GL Sciences

GL Sciences GC Kolonları

Ant Teknik olarak tüm GC, GCxGC, GCMS ve GCMSMS uygulamaları için analitik ihtiyaçları karşılayacak, geniş bir ürün portföyü sunmaktayız. 

GL Sciences firmasının Inertcap serisinde, farklı boyutlarda ve farklı uygulamalara özel kapiler kolonlar bulunmaktadır. 

Örnek uygulamalardan bazıları

  • İlaç analizleri,
  • Suda VOC analizleri, Purge and Trap ile VOC analizleri,
  • Pestisit analizleri,
  • Yağ asiti metil esterleri analizleri,
  • Asidik madde analizleri v.b.

InertCap 1, InertCap 1MS

%100 dimetilpolisiloksan dolgu malzemesi, USP faz G2, non-polar kolon, ultra düşük kolon kanaması ve GC/MS uyumu (InertCap 1MS), farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.

InertCap 5, InertCap 5MS/NP, InertCap 5MS/Sil

%5 difenil-%95 dimetilpolisiloksan dolgu malzmesi, %5 difenil-dimetilpolisilfenilen siloksan dolgu malzemesi (InertCap 5 MS/Sil),  USP faz G27, zayıf polar kolon, ultra düşük kolon kanaması ve GC/MS uyumu (InertCap 5MS/NP ve InertCap 5MS/Sil), farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.

InertCap 624

%6 siyanopropilfenil-%94 dimetilpolisiloksan dolgu malzemesi, orta polar kolon, USP faz G43, VOC analizleri için geliştirilmiş, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.

InertCap 25

%25 difenil-%75 dimetilpolisiloksan dolgu malzemesi, orta polar kolon, USP faz G28, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.

InertCap 35

%35 difenil-%65 dimetilpolisiloksan dolgu malzemesi, orta polar kolon, USP faz G42, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.

InertCap 1701

%14 siyanopropilfenil-%86 dimetilpolisiloksan dolgu malzemesi, orta polar kolon, USP faz G46, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.

InertCap 17, InertCap 17MS

%50 difenil-%50 dimetilpolisiloksan dolgu malzemesi, orta polar kolon, USP faz G3, genel analizler ve pestisit analizleri için optimal, ultra düşük kolon kanaması ve GC/MS uyumu (InertCap 17MS), farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.

InertCap 210

%50 Trifloropropil-%50 metilpolisiloksan dolgu malzemesi, orta polar kolon, USP faz G6, fosfor ve nitrojen taşıyan maddelerin analizinde, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.

InertCap 225

%50 siyanopropilfenil-%50 fenilmetilpolisiloksan dolgu malzemesi, orta polar kolon, USP faz G19, yağ asidi metil esteri, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.

InertCap Pure Wax, InertCap Wax, InertCap WaxHT

%100 Polietilenglikon dolgu malzemesi, güçlü polar kolon, USP faz G16, asidik ve bazik maddelerin analizinde (InertCap Pure Wax), solvent gibi güçlü polar yapılardaki maddelerin analizleri (InertCap Wax), yüksek kaynama noktalı maddelerin analizi (InertCap WaxHT), farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.

InertCap FFAP

Nitroterafitalik asit modifiyeli polietilen glikol dolgu malzemesi, yüksek polar kolon, USP faz G35, asidik madde analizi, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.

InertCap AQUATIC, InertCap AQuATIC-2

%25 Difenil %75 dimetilpolysiloksan dolgu malzemesi, USP faz G28, orta polar kolon, suda VOC analizi, Purge and Trap ile VOC analizi, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.


 

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner