GL Sciences

InertCap

Ant Teknik olarak tüm GC, GCxGC, GCMS ve GCMSMS uygulamaları için analitik ihtiyaçları karşılayacak, geniş bir ürün portföyü sunmaktayız. 

GL Sciences firmasının Inertcap serisinde, farklı boyutlarda ve farklı uygulamalara özel kapiler kolonlar bulunmaktadır. 

Örnek uygulamalardan bazıları

 • İlaç analizleri,
 • Suda VOC analizleri, Purge and Trap ile VOC analizleri,
 • Pestisit analizleri,
 • Yağ asiti metil esterleri analizleri,
 • Asidik madde analizleri v.b.

InertCap 1, InertCap 1MS

%100 dimetilpolisiloksan dolgu malzemesi, USP faz G2, non-polar kolon, ultra düşük kolon kanaması ve GC/MS uyumu (InertCap 1MS), farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.

InertCap 5, InertCap 5MS/NP, InertCap 5MS/Sil

%5 difenil-%95 dimetilpolisiloksan dolgu malzmesi, %5 difenil-dimetilpolisilfenilen siloksan dolgu malzemesi (InertCap 5 MS/Sil),  USP faz G27, zayıf polar kolon, ultra düşük kolon kanaması ve GC/MS uyumu (InertCap 5MS/NP ve InertCap 5MS/Sil), farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.

InertCap 624

%6 siyanopropilfenil-%94 dimetilpolisiloksan dolgu malzemesi, orta polar kolon, USP faz G43, VOC analizleri için geliştirilmiş, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.

InertCap 25

%25 difenil-%75 dimetilpolisiloksan dolgu malzemesi, orta polar kolon, USP faz G28, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.

InertCap 35

%35 difenil-%65 dimetilpolisiloksan dolgu malzemesi, orta polar kolon, USP faz G42, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.

InertCap 1701

%14 siyanopropilfenil-%86 dimetilpolisiloksan dolgu malzemesi, orta polar kolon, USP faz G46, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.

InertCap 17, InertCap 17MS

%50 difenil-%50 dimetilpolisiloksan dolgu malzemesi, orta polar kolon, USP faz G3, genel analizler ve pestisit analizleri için optimal, ultra düşük kolon kanaması ve GC/MS uyumu (InertCap 17MS), farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.

InertCap 210

%50 Trifloropropil-%50 metilpolisiloksan dolgu malzemesi, orta polar kolon, USP faz G6, fosfor ve nitrojen taşıyan maddelerin analizinde, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.

InertCap 225

%50 siyanopropilfenil-%50 fenilmetilpolisiloksan dolgu malzemesi, orta polar kolon, USP faz G19, yağ asidi metil esteri, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.

InertCap Pure Wax, InertCap Wax, InertCap WaxHT

%100 Polietilenglikon dolgu malzemesi, güçlü polar kolon, USP faz G16, asidik ve bazik maddelerin analizinde (InertCap Pure Wax), solvent gibi güçlü polar yapılardaki maddelerin analizleri (InertCap Wax), yüksek kaynama noktalı maddelerin analizi (InertCap WaxHT), farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.

InertCap FFAP

Nitroterafitalik asit modifiyeli polietilen glikol dolgu malzemesi, yüksek polar kolon, USP faz G35, asidik madde analizi, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.

InertCap AQUATIC, InertCap AQuATIC-2

%25 Difenil %75 dimetilpolysiloksan dolgu malzemesi, USP faz G28, orta polar kolon, suda VOC analizi, Purge and Trap ile VOC analizi, farklı film kalınlığı ve uzunluklarda.


 

 • GCMS ile Yemeklik Yağlarda Aroma Bileşiklerinin Analizi

  Bu çalışmada, Gaz Kromatografi Kütle Spektrometri (GCMS) ile yemeklik yağlarda aroma bileşiklerinin tayini uygulamasına yer verilmektedir.
   
  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010 Plus Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMSMS)

 • GCMS ve Purge&Trap ile İçme Suyu ve Atık Suda VOC Analizi

  Purge &Trap yöntemiyle suda uçucu karbon bileşiklerinin (VOC) analizi

  Cihaz: GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMSMS)

 • GC ile Bitkisel Yağlarda Yağ Asiti Metil Esterlerinin (FAME) Analizi

  Bitkisel yağlarda yağ asiti metil esterlerinin GC ile analizi.

  Cihaz: Shimadzu marka GC-2010 Plus Gaz Kromatografi

 • GC-HS-FID ile Kanda Alkol Analizi

  Özellikle adli vakalarda kişilerin kanında bulunan alkol ve yabancı madde miktarının promil cinsinden hesabı yapılmalıdır. Bu çalışmanın amacı, gaz kromatografi cihazı ve headspace yöntemi ile kanda alkol analizinin yapılmasıdır.
   
  Cihaz: Shimadzu GC-2010 Plus Gaz Kromatografi Cihazı ve Headspace (GC-HS)

 • Otomatik Numune Hazırlama Sistemi (Freestyle GPC/EVA) ve GCMSMS ile Bitkisel Yağlarda Pestisit Kalıntısı Analizi

  Pestisitler, zirai ürünlere, insanlara veya diğer canlılara zarar verebilecek böcek, haşere, kemirgen, yabani ot, mantar, bakteri ve virüs vb. canlıların olumsuz etkilerini engellemek, hafifletmek, yok etmek ya da kontrol altında tutabilmek için kullanılan her türlü madde veya madde karışımı olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada bitkisel yemeklik yağlar ya da tıbbi uçucu yağlardaki pestisit miktarının tayininde; otomatik GPC/Evaporasyon cihazı ile numune ön hazırlık işlemlerinin ardından GCMSMS ile nicel analizlerin gerçekleştirilmesine yer verilmektedir.

  Cihaz: LCTech Freestyle GPLC/EVA Otomatik Numune Hazırlama Sistemi ve Shimadzu GCMS-TQ8040 Gaz Kromatografi Triple Quadrupole (GCMSMS) Sistemi

 • GC-FID ile Bitkisel Yağlarda Sterol Kompozisyonunun Tayini

  Bitkisel yağlarda Sterol kompozisyonu tayini. 

  Cihaz: Shimadzu GC-2025, GC-2010 Plus veya GC-2030

 • GCMSMS ile Suda Pestisit Analizi

  Su numunelerinde GCMSMS cihazı ile çoklu kalıntı analizi. 

  Cihaz: Shimadzu GCMS-TQ8050 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre (GCMSMS)

 • GCMS ve Olfaktometre ile Bitkisel Doğal Yağların Aroma/Koku Analizi

  Doğada kendiliğinden yetişen dağ çiçeklerinin yağları, özütleri çıkarıldıktan sonra koku ve aromaların eş zamanlı analizi.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010 Ultra Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre & GL Sciences Phaser Olfaktometre

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner