Shimadzu Corporation

LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Triple Kuadrupol Kütle Spektrometre (LCMSMS)

LCMS-8040, Shimadzu’nun giriş modeli olan LCMS-8030 ile aynı yüksek hızda ancak daha yüksek hassasiyetli analiz olanağı sunmak üzere geliştirilmiştir. Dakikada 555 MRM’e kadar ultra hızlı MRM geçiş hızlarına ulaşılabilmektedir. Yeni UF-Lens™ ve UF-sweeper™ II çarpışma hücresi teknolojileri ile, daha yüksek multiple reaction monitoring (MRM) hassasiyetlerine ulaşılabilmektedir. Yüksek hassasiyetler sayesinde farklı LC/MS/MS uygulamalarına ulaşılabilmektedir.

 • Pozitif-negatif iyonizasyon geçiş süresi ve dwell süresi son derece kısa
 • Ultra yüksek tarama hızı
 • Karmaşık matrisler ve zor analizler için yüksek hassasiyet
 • Metod paketleri ve database’leri (Pestisit, Forensic Tox, Veterinary, Met ID v.b.).


Ultra Yüksek Hassasiyet

Yeni iyon optik ve çarpışma hücresi teknolojisi sayesinde , LCMS-8040 yüksek çoklu reaksiyon izleme (MRM) hassasiyeti sağlayabilmektedir. İyon odaklama ve çoklu kutuplu lenslet arasındaki iyon kayıplarının minimize edilmesiyle, LCMS-8030'a göre beş kat daha yüksek hassasiyet (reserpin, S/N oranı) elde edilmektedir. Bu gelişmeler ayrıca tarama modundaki ölçümlerde daha yüksek hassasiyetlerin elde edilmesine yardımcı olmaktadır. Bu yüksek hassasiyet sayesinde farklı LC/MS/MS aplikasyonları sistemde çalışılabilmektedir.

Yeni Geliştirilen İyon Optiği ile Daha Yüksek Hassasiyet
 

Ultra Yüksek Hız

LCMS-8040 yüksek hassasiyet ve yüksek hız için tasarlanmış bir sistemdir. Saniyede 555 MRM'e kadar çıkabilen ultra yüksek MRM geçiş hızları Shimadzu'nun UFsweeperTM çarpışma hücresi teknolojisi, yüksek kesinlikli kuadrupol eşleştirme özellikleri ve benzersiz yüksek voltaj güç kaynağı teknolojisi sistemin güçlü özelliklerindendir. LCMS-8040 ayrıca yüksek hızlı polarite geçişleri sağlamaktadır. Bu yüksek hızlı performansı sayesinde, LCMS-8040 analitiz sayılarını büyük oranda arttırabilmektedir.

Ultra Yüksek Güvenilirlik

Shimadzu LCMSMS sistemlerinde bulunan MRM optimizasyonu, sadece birkaç dakika içerisinde yapılan otomatik akış enjeksiyon analizleri sayesinde gerçekleştirilebilmektedir.  Çoklu bileşiklerin analizi müdahale ihtiyacı duyulmaksızın gerçekleştirilebilmektedir. LCMS-8030 için optimize edilen MRM parametreleri LCMS-8040'a aktarılabilmekte, bu da sistemler arasında metod transferine olanak sağlamaktadır. LCMS-8040, LCMS-8030'in sağladığı bakım ve kullanım olanaklarını aynen sağlamakta ve desolvation hatları (DL) ve ESI kapilerleri gibi sarflar da kolayca değiştirilebilmektedir. 

 • Gıda ve  Çevre Analizleri Hakkında - Shimadzu Journal Cilt 1 Sayı 1

  Food Safety and Environmental Analysis: This issue focuses on food safety and environmental analysis, and contains information on two collaborations including an interview with Professor Mondello, working on Comprehensive GC x GC / LC technology and a technical note on multi-residue analysis of pesticides in food, a collaborative work with the Food and Environment Research Agency, UK. As well as the latest news and applications.

 • LCMSMS Sistemi ile Tekstil Endüstrisinde Benzalkonyum Klorürlerin Tayini

  Bu çalışmada, tekstil endüstrisinde Benzalkonyum Klorürlerin (BAC) yapısal tayini ile birlikte miktar tayinleri LCMSMS sistemi kullanılarak basit ve hızlı bir şekilde tespit edilmiştir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8030 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • 2D-LCMS ile İlaçta Genotoksik Safsızlıkların Tayini

  İlaç etken maddelerindeki genotoksik safsızlıkların 2D-LCMSMS (Co-Sense) sistemi ile tayini.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Gıdalarda Multitoksin Analizi

  LC-MSMS yöntemi kullanılarak multi-bileşen içeren kompleks bir gıda maddesinin analizini, numune hazırlığı tek metoda indirgeyerek, tek enjeksiyon ile gerçekleştirmek mümkündür. Bu çalışmada Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre (LCMSMS) ile gıdalarda multitoksin uygulamalarından örneklere yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)
   

 • İlaç Analizleri Hakkında - Shimadzu Journal Sayı 3

  • Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi'ndeki Milwaukee İlaç Keşfi Enstitüsü'nden müşterimiz Profesör Alexander Arnold'dan bilgiler
  • Görüntüleme Kütle Spektrometresi kullanarak farmasötik ürünlerin geliştirilmesi için Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Japonya ile işbirliği: iMScope TRIO
  • Kütle Spektrometresi Kullanılarak GABAA Reseptör Alt Tip Seçici Ligandlarına Dayalı Nörolojik Bozukluklar ve Astım için İlaç Adaylarının Metabolik Çalışmaları
  • İlaç Keşfinde Yüksek Çözünürlüklü MALDI görüntülemenin Faydası: Sıçanların Proksimal Renal Tübüllerinde Gentamisinin Histolojik Dağılımı
  • Ve daha fazlası ...

 • LCMSMS ile Enerji İçeceklerinde Taurin Analizi

  Bu çalışmada, LCMSMS ile enerji içeceklerinde taurin analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Gıdalarda Patulin Analizi

  Bu çalışmada, LCMSMS ile gıdalarda (meyvesuyunda ve meyvesuyu içeren tüm ürünlerde) patulin kalıntısının analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Tekstil, Deri ve Kağıt Materyallerinde Perflor Gruplu (PFOSs) Bileşiklerin Tayini

  Bu çalışmada, tekstil, deri ve kağıt materyallerinde Perflor Gruplu (PFOSs) Kimyasal Bileşiklerin kalitatif ve kantitatif analizi LCMSMS sistemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8030 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Rat Plazmasında Sentetik Uyuşturucu Analizi (Metabolitler)

  Metabolit kütleleri aynı olan JWH-018 adlı uyuşturucu maddenin rat plazmasında LCMSMS ile analizi. JWH-018’in dört metaboliti aynı ana iyona ve parçalanma paternine sahiptir. Bu nedenle kromatografik olarak ayrılmaları gerekmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile bebek devam formülü ve süt tozunda melamin analizi

  Melaminin gıda kalite kontrol analizinde önemli bir parametre haline gelmesi ise 2007 yılında, bir uzak doğu ülkesinde toplu bebek ölümlerinin sebebinin araştırılması ve bebek mamalarında yüksek oranda melamin ve ya analoglarının (siyanürik asit vb.) tespit edilmesi ile gerçekleşmiştir. Bu çalışmada LCMSMS ile bebek devam formülü ve süt tozunda, basit ekstraksiyon ile melamin analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre (LCMSMS)
   

 • LCMSMS ile Gıdalarda Sentetik Boya Analizleri (Sudan boyaları)

  Sudan Boyaları (SudanI, SudanII, SudanIII), kimyasal yapısında en az bir azo grubu içeren sentetik boyalar olup tekstil, plastik, boya ve benzeri bir çok alanda renklendirici olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, LCMSMS ile gıdalarda sudan boyalarının analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Sütte Antibiyotik Kalıntısı Analizleri

  Hastalıkların önlenmesi, kontrolü ve gelişimin hızlanmasını sağlamak gibi amaçlarla doğrudan, yeme ya da suya katılarak, parenteral, kas içi veya meme içine uygulanan antibiyotiklerin kullanımını takiben, hayvanın doku ve organlarında biriken metabolitlere, ilaç ya da kimyasal maddelere kalıntı adı verilmektedir. Bu çalışmada, LCMSMS ile sütte antibiyotik kalıntısı analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner