Shimadzu Corporation

LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Triple Kuadrupol Kütle Spektrometre (LCMSMS)

Üçlü Kuadropol Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometrisi LCMS-8040, Shimadzu’nun giriş modeli olan LCMS-8030 ile aynı yüksek hızda ancak daha yüksek hassasiyetli analiz olanağı sunmak üzere geliştirilmiştir. Dakikada 555 MRM’e kadar ultra hızlı MRM geçiş hızlarına ulaşılabilmektedir. Yeni UF-Lens™ ve UF-sweeper™ II çarpışma hücresi teknolojileri ile, daha yüksek multiple reaction monitoring (MRM) hassasiyetlerine ulaşılabilmektedir. Yüksek hassasiyetler sayesinde farklı LC/MS/MS uygulamalarına ulaşılabilmektedir.

 • Pozitif-negatif iyonizasyon geçiş süresi ve dwell süresi son derece kısa
 • Ultra yüksek tarama hızı
 • Karmaşık matrisler ve zor analizler için yüksek hassasiyet
 • Metod paketleri ve database’leri (Pestisit, Forensic Tox, Veterinary, Met ID v.b.).

Karşılaştırmanın Ötesinde Hassasiyeti ve Hızı Artırın
Ultra Yüksek Hassasiyet

Yeni iyon optik ve çarpışma hücresi teknolojisi sayesinde , Triple Quadrupole Likit Kromatografi- Kütle Spektrometri LCMS-8040 yüksek çoklu reaksiyon izleme (MRM) hassasiyeti sağlayabilmektedir. İyon odaklama ve çoklu kutuplu lenslet arasındaki iyon kayıplarının minimize edilmesiyle, LCMS-8030'a göre beş kat daha yüksek hassasiyet (reserpin, S/N oranı) elde edilmektedir. Bu gelişmeler ayrıca tarama modundaki ölçümlerde daha yüksek hassasiyetlerin elde edilmesine yardımcı olmaktadır. Bu yüksek hassasiyet sayesinde farklı LC/MS/MS aplikasyonları sistemde çalışılabilmektedir.
 

Ultra Yüksek Hız

LCMS-8040 Tandem Kütle Spektrometresi yüksek hassasiyet ve yüksek hız için tasarlanmış bir sistemdir. Saniyede 555 MRM'e kadar çıkabilen ultra yüksek MRM geçiş hızları Shimadzu'nun UFsweeperTM çarpışma hücresi teknolojisi, yüksek kesinlikli kuadrupol eşleştirme özellikleri ve benzersiz yüksek voltaj güç kaynağı teknolojisi sistemin güçlü özelliklerindendir. LCMS-8040 ayrıca yüksek hızlı polarite geçişleri sağlamaktadır. Bu yüksek hızlı performansı sayesinde, LCMS-8040 analitiz sayılarını büyük oranda arttırabilmektedir.

Ultra Yüksek Güvenilirlik

Shimadzu LCMSMS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry/MS) sistemlerinde bulunan MRM optimizasyonu, sadece birkaç dakika içerisinde yapılan otomatik akış enjeksiyon analizleri sayesinde gerçekleştirilebilmektedir.  Çoklu bileşiklerin analizi müdahale ihtiyacı duyulmaksızın gerçekleştirilebilmektedir. LCMS-8030 için optimize edilen MRM parametreleri LCMS-8040'a aktarılabilmekte, bu da sistemler arasında metod transferine olanak sağlamaktadır. LCMS-8040, LCMS-8030'in sağladığı bakım ve kullanım olanaklarını aynen sağlamakta ve desolvation hatları (DL) ve ESI kapilerleri gibi sarflar da kolayca değiştirilebilmektedir. 


Geliştirilmiş İyon Optikleri ile Daha Yüksek Hassasiyet
UF-Lens™

UF-Lens™, hem daha yüksek hassasiyet hem de daha kolay bakım sunan bir lens sistemidir. Optik sistem, daha yüksek hassasiyet için iki çok kutuplu RF iyon kılavuzunu birleştirir. Ayrıca lens sistemi, kolay temizlik için alet kullanmadan çıkarılabilir. 


Geliştirilmiş Çarpışma Hücresi ile Daha Yüksek CID Verimliliği
UFsweeper™ II

UFsweeper II, yüksek hızlı iyon taşıma teknolojisini kullanarak gelişmiş iyon odaklama özelliğine sahip, yüksek hassasiyetli, yüksek hızlı bir çarpışma hücresidir. Bu, çarpışma hücresinde daha iyi ürün iyon iletimi sağlar, yüksek hızlı veya eşzamanlı çok bileşenli analiz için bile sinyal yoğunluğunu korur ve karışmayı bastırır. Yüksek verimli analiz yeteneği böylece daha düşük algılama seviyelerinde korunur. 

Olağanüstü Dayanıklılık

Kan plazması örnekleri verapamil ve varfarin ile eklenmiş ve ardından aşağıda belirtilen ön tedavi akışına göre protein çökeltmesi gerçekleştirilmiştir. 450 ardışık LCMS-8040 analizinden alan değerleri daha sonra çizildi. ESI+ ile verapamil ve ESI− ile varfarinin eş zamanlı analizi yapıldı. 1., 250. ve 450. ölçümler için kromatogramlar aşağıda gösterilmiştir. Bu, verapamil için %4.18 ve varfarin için %6.61'lik 1 pg kolon üstü alan tekrarlanabilirliği ile sonuçlanmıştır.

 • Gıda ve  Çevre Analizleri Hakkında - Shimadzu Journal Cilt 1 Sayı 1

  Gıda Güvenliği ve Çevre Analizi: Bu sayı, gıda güvenliği ve çevre analizine odaklanır ve Profesör Mondello ile Kapsamlı GC x GC / LC teknolojisi üzerinde çalışan bir röportaj ve Türkiye'deki pestisitlerin çoklu kalıntı analizine ilişkin bir teknik not dahil olmak üzere iki işbirliği hakkında bilgi içerir

 • LCMSMS Sistemi ile Tekstil Endüstrisinde Benzalkonyum Klorürlerin Tayini

  Bu çalışmada, tekstil endüstrisinde Benzalkonyum Klorürlerin (BAC) yapısal tayini ile birlikte miktar tayinleri LCMSMS sistemi kullanılarak basit ve hızlı bir şekilde tespit edilmiştir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8030 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Tekstil Endüstrisinde Benzalkonyum Klorürlerin Analizi

  Tekstil endüstrisinde Benzalkonyum Klorürlerin LCMSMS  ile analizi.
  Benzalkonyum klorür aynı zamanda alkildimetilbenzilamonyum klorür ve ADBAC olarak da isimlendirilir. Benzalkonyum klorür kuaterner amonyum gruplarına sahip olup katyonik surfaktan ve faz transfer ajanı olarak kullanılmaktadır.

  Cihaz: Shimadzu marka LCMS-8030 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre

 • LCMSMS ile Islak Mendilde Benzalkonyum Klorürlerin Analizi

  Kimya endüstrisinde Benzalkonyum Klorürlerin LCMSMS  ile analizi. 

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • 2D-LCMS ile İlaçta Genotoksik Safsızlıkların Tayini

  İlaç etken maddelerindeki genotoksik safsızlıkların 2D-LCMSMS (Co-Sense) sistemi ile tayini.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile DNA Hasar Boyutunun İncelenmesi

  Bu çalışmada farelerde önemli antioksidatif metabolizma arasındaki ilişkinin incelenmesi ve oksidatif hasarın boyutunun 8-hidroksi-2’-deoksiguanozin (8-OHdG) üzerinden gösterilmesi amaçlanmıştır.

 • LCMSMS ile Gıdalarda Multitoksin Analizi

  LC-MSMS yöntemi kullanılarak multi-bileşen içeren kompleks bir gıda maddesinin analizini, numune hazırlığı tek metoda indirgeyerek, tek enjeksiyon ile gerçekleştirmek mümkündür. Bu çalışmada Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre (LCMSMS) ile gıdalarda multitoksin uygulamalarından örneklere yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)
   

 • İlaç Analizleri Hakkında - Shimadzu Journal Sayı 3

  • Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi'ndeki Milwaukee İlaç Keşfi Enstitüsü'nden müşterimiz Profesör Alexander Arnold'dan bilgiler
  • Görüntüleme Kütle Spektrometresi kullanarak farmasötik ürünlerin geliştirilmesi için Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Japonya ile işbirliği: iMScope TRIO
  • Kütle Spektrometresi Kullanılarak GABAA Reseptör Alt Tip Seçici Ligandlarına Dayalı Nörolojik Bozukluklar ve Astım için İlaç Adaylarının Metabolik Çalışmaları
  • İlaç Keşfinde Yüksek Çözünürlüklü MALDI görüntülemenin Faydası: Sıçanların Proksimal Renal Tübüllerinde Gentamisinin Histolojik Dağılımı
  • Ve daha fazlası ...

 • LCMSMS ile Sularda Akrilamid Analizi

  Sularda Akrilamid Çalışması

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Biyolojik Örneklerde Liver Fatty Acid Binding Protein (L-FABP) Maddesinin Analizi

  Transplantasyon işlemi sonrası organ hasarının incelenmesi amacıyla biyolojik sıvı örneklerinde Liver fatty acid-binding protein (L-FABP) maddesinin LCMSMS ile analizi.

 • LCMSMS ile Rat Karaciğerde ve İnsan Plazmasında Ceramide Sifingomiyelin'in Kalitatif ve Kantitatif Analizi

  İnsan plazmasında ve rat karaciğerinde Ceramide ve Si ngomiyelin maddelerinin kalitatif ve kantitatif analizi.

 • LCMSMS ile Enerji İçeceklerinde Taurin Analizi I Ant Teknik Aplikasyon Notu

  Bu çalışmada, LCMSMS ile enerji içeceklerinde taurin analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner