LCTech

Freestyle Otomatik Numune Hazırlama Sistemi SPE/GPC/EVAporasyon Robotik Sistemi

Freestyle, gıda, yem, çevre, ilaç ve adli numunelerde ön hazırlık işlemini tamamen otomatik olarak yapabilen ve elde edilen fraksiyonları vial veya tüplere toplayarak analitik cihaz için enjeksiona hazır hale getirebilen bir sistemdir.

Cihaz, her marka ve model analitik cihaza (GC, GCMS, LC, LCMSMS, GCMSMS vb.) numune hazırlayabilmektedir ve analitik cihazlardan bağımsız olarak yazılımı vasıtasıyla bilgisayardan kontrol edilmektedir.

Freestyle, kullanıcı taleplerine göre farklı modüllerle kombine edilebilir:

GPC Modülü: %3’ün üzerinde yağ içeren numunelerde yağın uzaklaştırılması (clean-up) amacıyla kullanılır. Uygulama örnekleri arasında DFG S19 metodu ile pestisid analizleri, gıda, hayvansal ve bitkisel yağlarda PAH analizleri bulunmaktadır.

EVAporasyon Modülü: Son hacmi  0.2 ile 5 ml arasında olması gereken numunelerde otomatik konsantrasyon işlemi amacıyla kullanılır. SPE ve GPC modülleri ile online olarak kullanılabilir. 

SPE Modülü: Tüm katı faz ekstraksiyon (SPE) protokollerinde otomatik çalışma imkanı sağlamaktadır. Uygulama örnekleri arasında mikotoksin, çevre analizleri, adli uygulamalar ve doping kontrolü bulunmaktadır.

FREESTYLE sistem her zaman aynı prensibe dayanmaktadır; FREESTYLE BASIC ünitesi talep edilen analize uygun olarak konfigüre edilebilmektedir. Modüller istenildiği zaman değiştirilebilir.

Bu, sistemi laboratuardaki tüm olası değişikliklere hazır hale getirir ve hem küçük ölçekli hem de büyük ölçekli laboratuarların ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Ünite üzerine takılabilen opsiyonel tutucular (rack) vasıtası ile kullanıcının belirleyebileceği 1 ml - 1 L aralığındaki herhangi hacme sahip tüm deney tüpü, şişe, vial, balon, erlen vb. ile çalışılabilmektedir.
 

      

FREESTYLE BASIC enjeksiyon pompası, numune loop’u, solvente dayanıklı ve çift duvarlı iğneden oluşan bir xyz - ekseninde hareket eden bir robotik sistemdir.

Sistemin çalışmasını gösteren video için;FREESTYLE sistemi taleplerinize göre farklı modüllerle kombine edilebilir.


GPC Modülü

%3’ün üzerinde yağ içeren numunelerde yağın uzaklaştırılması (clean-up) için  Jel Geçirgenlik Kromatografisi (GPC) .

Bazı uygulama alanları: DFG S19 metodu ile pestisid analizleri, gıda, hayvansal ve bitkisel yağlarda PAH analizi, . L 00.00-34, EPA 3640A gibi genel metotlar.


EVAporasyon Modülü

Son hacmi  0.2 ile 5 ml arasında olması gereken numunelerde otomatik konsantrasyon işlemi içindir ve SPE ve GPC modülleri ile online olarak kullanılabilir.


SPE Modülü

Tüm katı faz ekstraksiyon (SPE) protokollerinde otomatik çalışma imkanı sağlamaktadır. Tüm şartlandırma, yıkama, kurutma işlemleri yazılım üzerinden otomatik olarak yapılmaktadır.

1-15 ml arasındaki tüm SPE kartuşlarla, 1-3 ml arasındaki immuno affinite kolonlarıyla ve maksimum 105 x 17.5 mm, 19 mL boyutlu cam kolonlarla çalışmaya uygundur.   

Analiz alanları mikotoksin ve çevre analizlerinden adli uygulamalara ve doping kontrolüne kadar geniştir.

4 bar’a kadar uygulanan pozitif basınçla numuneler SPE kartuştan geçebilmektedir. Böylelikle viskoz ya da içerisinde partikül içeren numunelerin kartuşu tıkaması önlenmektedir.

Bazı uygulama alanları; Hayvan yeminde steroid analizleri, mikotoksin analizleri, H53 metoduna göre çevre numunelerinde mineral yağ hidrokarbonları analizleri, nehir suları- atık sular gibi partükül içeren numunelerde pestisid analizleri, yarış atlarında doping kontrolü analizlerinde, kan, idrar, doku gibi adli numunelerde.


Freestyle SPE sisteminin çalışmasını gösteren video için;


HPLC Direkt Enjeksiyon Modülü

LC sistemlerine direkt enjeksiyon içindir. Örn. SPE ve/veya EVAporasyondan sonra.


ThermELUTE Modülü

Mikotoksin analizleri için tamamen otomatize edilmiş bir sistemdir. Mini kartuşlar kullanılarak tüm regüle edilmiş matrikslerde kullanılabilir.


Freestyle XANA

İçme sularında, ham sularda, atık sularda ya da nehir- göl gibi sularda pestisid, akrilamid, aromatik aminler, epiklorohidrin, PAH, perfloro içeren yüzey aktif madde, farmakolojik aktif maddeler, Iodised radio-opaque substance, sentetik tatlandırıcılar, Xenooestrogens analizlerin için kullanılan otomatik numune hazırlama sistemidir. Sistem, SPE ve EVAporasyon üniteleri ilave edilmiş Freestyle robotik sistemdir.

 • 1 L’den 10 L’ye kadar su analizlerinde  için kullanılabilir.
 • 3 numune paralel olarak hazırlanabilmekte böylece  24 saatte 72 numune GC,GCMS, GCMS/MS sistemine enjeksiyona hazır hale gelmektedir.
 • 3 ml ya da 6 ml hacimli SPE kartuşlar kullanılabilmektedir.
 

 1. SPE modülünün tutucusu SPE kartuşu Freestyle platformu üzerinde istenen pozisyona taşır ve elüsyon basamaklarını gerçekleştirir.
 2. Freestyle platformu üzerinde bulunan işlem istasyonundaki iki blokta 3 adet SPE kolonu simultane olarak işleme alınır: birinci blokta 3 adet SPE kartuş aynı anda şarlandırılıp, yüklenir ve yıkanırken ikinci blokta aynı işlemi görmüş 3 adet SPE kartuş paralel olarak kurutulmaktadır.  
 3. Diğer bir işlem ünitesi ise su modülünün kontrol merkezi olan ve 1-10 L’lik numunelerle çalışılması için gereken pompalar, valfler ve işlemlerin izlenebilmesi için bulunan sensörlerin olduğu kısımdır.
 4. Ünite, 1 L hacimli 24 adet numune ile çalışabilecek tutuculara sahiptir. 10 L hacimli numunelerle çalışılmak istenirse 13 adet numune kapasiteli rack de sisteme ilave edilebilir.
 5. Freestyle platformu üzerinde 3 ml ya da 6 ml kapasiteli SPE kartuşlar kullanılabilmektedir.
 6. Sisteme opsiyonel olarak EVAporasyon ünitesi ilave edilebilmektedir. Böylece, 5 ml- 0,2 ml hacimli elüentlerin elde edilebilmesi için SPE kolondan direkt EVAporasyon hücresine elüent aktarılabilmekte, numuneler direkt GC-GCMS-GCMS/MS sistemine enjeksiyona hazır hale gelmektedir.

 

 

 • Otomatik Numune Hazırlama Sistemi (Freestyle GPC/EVA) ve GCMSMS ile Bitkisel Yağlarda Pestisit Kalıntısı Analizi

  Pestisitler, zirai ürünlere, insanlara veya diğer canlılara zarar verebilecek böcek, haşere, kemirgen, yabani ot, mantar, bakteri ve virüs vb. canlıların olumsuz etkilerini engellemek, hafifletmek, yok etmek ya da kontrol altında tutabilmek için kullanılan her türlü madde veya madde karışımı olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada bitkisel yemeklik yağlar ya da tıbbi uçucu yağlardaki pestisit miktarının tayininde; otomatik GPC/Evaporasyon cihazı ile numune ön hazırlık işlemlerinin ardından GCMSMS ile nicel analizlerin gerçekleştirilmesine yer verilmektedir.

  Cihaz: LCTech Freestyle GPLC/EVA Otomatik Numune Hazırlama Sistemi ve Shimadzu GCMS-TQ8040 Gaz Kromatografi Triple Quadrupole (GCMSMS) Sistemi

 • Otomatik Numune Hazırlama Sistemi (Freestyle SPE) ve LCMSMS ile Uyuşturucu Maddelerin Kantitatif Analizi

  Bu çalışmada, kan ya da idrar örneklerinde uyuşturucu madde aranması amacıyla, ön hazırlık işlemlerinin otomatik ekstraksiyon cihazı ile gerçekleşmesi ve ardından hazırlanmış ekstraktın LCMSMS ile nicel analizin yapılmasına yer verilmektedir.

  Cihaz: LCTech Freestyle SPE Otomatik Numune Hazırlama Sistemi ve Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Triple Quadrupole (LCMSMS) Sistemi

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner