Shimadzu Corporation

Atomik Kuvvet Mikroskobu / SPM - Taramalı Probe Mikroskobu | SPM-9700HT

Taramalı Prob Mikroskobu (SPM) numune yüzeyi üzerine çok küçük dirsekli kriş (kantilever) yerleştirildikten sonra ikisi arasındaki atomik kuvveti ölçerek numune yüzeyinin en ince ayrıntılarını görüntüleyen bir sistemdir. Numunenin kaplanmasına gerek duymadan metaller, yarı iletkenler, seramikler, organik maddeler, çok yüksek moleküler ağırlıklı polimerler ve biyolojik numunelerin yüzey özellikleri milyon katına büyütülerek incelenir.

Bilinmeyen Görünür Taramalı Prob Mikroskobu (Scanning Probe Microscope), yüksek büyütmelerde üç boyutlu görüntülerini veya yerel özelliklerini gözlemlemek için son derece keskin bir probla numune yüzeylerini tarayan mikroskoplar için genel bir terimdir. SPM-9700HT, yüksek verimli gözlemleri bir sonraki seviyeye taşır.

Yüksek Verimli Tarayıcı ile Gözlem Sürelerini Kısaltın

Atomik Kuvvet Mikroskobu ile yüksek hızlı yanıt ve optimizasyon yazılımları ve kontrol sisteminin tasarımı sağlayan yeni geliştirilmiş HT tarayıcı sayesinde, görüntü verilerinin elde edilmesi artık geleneksel hızın 5 katı veya daha fazla (bizim oranımız) ile sağlanmaktadır. Tarayıcı kolayca değiştirilebilir, böylece mevcut tarayıcılar kullanılabilir. HT tarayıcı, yüksek verimli gözlem sağlamak için mevcut bir SPM-9700 ünitesine de eklenebilir.

Analiz Örneği

Buharla Biriktirilmiş Metal Filmin Yüzey Pürüzlülük Analizi

Taramalı Prob Mikroskobu ile, buharla biriktirilmiş bir metal filmin yüzey topolojisi, 1 Hz ve 5 Hz'lik bir tarama hızı kullanılarak gözlemlendi.
Görüntü kalitesi ve yüzey pürüzlülüğü analiz sonuçları eşdeğerdir.
 

Izgara Yüzey Topolojisi Ölçümü

Izgara yüzey topolojisi, 1 Hz ve 5 Hz'lik bir tarama hızında gözlendi. Kesit profil analizi ile yapılan ölçüm, her ikisinin de aynı sonuçları verdiğini göstermektedir.

 

Yüksek Kararlılık ve Yüksek Verim

Baş kısmına entegre edilmiş optik kol sistemi ve konsol ile, numuneler sadece baş kısmı kaydırılarak değiştirilebilir. Numuneler, lazer ışını kapatılmadan değiştirilebildiğinden, numune değiştirildikten sonra bile lazer ışınlama özellikleri oldukça sabit kalır. Bu, optik ekseni veya lazerin durdurulmasıyla ilişkili diğer parametreleri yeniden ayarlama ihtiyacını ortadan kaldırır, bu da analiz sürelerinin kısaltılabileceği anlamına gelir.

  • Lazer, numuneleri değiştirirken bile sabit kalır ve konsolu ışınlar.
  • Tasarım titreşime, gürültüye, rüzgara ve diğer dış etkenlere karşı dayanıklıdır, bu nedenle özel bir muhafaza gerekli değildir.
  • Ana ünitede yerleşik bir titreşim yalıtıcısı bulunur.
Mouse İşlevleriyle Çok Çeşitli 3D İşleme İşlevleri

Görüntüler serbestçe döndürülebilir, yakınlaştırılabilir ve görüntüleme açısını veya büyütme seviyesini sezgisel olarak ayarlamak için fare kullanılarak Z ekseni büyütmesi değiştirilebilir. Yükseklik bilgisi ile kaplanmış numune fiziksel özelliklerini görüntüleyen bir doku işlevi veya bir 3D enine kesit profil analiz işlevi gibi karmaşık analitik araçların kullanılması, görüntü doğrulama çalışmasının verimliliğini önemli ölçüde artırır.

Doku İşlevi

Yükseklik bilgisi, diğer fiziksel özelliklerle ilgili bilgilerle birlikte görüntülenebilir. Bu, her iki parametre arasındaki ilişkinin net bir şekilde gösterilmesini sağlar.

3D Kesit Profil Analizi

Kesit profilleri 3D görüntülerde analiz edilebilir. Fiziksel özellik bilgisi doku cinsinden ifade edilirse, ilgili kesit profilleri aynı yerde görüntülenebilir ve analiz edilebilir.


 

Nano 3D Haritalama

Nanofizik Değerlendirme Sistemi

Nano-Bölgelerin Fiziksel Özelliklerini Yüzey veya Arayüz Üzerinde Görselleştirme
Dış veya sınır yüzeylerin fiziksel özellikleri, bir yüzeye etki eden kuvvet ölçülerek değerlendirilebilir.
tarama probu mikroskop konsol probu, numuneden uzaklığı değiştikçe (kuvvet eğrisi ölçümü).
  1. Yapışma kuvveti ve Young modülü, belirli bir hedef konumda, o noktadaki kuvvet eğrisi ölçülerek (nokta analizi) değerlendirilebilir.
  2. Birden fazla noktada kuvvet eğrileri elde ederek, fiziksel özelliklerin iki boyutlu bir haritası oluşturulabilir (haritalama analizi).
  3. Elde edilen veriler üç boyutlu olarak görüntülenebilir veya veri analizi için belirli veriler çıkarılabilir (3D analiz).

Film Üzerinde Herhangi Bir Noktada Fiziksel Özelliklerin Değerlendirilmesi

Kuvvet eğrileri, bir film yüzeyi üzerinde rastgele noktalarda ölçülmüştür. Sonuçlar, yapıştırma kuvvetinin ilgili noktalarda farklı olduğunu göstermektedir.
Benzer şekilde, fiziksel özellikler de biyopolimerler gibi küçük yumuşak numuneler üzerinde değerlendirilebilir.


 

Plastik Filmlerin Fiziksel Özelliklerinin Haritalanması

Haritalama analizi, yapışma kuvveti ve Young modülünün yanı sıra yüzey topografisini ölçmek için kullanılabilir. Şekil, bir plastik film yüzeyi üzerinde yalnızca 300 nm genişliğindeki lokalize bir alanda Young modülünün nicel bir görselleştirmesini göstermektedir. (Örnek kaynak: MORESCO).

Uygulama örneği: Bir polimer malzeme yüzeyinin homojenliğinin değerlendirilmesi
 


Adhesif Etkileşim

Bu görüntüler, bir adhesif bandın yapışkan kısmının değerlendirilmesinden alınmıştır. Yapışma kuvvetinin eşit olmayan bir şekilde dağıldığını gösterirler. Bu, sistemin geleneksel yöntemlerle değerlendirilmesi zor olan yapışkan özelliklerini değerlendirmek için nasıl kullanılabileceğini gösterir.

 

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner