Shimadzu Corporation

Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Sistemi (GCMS) | GCMS-QP2020 NX

Shimadzu tekli dört kutuplu (single quadrupole) GCMS-QP2020 NX Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi (GC-MS), sınıfının en iyi performansının yanı sıra en yüksek verimliliğe de sahiptir. Bu yeni üst düzey single kuadrupol GCMS, hem kullanım kolaylığı hem de sağlamlık açısından mükemmeldir. Yüksek performanslı analitik araçların rolü, çevre kirliliği izleme, adli tıp ve malzeme bilimi gibi çeşitli alanlarda genişlemektedir.

Alanınız ne olursa olsun, verimli ve güvenilir GCMS-QP2020 NX, laboratuvarınızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yüksek veri toplama hızı sayesinde özellikle Hızlı GC veya ileri GC/MS (GCxGCMSq) analizleri için ideal cihaz olarak görülmektedir.


Örnek uygulamalar
Gıda, tekstil, plastik, su, biyolojik sıvılar vb. numunelerde pestisit, aroma, PAH, fitalat, VOC, toksikoloji, NBS vb. analizler.

 • Patentli ASSP™ (Advanced Scan Speed Protocol) teknolojisi sayesinde hassasiyet kaybı veya spektral bozulma olmadan 20,000 u/sn hızında tarama imkanı
 • Yüksek kapasiteli turbo moleküler pompa ile yüksek hassasiyet ve taşıyıcı gaz olarak helyumdan farklı gazlar (hidrojen ve azot) kullanabilme olanağı
 • Aktif zaman yönetimi özelliği
 • Yeni Quick-CI özelliği ile EI ve PCI metodları arasında kolay geçiş
 • Analitik ihtiyaçlara uygun olarak seçilebilecek konfigürasyonlar ve opsiyonel üniteler


Patentli ASSP™ (Advanced Scan Speed Protocol) teknolojisi sayesinde hassasiyet kaybı veya spektral bozulma olmadan 20,000 u/sn hızında tarama yapabilmektedir. Bu yüksek veri toplama hızı sayesinde özellikle Hızlı GC veya ileri GC/MS (GCxGCMSq) (gas chromatography mass spectrometry) analizleri için ideal cihaz olarak görülmektedir. Laboratuvar verimliliği ve numune sayısı ise buna bağlı olarak otomatikman artmaktadır. Ekoloji modu enerji ve taşıyıcı gaz tasarrufu sağlamakta ve sistemin çalıştırma maliyetleri ve çevreye olumsuz etkileri düşmektedir.

Akıllı Performans - Yüksek Kapasiteli Turbo Moleküler Pompa

Daha yüksek hassasiyet sağlar ve işletme maliyetlerini düşürür

Büyük kapasiteli bir diferansiyel egzoz turbomoleküler pompası ve yüksek performanslı bir akış kontrolörü, gaz kromatografisi (GC) için kullanılan tüm koşullarda en yüksek hassasiyetin elde edilmesini sağlar. Yüksek hızlı analiz yetenekleriyle birleştirilen bu hassasiyet, analiz sürelerini azaltarak laboratuvar verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur.
Ayrıca sistem, hidrojen veya nitrojen gibi helyum dışındaki taşıyıcı gazlar kullanılarak güvenli bir şekilde çalıştırılabilir ve böylece işletme maliyetleri düşürülür.

 

Yüksek Performanslı İyon Kaynağı

Filament ve iyon kaynağı kutusu ayrılmıştır, bu da filament potansiyelinin iyon kaynağının iç kısmı üzerindeki etkisini azaltır. Ek olarak, filaman tarafından üretilen radyan ısıyı bloke etmek ve iyon kaynağı kutusu içinde tek tip bir sıcaklık elde etmek için bir kalkan sağlanır. Böylece, iyon kaynağının içindeki aktif noktalar oluşmaya meyilli değildir ve uzun vadeli stabilite ile yüksek hassasiyetli analiz sağlar. (Patent: US7939810) 

Yeni Akış Kontrol Cihazı Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometrisi için Olağanüstü Tekrarlanabilirlik Sağlar

CPU'lu yeni bir akış kontrolörü (AFC), taşıyıcı gaz akışını sabit bir akış hızına, akış hızına veya basınca kadar kontrol etmek için çeşitli kontrol yöntemleri kullanır. Ayrıca halihazırda kullanılmakta olan analitik koşulları doğru bir şekilde izleyebilir. Bölünmüş hat filtresi herhangi bir alet kullanmadan değiştirilebilir. İç kontaminasyon görsel olarak doğrulanabilir ve filtrelerin doğru zamanda değiştirilmesini sağlar.

 

Gelişmiş Tarama Hızı Protokolü (ASSP™)

Yüksek Hızlı Tarama Kontrol Teknolojisi

Rod bias voltajı, yüksek hızlı veri toplama sırasında otomatik olarak optimize edilir, bu da 10.000 u/sn veya daha hızlı yüksek hızlı taramalar sırasında hassasiyet bozulmasını en aza indirir. Elde edilen hassasiyet, geleneksel sistemlerden en az beş kat daha iyidir. Bu, özellikle Fast-GC/MS ile yüksek hızlı analiz, eşzamanlı Tarama/SIM, FASST analizi ve GC × GC-MS kullanan uygulamalarda, tarama verisi duyarlılığı iyileştirmeleri ve uygun kütle spektrumu elde etme için etkilidir. (Patent: US6610979)
 

Gelişmiş Gaz Kromatografisi (GC) Fırını

Geliştirilmiş sıcaklık kontrol işlevi, GC fırınının daha hassas sıcaklık kontrolünü sağlar ve bu da tutma süresi tekrarlanabilirliğinin hassasiyetini artırır. Ek olarak, kolon sıvı fazlarına verilen zararı en aza indirmek ve hizmet ömrünü en üst düzeye çıkarmak için üç fırın soğutma hızı seviyesi belirlenebilir.


 


Hidrojen Sensörü Güvenliği Sağlar

GC'nin içine bir hidrojen sensörü (opsiyonel) takılabilir. Olası sızıntıları önceden keşfederek kazaların önüne geçilebilir. Ayrıca ana ünite, hidrojenin taşıyıcı gaz olarak kullanımını güçlü bir şekilde destekleyen otomatik bir taşıyıcı gaz sızıntı kontrol fonksiyonu ile donatılmıştır.

 

Smart SIM ile Elde Edilen Daha Kullanışlı Çok Bileşenli Analiz

Smart SIM otomatik yöntem oluşturma işlevi, SIM programını tutma sürelerine uyacak şekilde otomatik olarak yapılandırır.
Bileşik sayısının çok olduğu ve bunların birden fazla yönteme dağıtıldığı durumlarda bile, duyarlılık olduğu gibi korunarak yöntemler entegre edilebilir. Bu, analiz döngülerinin sayısını ve ölçüm süresini önemli ölçüde azaltarak üretkenliği artırır.

 


GCMS Insight Software - Yazılım Programı

Bu yeni yazılım programı içerisinde bulunan otomatik metot oluşturma fonksiyonu ve çoklu-data işleme programı ile günlük analiz prosedürleri kolaylaştırılmıştır. LabSolutions Insight Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi Yazılımı sayesinde tek pencereden analiz sonuçları, kalibrasyon eğrileri görülebilmekte böylece data işleme kolaylaşmaktadır.

Bir analiz serisinde elde edilen data dosyalarının kantitatif sonuçları, karşılaştırılabilmeleri için yan yana görüntülenebilmektedir. Hedef bir bileşik için tüm kromatogramlar simultane olarak görüntülenebilir böylece detekte edilen tüm pikler kolaylıkla izlenebilir ve kantitatif değerleri kontrol edilebilmektedir. İlave analiz gerektiren datalar renklerle- kodlanmış QA/QC bayrakları ile hızlı bir şekilde tespit edilir.

Akıllı Veri Yönetimi

Yüksek Doğrulukta Kalitatif Analiz Üç Farklı Bilgi Desteği

Önemli niteliksel yeteneklere sahip olan GC/MS ile çok sayıda parça bilgisi elde edilir, bu nedenle bilinmeyen bileşikleri tanımlamanın bir yolu olarak kullanılır. Bir kütle spektral kitaplığı genellikle bileşik tanımlama aracı olarak kullanılır. Bununla birlikte, bileşik kütle spektral kitaplığında kayıtlı değilse veya benzer yapılara sahip birkaç bileşik varsa, bileşik tanımlaması ile ilgili deneyim gereklidir. GCMS-QP2020 NX ile, kütle spektrumuna ek olarak, yüksek doğrulukta kalitatif analizi desteklemek için kombinasyon halinde üç tür katma değerli bileşik bilgisi kullanılır.
Alıkonma indeksi, moleküler ağırlık ve accurate mass. 

Farklı Veri Tabanı ve Kütüphane Opsiyonları

NIST, Wiley, Pesticide Library, FFNSC Library (Flavor and Fragrance), Drug Kütüphaneleri
Metot paketleri (EPA524, EPA525, Residual pesticides in foods), simultaneous analysis database software, EPA option software, VOC analysis software, metabolite database, forensic toxicological database, residual pesticides database, off-.avor analysis system, phthalate ester analysis system

Analiz ihtiyaçlarınıza göre Sistemi Konfigüre Etme İmkanı

İstenirse sisteme Head Space Örnekleyici, Purge and Trap, Piroliz Ünitesi,  Thermal Desorption, Multifunctional Örnekleyiciler (sıvı, HS, SPME), Multidimensional Gaz Kromatografi Sistemi, Comprehensive GCx GC-MS, Off-Flavor Analizörü, Fitalat Esterleri görüntüleme sistemi

 • Şarj edilebilen lityum iyon pillerden açığa çıkan gazın GCMS ile ölçümü

  Bu çalışmada, 5 gün süresince 80oC’de bekletilen şarj edilebilir lityum iyon pilden açığa çıkan gaz örneğinin GCMS ile analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010Plus Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMS)

 • GCMS ile Yemeklik Yağlarda Aroma Bileşiklerinin Analizi

  Bu çalışmada, Gaz Kromatografi Kütle Spektrometri (GCMS) ile yemeklik yağlarda aroma bileşiklerinin tayini uygulamasına yer verilmektedir.
   
  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010 Plus Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMSMS)

 • SPE ve GC×GC-MS ile MOSH ve MOAH analizi

  MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) ve MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons), doymuş ve aromatik hidrokarbonlar mineral yağ kaynaklı iki kirleticidir. Bu çalışmada, çeşitli gıda ürünlerinde MOSH ve MOAH kalitatif ve kantitatif olarak GCxGC/MS ile tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Numune hazırlama aşamasında SPE tekniği kullanılmıştır.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010 Ultra Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Sistemi (GCMS)

 • Gıda ve  Çevre Analizleri Hakkında - Shimadzu Journal Cilt 1 Sayı 1

  Gıda Güvenliği ve Çevre Analizi: Bu sayı, gıda güvenliği ve çevre analizine odaklanır ve Profesör Mondello ile Kapsamlı GC x GC / LC teknolojisi üzerinde çalışan bir röportaj ve Türkiye'deki pestisitlerin çoklu kalıntı analizine ilişkin bir teknik not dahil olmak üzere iki işbirliği hakkında bilgi içerir

 • GCMS ve Purge&Trap ile İçme Suyu ve Atık Suda VOC Analizi

  Purge &Trap yöntemiyle suda uçucu karbon bileşiklerinin (VOC) analizi

  Cihaz: GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMSMS)

 • GCMS ile Suda Pestisit Analizi

  Suda pestisit analizi

  Cihaz: GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMSMS)

 • GCMS ile Meyve ve Sebzelerde Pestisit Analizi

  Meyve ve sebzelerde pestisit tayini

  Cihaz: GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMS)

 • Yeni Enerji - Shimadzu Journal Cilt 4, Sayı 1

  Yeni Enerji

  • Japonya Tokyo Teknoloji Enstitüsü Fen ve Mühendislik Enstitüsü'nden müşterimiz Profesör Osamu Ishitani'nin görüşleri
  • Karbondioksitin Azaltılmasına Yönelik Yapay Fotosentezin En Son Gelişimi
  • Hidrokarbonların PCI-GC-MS Kullanarak Analizi
  • Ve daha fazlası ...

 • GCMS-LSV ile LPG’de Kükürtsüz Kokulandırıcıların Analizi

  Bu çalışmada, GCMS ve LSV örnekleyici ile LPG'de bulunan kükürtsüz kokulandırıcıların analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre (System GCMS)

 • GC-MS ile Fitalat Analizi: GC Sabit Faz Performanslarının Karşılaştırılması

  Fitalatlar bir çok farklı endüstride yaygın olarak kullanılmakta ve sağlığa potansiyel olumsuz etkileri nedeniyle dikkat çekmektedir. Bu nedenle, fitalatların tespiti ve ayrımı bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu çalışmada, fitalatların GCMS ile analizine yer verilmekte; söz konusu analiz için optimum sabit fazların ve koşulların belirlenmesi için Restek Pro EZGC gaz kromatografik modelleme yazılımından yararlanılmaktadır.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010 Plus Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Sistemi (GCMS)

 • GCMS-HS ile Stiren Analizi

  Stiren, WHO ve IARC gibi otoriteler tarafından olası kanserojen olarak değerlendirilmektedir. İçecek içeren polistiren bardaklardan stirenin migrasyonu (taşınması) gözlenmiştir. Stiren, aldığımız gıdalar aracılığıyla vücudumuza girer, vücuttaki östrojenleri taklit eder ve bu nedenle normal hormonal işlevleri bozabilir. Bu çalışmada, polistiren bardak kullanma riskini değerlendirmek için, Ultra Yüksek Tarama Hızlı GCMS ve düşük carry-over’lı headspace otomatik numune örnekleyici HS-20 ile stiren tespiti için hassas, seçici, doğru ve güvenilir bir yöntem geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010 Plus Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Sistemi (GCMS) ve HS-20 Headspace Örnekleyici

 • GCMS ile Bitkisel Yağda Fitalat Kalıntısının Analizi

  Fitalatlar ambalaj, tekstil, oyuncak, kozmetik, sağlık, otomotiv gibi bir çok farklı endüstride, genellikle ürün dayanıklılığını arttırmak amacıyla kullanılmakta olup, insan sağlığına olumsuz potansiyel etkileri nedeniyle dikkat çekmektedir. Bu nedenle, fitalatların analizi ve ayrımı bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu çalışmada, gıda ile temas eden madde ve malzemelerden bitkisel yağa geçen bazı fitalat esterlerinin ve miktarlarının GCMS ile tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Sistemi (GCMS)

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner