Teknokroma

TRB TR Sapiens

Ant Teknik olarak tüm GC, GCxGC, GCMS ve GCMSMS uygulamaları için analitik ihtiyaçları karşılayacak, geniş bir ürün portföyü sunmaktayız. 

Teknokroma firmasının GC kolon serisinde, farklı boyutlarda ve farklı uygulamalara özel kapiler kolonlar bulunmaktadır. 

Örnek uygulamalardan bazıları

 • İlaç analizleri
 • Suda VOC analizleri, Purge and Trap ile VOC analizleri
 • Pestisit analizleri
 • Yağ asiti metil esterleri analizleri
 • Asidik madde analizleri v.b.

Teknokroma TRB-1MS

%100 dimetilpolisiloksan dolgu malzmesi, USP faz G2, non-polar kolon, ultra düşük kolon kanaması ve GC/MS uyumu, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.
%100 dimetilpolisiloksan, TRB-1MS kolon, USP G2, non-polar, GCMS 1 kolon, düşük kanama

Teknokroma TRB-5MS

%5 difenil-%95 dimetilpolisiloksan dolgu malzmesi,  USP faz G27, zayıf polar kolon, ultra düşük kolon kanaması ve GC/MS uyumu, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.
%5 difenil-%95dimetilpolisiloksan, TRB-5MS kolon, USP G27, zayıf polar, GCMS 5 kolon, düşük kanama

Teknokroma Meta.X5

Polisiloksan yüklü silfenilen dolgu maddesi,  USP faz G27, zayıf polar kolon, ultra düşük kolon kanaması ve GC/MS uyumu, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.
Silfenilen dolgu malzemesi, Meta.X5 kolon, USP G27, zayıf polar, düşük kanama

Teknokroma Meta.XLB

Düşük polar kolon, aromatik bileşiklere seçiçi kolon(PCBs, PAHs, PBDEs) farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.
XLB kolon, PACBs, PAHs, PBDEs, düşük polar, Meta.XLB, aromatik seçiçi

Teknokroma Sapiens-1MS

%100 dimetilpolisiloksan dolgu malzmesi, USP faz G2, non-polar kolon, ultra düşük kolon kanaması ve GC/MS uyumu, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.
%100 dimetilpolisiloksan, Sapiens-1MS kolon, USP G2, non-polar, GCMS 1 kolon, düşük kanama

Teknokroma Sapiens-5MS

%5 difenil-%95 dimetilpolisiloksan dolgu malzmesi,  USP faz G27, zayıf polar kolon, ultra düşük kolon kanaması ve GC/MS uyumu, yüksek kimyasal inertlik, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.
%5 difenil-%95dimetilpolisiloksan, Sapiens-5MS kolon, USP G27, zayıf polar, yüksek inert, düşük kanama

Teknokroma Sapiens-X5ms

Polisiloksan yüklü silfenilen dolgu maddesi,  USP faz G27, zayıf polar kolon, ultra düşük kolon kanaması ve GC/MS uyumu, termal kararlılık ve yüksek inertlik, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.
Silfenilen dolgu malzemesi, Sapiens-X5ms kolon, USP G27, zayıf polar, düşük kanama, termal kararlılık

Teknokroma Sapiens-Wax.ms

%100 Polietilenglikon  dolgu malzemesi, güçlü polar kolon, USP faz G16 G14 G15 G20 G39,  polar yapıdaki maddelerin analizinde, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.
%100 polietilenglikol, USP G16 G14 G15 G20 G39, yüksek polar, polar madde analizi, Sapiens-Wax

Teknokroma TRB-Sterol

%95 dimetil-%5 difenilpolisiloksan dolgu malzmesi, sterol analizi için spesifik olarak geliştirilmiş, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.
%95 dimetil-%5 difenilpolisiloksan, sterol analizi, TRB-Sterol

Teknokroma TR-CN100

%100 Bissiyanopropil polisiloksan dolgu malzemesi, USP faz G48, yüksek polar kolon, FAME cis-trans isomerlerinde yüksek seçiçilik, yağ asidi analizi,  farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.
100 Bissiyanopropil polisiloksan, USP G48, FAME analizi, cis trans analizi
 

 • GCMS ile Yemeklik Yağlarda Aroma Bileşiklerinin Analizi

  Bu çalışmada, Gaz Kromatografi Kütle Spektrometri (GCMS) ile yemeklik yağlarda aroma bileşiklerinin tayini uygulamasına yer verilmektedir.
   
  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010 Plus Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMSMS)

 • GC ile Baca Gazında Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Analizi

  Baca gazında uçucu organik bileşiklerin (VOC) GC ile analizi.
  Uçucu organik bileşikler, yüksek buhar basıncına ve düşük suda çözünürlüğe sahip bileşiklerdir. Birçok VOC, boya, ilaç ve soğutucuların üretiminde kullanılan ve üretilen insan yapımı kimyasallardır. VOC'ler tipik olarak trikloretilen gibi endüstriyel çözücüleri, metil tert-butil eter (MTBE) gibi yakıt oksijenatları veya kloroform gibi su arıtımında klorlama ile üretilen yan ürünler şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

  Cihaz: Shimadzu GC-2010 Plus Gaz Kromatografi Cihazı (GC)

 • GC ile Bitkisel Yağlarda Yağ Asiti Metil Esterlerinin (FAME) Analizi

  Bitkisel yağlarda yağ asiti metil esterlerinin GC ile analizi.

  Cihaz: Shimadzu marka GC-2010 Plus Gaz Kromatografi

 • Otomatik Numune Hazırlama Sistemi (Freestyle GPC/EVA) ve GCMSMS ile Bitkisel Yağlarda Pestisit Kalıntısı Analizi

  Pestisitler, zirai ürünlere, insanlara veya diğer canlılara zarar verebilecek böcek, haşere, kemirgen, yabani ot, mantar, bakteri ve virüs vb. canlıların olumsuz etkilerini engellemek, hafifletmek, yok etmek ya da kontrol altında tutabilmek için kullanılan her türlü madde veya madde karışımı olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada bitkisel yemeklik yağlar ya da tıbbi uçucu yağlardaki pestisit miktarının tayininde; otomatik GPC/Evaporasyon cihazı ile numune ön hazırlık işlemlerinin ardından GCMSMS ile nicel analizlerin gerçekleştirilmesine yer verilmektedir.

  Cihaz: LCTech Freestyle GPLC/EVA Otomatik Numune Hazırlama Sistemi ve Shimadzu GCMS-TQ8040 Gaz Kromatografi Triple Quadrupole (GCMSMS) Sistemi

 • GCMSMS ile Suda Pestisit Analizi

  Su numunelerinde GCMSMS cihazı ile çoklu kalıntı analizi. 

  Cihaz: Shimadzu GCMS-TQ8050 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre (GCMSMS)

 • GCMS ve Olfaktometre ile Bitkisel Doğal Yağların Aroma/Koku Analizi

  Doğada kendiliğinden yetişen dağ çiçeklerinin yağları, özütleri çıkarıldıktan sonra koku ve aromaların eş zamanlı analizi.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010 Ultra Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre & GL Sciences Phaser Olfaktometre

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner