (HPLC)