Shimadzu Corporation

LCMS-8045 Sıvı Kromatografi Triple Kuadrupol Kütle Spektrometre (LCMSMS)

Shimadzu'nun yeni LCMS-8045 Triple Kuadropol Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometresi, benzersiz UFMS teknolojisi ile analitik laboratuvarlarda fark yaratır.

UFMS teknolojisi, yalnızca daha yüksek hassasiyet performansı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda mükemmel veri kalitesi ile analitik sonuçlarda çarpıcı iyileştirmelere ve potansiyel uygulama alanlarının genişletilmesine olanak sağlar.

Bu sayede, LCMS-8045 Likit Kromatografi Kütle Spektrometri teknolojisi veteriner ilaçlar, pestisit kalıntıları, su, adli toksikoloji ve biyoanalizler gibi bir çok farklı uygulama alanında kullanılmaktadır.  
 • Karmaşık matriksler ve zor analizler için yüksek hassasiyet
 • Metod paketleri (Pesticides, Forensic Tox, Veterinary, Met ID vb.)
 • LCMS-8060 modellerine upgrade edilebilme özelliği

Yüksek Hassasiyet ve Ultra Yüksek Hızlı Dedeksiyon

Isıtmalı bir ESI probu ile donatılmış LCMS-8045 (Triple Quadrupole Liquid Chromatography Mass Spectrometry), sınıfındaki en yüksek hassasiyete sahiptir. Cihaz, uzun süreler boyunca doğru ve kararlı veriler sağlama yeteneğine sahiptir. Shimadzu'nun ultra yüksek hızlı yüksek voltajlı güç kaynağının dahil edilmesi, dünyanın en hızlı tarama hızını (30,000 u/s) ve polarite değiştirme süresini (5 ms) sağlar. Yüksek hızlı alım, artan verim için çalışma sürelerini azaltarak laboratuvara fayda sağlar ve ayrıca yöntem geliştirme süresini kısaltır.
 

Uzun Süreli Dayanım ve Yüksek Hassasiyet

LCMS-8045'nin ısıtılmış ESI probu, yüksek sıcaklık ısıtma bloğu, desolvasyon hattı, kurutma gazı ve odaklama optiği, hassasiyeti en üst düzeye çıkarmak ve kontaminasyonu en aza indirgemek için tasarlanmıştır. Bu, laboratuvarda karmaşık biyolojik sıvılar ve gıda numuneleri gibi zorlu matrislerde güvenilir veri toplama ve sürekli çalışma anlamına gelir.
 

LabSolutions LCMS Yazılımı ve Metod Paketleri

LabSolutions LCMS - Likit Kromatografi Kütle Spektrometre Yazılımı, sezgisel bir kullanıcı arabirimi sunar ve laboratuvar verimliliğini artırmak ve iş akışlarını basitleştirmek için tasarlanmış en yeni özellikleri sunar. Çok sayıda önceden yapılandırılmış MRM metod paketleri mevcuttur. Önceden belirlenmiş LC ayrım koşulları ve MRM parametreleri, laboratuvarınızın verimliliğini arttırmak için uzun saatler boyunca metod geliştirme ihtiyacı olmaksızın analizin başlatılmasına olanak sağlar.


Tutarlı Yüksek Hassasiyetli Performans
Sağlam İyon Kaynağı ve Numune Giriş Sistemi

Shimadzu'nun Kütle Spektrometri - MS arayüzü, yüksek hassasiyette ısıtılmış bir ESI kaynağı, ısıtılmış kapiler numune girişi ve tescilli iyon transfer optiği içerir. Bu tasarım özellikleri, güçlü MS performansı üretmek için bir araya gelir. 25 gün boyunca 12.000 plazma örneği enjekte edilmiştir (günde 480'den fazla örnek).

Alprazolamın pikogram seviyeleri, %3.42'lik bir RSD ile analiz edilmiştir.
 

Cihaz Algılama Limitleri: IDL

IDL, analitik enstrümantasyon için bir hassasiyet ölçüsüdür. Aşağıdaki kromatogramlar, sırasıyla ESI+ ve ESI- kullanılarak elde edilen Reserpine ve Chloramphenicol için IDL'yi gösterir. Reserpine için IDL, Kloramfenikol için 2,03 femtogram ve 2,09 femtogramdır.

Yeni Tasarlanmış İyonizasyon Ünitesi

Kablolar veya tüpler olmadan tasarlanan yeni iyonizasyon ünitesini çıkarmak basittir; üniteyi açmak ve kaldırmak için tek dokunuşlu bir kolu serbest bırakın.

Ek olarak, APCI ve DUIS birimlerine takılı iğneleri çıkarmak için herhangi bir alete gerek yoktur, bu da
kolay bakım sağlar. 

Kolay Sistem Bakımı Kesinti Süresini Azaltır

Shimadzu'nun diğer triple kuadrupol sistemlerinde olduğu gibi, LCMS-8045'in bakımı basittir. Desolvasyon hattını (DL) ve ESI kapilerini değiştirmek hızlı ve kolaydır.
Ek olarak tasarım, kullanıcıların DL'yi vakumu kırmadan değiştirmesine olanak tanıyarak daha fazla çalışma süresi ve kullanılabilirlik sağlar.
 


 

 

Çeşitli Uygulamalar için Yüksek Performans

LCMSMS ile Veteriner İlaçları

 • Balıklarda nitrofuran metabolitleri
Nitrofuranlar bir sentetik antibiyotik sınıfıdır. Nitrofuranların yenilebilir hayvan ve balıkçılık ürünleri için kullanımı birçok ülkede yasaklanmıştır. Aşağıdaki kromatogram, LCMS-8045 kullanılarak balıklardan nitrofuran metabolitlerinin geri kazanımını göstermektedir. 0.05 ila 20 ng/mL arasında değişen mükemmel doğrusallık ve doğru kantitatif sonuçlar elde edildi. LCMS-8045'in zorlu matrislerde rutin yüksek hassasiyetli analiz için mükemmel bir platform olduğu gösterilmiştir.
 
 

LCMSMS ile Kalıntı Pestisitler

 • Bitkisel takviyelerdeki kalıntı pestisitlerin eşzamanlı analizi

Dünya çapındaki düzenleyici kurumlar, gıda güvenliğini teşvik etmek ve halk sağlığını korumak için kapsamlı ve sürekli artan bir pestisit listesi için denetim sağlamaktadır. Aşağıdaki MRM kromatogramı, 0.01 mg/kg'da Codonopsis pilosula'ya eklenmiş 153 pestisitin eşzamanlı analizini göstermektedir. Arka plandaki müdahaleler nedeniyle bitki matrisleri çok zor olabilir, ancak LCMS-8045 çoğu pestisitin milyarda 10 parça iz düzeyinde analiz edilmesi için yeterli hassasiyet sağlar. Pek çok pestisit yöntemi, LCMS-8045'in yalnızca 5 milisaniye içinde gerçekleştirebildiği polarite anahtarlamasından da yararlanır.

  

 

 
  

Tek bir enjeksiyondan hem niteliksel hem de niceliksel bilgi elde etmek için
Senkronize Anket Taramasını (SSS) kullanın. Tam tarama MS2 spektrumları,
bir MRM tepe yoğunluk eşiği aşıldığında elde edilecektir.

 

LCMSMS ile Su Kalitesi Analizi

 • 21 ilaç ve kişisel bakım ürününün sekiz dakikadan kısa sürede yüksek hassasiyetli analizi

Farmasötik ve kişisel bakım ürünleri (PPCP'ler), bireyler tarafından sağlık ve kozmetik amaçlı kullanılan bir bileşikler ailesini kapsar. Nüfus arttıkça ve bu ürünlerin kullanımı arttıkça, PPCP'ler su kaynağımız için önemli bir tehdit haline gelecektir.

LCMS-8045, kapsamlı numune hazırlığı yapmadan birçok PPCP'nin iz düzeyinde miktar tayini yapabilir.

LCMSMS ile Biyoanaliz

 • Amlodipinin plazmada yüksek hassasiyette ölçümü

Amlodipin, yüksek tansiyon ve anjina tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. LCMS-8045 kullanılarak insan plazmasında amlodipinin miktar tayini için yüksek hassasiyetli bir yöntem geliştirilmiştir. 0,003 ila 300 ng/mL arasında değişen ve mükemmel doğrulukta uygun doğrusallık elde edildi.

Kalite kontrol örnekleri için hem günler arası hem de gün içi değişkenlikler değerlendirildi. Yüzde RSD (Göreceli Standart Sapma) sonuçları %5'ten azdı.

 

LabSolutions LCMS

Shimadzu'nun veri toplama yazılımı, LC ve MS parametreleri için tek bir kontrol noktası sağlar. Shimadzu ayrıca, müşterilerden gelen kritik girdileri dahil ederek, laboratuvarlara belirli laboratuvar iş akışlarını ele almak ve üretkenliği artırmak için yazılım araçları sağlar.

Tam Otomatik MRM Optimizasyonu

MRM optimizasyon süresini %25 azaltan güncellenmiş yazılımla kantitatif parametreleri optimize etmek daha hızlı ve daha kolaydır.

Sezgisel Kullanıcı Arayüzü

Yeni bir yaklaşım, yüksek verimli laboratuvarlar için kullanıcı deneyimini basitleştirmeye yardımcı olur. Hızlı batch, rutin LC/MS/MS analizlerini gerçekleştirmeyi ve Kontrol Paneli yardım yöntemi geliştirmede değişiklik yapmayı kolaylaştırır.

Bekleme Süresinin Otomatik Hesaplanması

Optimum bekleme süresi, örtüşen MRM kanallarının sayısından ve maksimum döngü süresinden otomatik olarak hesaplanır, böylece tüm analiz için gerekli veri noktaları elde edilir.
 
 

 • LCMSMS ile Sularda Akrilamid Analizi

  Sularda Akrilamid Çalışması

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Gıdalarda Pestisit Analizleri

  Pestisitler, zirai ürünlere, insanlara veya diğer canlılara zarar verebilecek böcek, haşere, kemirgen, yabani ot, mantar, bakteri ve virüs vb. canlıların olumsuz etkilerini engellemek, hafifletmek, yok etmek ya da kontrol altında tutabilmek için kullanılan her türlü madde veya madde karışımı olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, LCMSMS ile gıdalarda pestisit analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8045 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Kanatlı Hayvanlarda Antibiyotik Kalıntısı Analizleri

  Hastalıkların önlenmesi, kontrolü ve gelişimin hızlanmasını sağlamak gibi amaçlarla doğrudan, yeme ya da suya katılarak, parenteral, kas içi veya meme içine uygulanan antibiyotiklerin kullanımını takiben, hayvanın doku ve organlarında biriken metabolitlere, ilaç ya da kimyasal maddelere kalıntı adı verilmektedir. Bu çalışmada, LCMSMS ile kanatlı hayvanlarda antibiyotik kalıntısı analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ve GCMSMS ile Gıdalarda Pestisit Analizi

  Pestisitler, zirai ürünlere, insanlara veya diğer canlılara zarar verebilecek böcek, haşere, kemirgen, yabani ot, mantar, bakteri ve virüs vb. canlıların olumsuz etkilerini engellemek, hafifletmek, yok etmek ya da kontrol altında tutabilmek için kullanılan her türlü madde veya madde karışımı olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, LCMSMS ve GCMSMS ile gıdalarda pestisit analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8045 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre (LCMSMS) ve GCMS-TQ8050 Gaz Kromatografi Triple Quadrupole (GCMSMS) Cihazları

 • Otomatik Numune Hazırlama Sistemi (Freestyle SPE) ve LCMSMS ile Uyuşturucu Maddelerin Kantitatif Analizi

  Bu çalışmada, kan ya da idrar örneklerinde uyuşturucu madde aranması amacıyla, ön hazırlık işlemlerinin otomatik ekstraksiyon cihazı ile gerçekleşmesi ve ardından hazırlanmış ekstraktın LCMSMS ile nicel analizin yapılmasına yer verilmektedir.

  Cihaz: LCTech Freestyle SPE Otomatik Numune Hazırlama Sistemi ve Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Triple Quadrupole (LCMSMS) Sistemi

 • LCMSMS ve Cell Culture Profiling Method Package ile Hücre Kültürü Ortamındaki Maddelerin Analizi

  Hücre kültürü ortamında bulunan maddelerin semi-kantitatif ve/veya kantitatif analizi.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8045 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Tam Kan Numunelerinde İmmünsüpresif İlaçların Analizi

  Tam kan numunelerinde immünsüpresif ilaçların analizi

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8030 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Gıdalarda Multivitamin Analizi

  Gıdalarda yağda ve suda çözünen vitaminlerin LCMSMS ile  eş zamanlı analizi.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8045 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Balıklarda Avermektin Grubu İlaç Kalıntılarının Analizi

  Balıklarda Avermektin grubu ilaç kalıntılarının LCMSMS ile analizi.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS İle Gıdalarda Pestisit Analizi - 465 Pestisitlik Liste

  Pestisitler, Uluslararası Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından zirai ürünlere, insanlara veya diğer canlılara zarar verebilecek böcek, haşere, kemirgen, yabani ot, mantar, bakteri ve virüs vb. canlıların olumsuz etkilerini engellemek, hafifletmek, yok etmek ya da kontrol altında tutabilmek için kullanılan her türlü madde veya madde karışımı olarak tanımlanmaktadır.

  Cihaz: LCMS-8060  Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre (LCMSMS)

 • LCMSMS ile El ve Vücut Kreminde Betametazon Analizi

  El ve vücut kreminde LCMSMS ile betametazon analizi.
  Bu çalışmada, krem formundaki çeşitli numunelerde betametazonun varlığının ve miktarının LCMSMS ile analizi amaçlanmaktadır.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8045 model Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Baharatta Pirolizidin Alkaloidleri (PA) Analizi

  Baharat, bal, gıda takviyeleri ve bitki çayları gibi Pirolizidin Alkaloidleri (PA) içeren ürünlerin aşırı ya da uzun süreli tüketilmesi durumunda, Alman Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (BfR) tarafından ciddi karaciğer hasarlarına neden oldukları tespit edilmiştir.

  Bu çalışmamızda, baharatta Pirolizidin Alkaloidleri (PA) kalıntı analizlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

  Cihaz: Shimadzu marka LCMS-8045 model Sıvı Kromatografi Üçlü Kuadrupol Kütle Spektrometre (LCMSMS)

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner