Shimadzu Corporation

GCMS-QP2020 NX Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Sistemi

GCMS-QP2020 NX Shimadzu’nun gaz kromatografi kütle spektrometre modellerinin en üst sınıfıdır.

Bir önceki modeli olan GCMS-QP2010 Ultra ve GCMS-QP2020 modellerinden sonra sınıfının en iyi tarama hızı ve hassasiyetini temsil etmektedir. Bu yüksek veri toplama hızı sayesinde özellikle Hızlı GC veya ileri GC/MS (GCxGCMSq) analizleri için ideal cihaz olarak görülmektedir.

 • Patentli ASSP™ (Advanced Scan Speed Protocol) teknolojisi sayesinde hassasiyet kaybı veya spektral bozulma olmadan 20,000 u/sn hızında tarama imkanı
 • Yüksek kapasiteli turbo moleküler pompa ile yüksek hassasiyet ve taşıyıcı gaz olarak helyumdan farklı gazlar (hidrojen ve azot) kullanabilme olanağı
 • Aktif zaman yönetimi özelliği
 • Yeni Quick-CI özelliği ile EI ve PCI metodları arasında kolay geçiş
 • Analitik ihtiyaçlara uygun olarak seçilebilecek konfigürasyonlar ve opsiyonel üniteler
 • Örnek uygulamalar: Gıda, tekstil, plastik, su, biyolojik sıvılar vb. numunelerde pestisit, aroma, PAH, fitalat, VOC, toksikoloji, NBS vb. analizler.

GCMS-QP2020 NX Shimadzu’nun gaz kromatografi kütle spektrometre modellerinin en üst sınıfıdır. Bir önceki modeli olan GCMS-QP2010 Ultra ve GCMS-QP2020 modellerinden sonra sınıfının en iyi tarama hızı ve hassasiyetini temsil etmektedir. Patentli ASSP™ (Advanced Scan Speed Protocol) teknolojisi sayesinde hassasiyet kaybı veya spektral bozulma olmadan 20,000 u/sn hızında tarama yapabilmektedir. Bu yüksek veri toplama hızı sayesinde özellikle Hızlı GC veya ileri GC/MS (GCxGCMSq) analizleri için ideal cihaz olarak görülmektedir. Laboratuvar verimliliği ve numune sayısı ise buna bağlı olarak otomatikman artmaktadır. Ekoloji modu enerji ve taşıyıcı gaz tasarrufu sağlamakta ve sistemin çalıştırma maliyetleri ve çevreye olumsuz etkileri düşmektedir.

Yüksek Kapasiteli Turbo Moleküler Pompa

Yeni geliştirilmiş turbo moleküler pompa sayesinde tüm GCMS şartlarında en hassas seviyeye erişmiştir. Taşıyıcı gaz olarak helyum dışında azot ve hidrojen gazları da kullanılabilmekte böylece işletim maliyetleri düşürülebilmektedir. Pompa sistemi hem iyon kaynağına hem de quadropollere ayrı ayrı vakum sağlamaktadır. Böylece tüm taşıyıcı gaz şartlarında optimal MS düzeyini sağlayabilmektedir.  

EI Scan S/N:
1 pg Octafluoronaphthalene m/z 272 S/N ≥ 2000
 
EI 20,000 u/sec Scan IDL:
1 pg Octafluoronaphthalene m/z 272 IDL ≥ 500 fg
(IDL: Instrument Detection Limit)

Yüksek Performanslı İyon Kaynağı

Yüksek performanslı iyon kaynağı stabil ve yüksek hassasiyet gerektiren analizleri başarıyla gerçekleştirmektedir.
Ayrıca, Quick-CI fonksiyonu kalitatif analizlerde etkisini göstermektedir. Bu fonksiyon, aynı iyon kaynağını kullanarak ve vakumu kesmeden EI ve CI modları arasında değişiklik yaparak ölçümleri gerçekleştirebilmektedir.
İyon kaynağında bulunan patentli shield plaka sayesinde  (patent: US7939810) filamentten yayılan termal radyasyonu ve artan voltajı baskılanmaktadır.  

Yüksek Hızlı Tarama

Yeni geliştirilen ASSP™ özelliği ile yüksek hızlı veri toplama ve işleme özellikleri ve 10,000 u/sn’nin üzerindeki son derece yüksek tarama hızlarında bile yüksek hassasiyet elde edilmektedir. Bu özellik, scan data hassasiyetinin geliştirilmesi ve uygun kütle spektrumu elde edilmesi sırasında, özellikle FAST-GC/MS, simultane SCAN/ SIM, FASST analizleri ve GC x GC-MS uygulamalarında etkilidir. (Patent: US6610979)

Scan/SIM Ölçümleri (FASST) 

FAAST (Fast Automated Scan/SIM Type – Hızlı Otomatik Scan/SIM) kullanıcının Scan verilerini ve SIM verilerini tek bir analizde toplamasını sağlayan bir veri birleştirme tekniğidir. ASSP™ SIM dwell sürelerini hassasiyet kaybı yaratmaksızın 5 kata kadar kısaltarak ve kullanıcının daha fazla SIM kanalını izleyebilmesini sağlayarak çalışma verimini arttırmaktadır.

Yüksek Performanslı Gaz Kromatografi

Alıkonma zamanları için uzun zamanlı stabilite GC içerisinde bulunan ve oda sıcaklığı dalgalanmalarını düzenleyen AFC ( advance fow control) ile sağlanmaktadır. Ayrıca, sabit linear hız kontrol modu kolon fırını sıcaklığı değişse de  taşıyıcı gazın linear hızını sabit tutarak en iyi GC ayrımını sağlamaktadır.


GCMS Insight Yazılım Programı

Bu yeni yazılım programı içerisinde bulunan otomatik metot oluşturma fonksiyonu ve çoklu-data işleme programı ile günlük analiz prosedürleri kolaylaştırılmıştır.

Çoklu- Bileşik Analizleri için Güvenilirlik

Smart SIM otomatik metot oluşturma fonksiyonu SIM programını alıkonma zamanlarına uyacak şekilde otomatik olarak konfigüre eder. Birçok bileşiğin bulunduğu ve bu bileşikler çoklu metotlara paylaştırıldığında dahi bu metotlar hassasiyetleri aynı şekilde korunarak entegre edilebilir. Bu, analiz döngülerini ve sürelerini oldukça kısaltmakta ve verimliliği arttırtmaktadır.
Grup ölçümleri metotlarına göre karşılaştırıldığında yüksek hassasiyetli, yüksek doğruluklu analizler mümkündür. 434 komponentli bir batch analizinde, eser- miktar bölgesine inilse bile uygun tekrarlanabilirlik ve uygun kalibrasyon eğrileri elde edilir. 

LabSolutions Insight Yazılımı sayesinde tek pencereden analiz sonuçları, kalibrasyon eğrileri görülebilmekte böylece data işleme kolaylaşmaktadır.

Bir analiz serisinde elde edilen data dosyalarının kantitatif sonuçları, karşılaştırılabilmeleri için yan yana görüntülenebilmektedir. Hedef bir bileşik için tüm kromatogramlar simultane olarak görüntülenebilir böylece detekte edilen tüm pikler kolaylıkla izlenebilir ve kantitatif değerleri kontrol edilebilmektedir. İlave analiz gerektiren datalar renklerle- kodlanmış QA/QC bayrakları ile hızlı bir şekilde tespit edilir.

Yüksek- Doğruluklu Kalitatif Analiz Üç Farklı Bilgi Desteği

Büyük kalitatif ölçüm becerisi olan GC/MS ile birçok fragment bilgisi elde edilir ve bu bilgi bilinmeyen bileşiklerin tanımlanması için kullanılır. Genellikle, bileşik tanımlanması için kütle spektral kütüphanesi kullanılmaktadır. Ancak, kütle spektral kütüphanesinde bileşik tanımlanmamışsa veya benzer yapılar içeren bir takım bileşikler varsa bileşik tanımlanması için tecrübe gerekmektedir. GCMS-QP2020 NX ile kütle spektrumuna ilaveten, üç çeşit değerli bilgi yüksek doğruluklu kalitatif analiz yapmak için kombine olarak kullanılmaktadır.
Alıkonma indeksi, moleküler ağırlık ve accurate mass.


Farklı Veri Tabanı ve Kütüphane Opsiyonları

NIST, Wiley, Pesticide Library, FFNSC Library (Flavor and Fragrance), Drug Kütüphaneleri
Metot paketleri (EPA524, EPA525, Residual pesticides in foods), simultaneous analysis database software, EPA option software, VOC analysis software, metabolite database, forensic toxicological database, residual pesticides database,off-.avor analysis system, phthalate ester analysis system

Analiz ihtiyaçlarınıza göre Sistemi Konfigüre Etme İmkanı

İstenirse sisteme Head Space Örnekleyici, Purge and Trap, Piroliz Ünitesi,  Thermal Desorption, Multifunctional Örnekleyiciler (sıvı, HS, SPME), Multidimensional Gaz Kromatografi Sistemi, Comprehensive GCx GC-MS, Off-Flavor Analizörü, Fitalat Esterleri görüntüleme sistemi

 • Şarj edilebilen lityum iyon pillerden açığa çıkan gazın GCMS ile ölçümü

  Bu çalışmada, 5 gün süresince 80oC’de bekletilen şarj edilebilir lityum iyon pilden açığa çıkan gaz örneğinin GCMS ile analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010Plus Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMS)

 • GCMS ile Yemeklik Yağlarda Aroma Bileşiklerinin Analizi

  Bu çalışmada, Gaz Kromatografi Kütle Spektrometri (GCMS) ile yemeklik yağlarda aroma bileşiklerinin tayini uygulamasına yer verilmektedir.
   
  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010 Plus Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMSMS)

 • SPE ve GC×GC-MS ile MOSH ve MOAH analizi

  MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) ve MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons), doymuş ve aromatik hidrokarbonlar mineral yağ kaynaklı iki kirleticidir. Bu çalışmada, çeşitli gıda ürünlerinde MOSH ve MOAH kalitatif ve kantitatif olarak GCxGC/MS ile tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Numune hazırlama aşamasında SPE tekniği kullanılmıştır.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010 Ultra Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Sistemi (GCMS)

 • Gıda ve  Çevre Analizleri Hakkında - Shimadzu Journal Cilt 1 Sayı 1

  Food Safety and Environmental Analysis: This issue focuses on food safety and environmental analysis, and contains information on two collaborations including an interview with Professor Mondello, working on Comprehensive GC x GC / LC technology and a technical note on multi-residue analysis of pesticides in food, a collaborative work with the Food and Environment Research Agency, UK. As well as the latest news and applications.

 • GCMS ve Purge&Trap ile İçme Suyu ve Atık Suda VOC Analizi

  Purge &Trap yöntemiyle suda uçucu karbon bileşiklerinin (VOC) analizi

  Cihaz: GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMSMS)

 • GCMS ile Suda Pestisit Analizi

  Suda pestisit analizi

  Cihaz: GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMSMS)

 • GCMS ile Meyve ve Sebzelerde Pestisit Analizi

  Meyve ve sebzelerde pestisit tayini

  Cihaz: GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMS)

 • Yeni Enerji - Shimadzu Journal Cilt 4, Sayı 1

  Yeni Enerji

  • Japonya Tokyo Teknoloji Enstitüsü Fen ve Mühendislik Enstitüsü'nden müşterimiz Profesör Osamu Ishitani'nin görüşleri
  • Karbondioksitin Azaltılmasına Yönelik Yapay Fotosentezin En Son Gelişimi
  • Hidrokarbonların PCI-GC-MS Kullanarak Analizi
  • Ve daha fazlası ...

 • GCMS-LSV ile LPG’de Kükürtsüz Kokulandırıcıların Analizi

  Bu çalışmada, GCMS ve LSV örnekleyici ile LPG'de bulunan kükürtsüz kokulandırıcıların analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre (System GCMS)

 • GC-MS ile Fitalat Analizi: GC Sabit Faz Performanslarının Karşılaştırılması

  Fitalatlar bir çok farklı endüstride yaygın olarak kullanılmakta ve sağlığa potansiyel olumsuz etkileri nedeniyle dikkat çekmektedir. Bu nedenle, fitalatların tespiti ve ayrımı bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu çalışmada, fitalatların GCMS ile analizine yer verilmekte; söz konusu analiz için optimum sabit fazların ve koşulların belirlenmesi için Restek Pro EZGC gaz kromatografik modelleme yazılımından yararlanılmaktadır.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010 Plus Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Sistemi (GCMS)

 • GCMS-HS ile Stiren Analizi

  Stiren, WHO ve IARC gibi otoriteler tarafından olası kanserojen olarak değerlendirilmektedir. İçecek içeren polistiren bardaklardan stirenin migrasyonu (taşınması) gözlenmiştir. Stiren, aldığımız gıdalar aracılığıyla vücudumuza girer, vücuttaki östrojenleri taklit eder ve bu nedenle normal hormonal işlevleri bozabilir. Bu çalışmada, polistiren bardak kullanma riskini değerlendirmek için, Ultra Yüksek Tarama Hızlı GCMS ve düşük carry-over’lı headspace otomatik numune örnekleyici HS-20 ile stiren tespiti için hassas, seçici, doğru ve güvenilir bir yöntem geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010 Plus Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Sistemi (GCMS) ve HS-20 Headspace Örnekleyici

 • GCMS ile Bitkisel Yağda Fitalat Kalıntısının Analizi

  Fitalatlar tekstil, oyuncak, ambalaj, kozmetik, sağlık, otomotiv gibi bir çok farklı endüstride, genellikle ürün dayanıklılığını arttırmak amacıyla kullanılmakta olup, insan sağlığına olumsuz potansiyel etkileri nedeniyle dikkat çekmektedir. Bu nedenle, fitalatların analizi ve ayrımı bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu çalışmada, gıda ile temas eden madde ve malzemelerden bitkisel yağa geçen bazı fitalat esterlerinin ve miktarlarının GCMS ile tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Sistemi (GCMS)

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner