Teknokroma

Teknokroma GC Kolonları

Ant Teknik olarak tüm GC, GCxGC, GCMS ve GCMSMS uygulamaları için analitik ihtiyaçları karşılayacak, geniş bir ürün portföyü sunmaktayız. 

Teknokroma firmasının GC kolon serisinde, farklı boyutlarda ve farklı uygulamalara özel kapiler kolonlar bulunmaktadır. 

Örnek uygulamalardan bazıları

  • İlaç analizleri
  • Suda VOC analizleri, Purge and Trap ile VOC analizleri
  • Pestisit analizleri
  • Yağ asiti metil esterleri analizleri
  • Asidik madde analizleri v.b.

Teknokroma TRB-1MS

%100 dimetilpolisiloksan dolgu malzmesi, USP faz G2, non-polar kolon, ultra düşük kolon kanaması ve GC/MS uyumu, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.
%100 dimetilpolisiloksan, TRB-1MS kolon, USP G2, non-polar, GCMS 1 kolon, düşük kanama

Teknokroma TRB-5MS

%5 difenil-%95 dimetilpolisiloksan dolgu malzmesi,  USP faz G27, zayıf polar kolon, ultra düşük kolon kanaması ve GC/MS uyumu, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.
%5 difenil-%95dimetilpolisiloksan, TRB-5MS kolon, USP G27, zayıf polar, GCMS 5 kolon, düşük kanama

Teknokroma Meta.X5

Polisiloksan yüklü silfenilen dolgu maddesi,  USP faz G27, zayıf polar kolon, ultra düşük kolon kanaması ve GC/MS uyumu, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.
Silfenilen dolgu malzemesi, Meta.X5 kolon, USP G27, zayıf polar, düşük kanama

Teknokroma Meta.XLB

Düşük polar kolon, aromatik bileşiklere seçiçi kolon(PCBs, PAHs, PBDEs) farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.
XLB kolon, PACBs, PAHs, PBDEs, düşük polar, Meta.XLB, aromatik seçiçi

Teknokroma Sapiens-1MS

%100 dimetilpolisiloksan dolgu malzmesi, USP faz G2, non-polar kolon, ultra düşük kolon kanaması ve GC/MS uyumu, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.
%100 dimetilpolisiloksan, Sapiens-1MS kolon, USP G2, non-polar, GCMS 1 kolon, düşük kanama

Teknokroma Sapiens-5MS

%5 difenil-%95 dimetilpolisiloksan dolgu malzmesi,  USP faz G27, zayıf polar kolon, ultra düşük kolon kanaması ve GC/MS uyumu, yüksek kimyasal inertlik, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.
%5 difenil-%95dimetilpolisiloksan, Sapiens-5MS kolon, USP G27, zayıf polar, yüksek inert, düşük kanama

Teknokroma Sapiens-X5ms

Polisiloksan yüklü silfenilen dolgu maddesi,  USP faz G27, zayıf polar kolon, ultra düşük kolon kanaması ve GC/MS uyumu, termal kararlılık ve yüksek inertlik, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.
Silfenilen dolgu malzemesi, Sapiens-X5ms kolon, USP G27, zayıf polar, düşük kanama, termal kararlılık

Teknokroma Sapiens-Wax.ms

%100 Polietilenglikon  dolgu malzemesi, güçlü polar kolon, USP faz G16 G14 G15 G20 G39,  polar yapıdaki maddelerin analizinde, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.
%100 polietilenglikol, USP G16 G14 G15 G20 G39, yüksek polar, polar madde analizi, Sapiens-Wax

Teknokroma TRB-Sterol

%95 dimetil-%5 difenilpolisiloksan dolgu malzmesi, sterol analizi için spesifik olarak geliştirilmiş, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.
%95 dimetil-%5 difenilpolisiloksan, sterol analizi, TRB-Sterol

Teknokroma TR-CN100

%100 Bissiyanopropil polisiloksan dolgu malzemesi, USP faz G48, yüksek polar kolon, FAME cis-trans isomerlerinde yüksek seçiçilik, yağ asidi analizi,  farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.
100 Bissiyanopropil polisiloksan, USP G48, FAME analizi, cis trans analizi
 

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner