Shimadzu Corporation

LCMS-8050 Sıvı Kromatografi Triple Kuadrupol Kütle Spektrometre (LCMSMS)

Ultra Hızlı (UFMS) Teknolojilerle Ultra Yüksek Hassasiyetin Mükemmel Birleşimi

LCMS-8050 Üçlü Kuadropol Sıvı Kromatografisi Kütle Spektrometresi’nin yeni ısıtmalı ESI probe ve Ufsweeper III tasarımları ile daha da yüksek hasssiyetlere erişmek mümkündür.

LCMS-8050, UHPLC’nin en yüksek hızda kullanılmasını sağlayan teknolojisi ve iz seviyede analizleri standart haline getiren yüksek hasasiyet seviyeleri ile kütle spektrometri kullanıcılarını analiz dünyasında keşfedilmemiş alanlara götürüyor.

 • Yüksek hassasiyet ve yüksek hızda tarama (UFscanning)
 • Yüksek Hassasiyet ve yüksek hızda Pozitif / Negatif İyonizasyon Değiştirme (UFswitching)
 • Yüksek Hassasiyet ve yüksek hızda MRM (UF-MRM)
 • Patentli ultra hızlı teknolojiler (UFMS)
 • Metod paketleri ve database’leri (Pestisit, Forensic Tox, Veterinary, Met ID v.b.)

Eser Miktar Kantitatif Analiz için Yüksek Hassasiyet
UFsensitivity™

 • Isıtmalı ESI Probu

Desolvasyon verimliliğini artırmak için, yeni geliştirilen ısıtılmış ESI probu, yüksek sıcaklıktaki bir gazı nebülizör spreyi ile birleştirerek büyük damlacıkların desolvasyonuna yardımcı olur ve iyonizasyonu kolaylaştırır. Bu gelişme, çok çeşitli hedef bileşiklerin yüksek hassasiyetli analizine izin verir.
 
 
 
 
 
 
 
 • Attogram (ag) Seviyelerinde Bile Mükemmel Tekrar Üretilebilirlik

Düşük miktar belirleme sınırları oluştururken hem duyarlılık hem de tekrarlanabilirlik önemlidir.
500 ag ile 50 pg arasındaki seviyelerde kan plazmasındaki Verapamil analizinde LCMS-8050 ile elde edilen yüksek hassasiyetli kantitatif sonuçlar aşağıda gösterilmiştir.
Sadece 500 ag Verapamil analiz edilirken %2.77 RSD ile mükemmel tekrar üretilebilirlik elde edilmiştir. LCMS-8050, karmaşık bir matrisin iz bileşenlerinin bile kantitatif analizi için optimum performansı gösterir.
  

 
 

Yeni Tasarlanmış İyonizasyon Ünitesi

Kablolar veya tüpler olmadan tasarlanan yeni iyonizasyon ünitesini çıkarmak basittir: üniteyi açmak ve kaldırmak için tek dokunuşlu bir kolu serbest bırakın.
Ek olarak, APCI ve DUIS birimlerine takılı iğneleri çıkarmak için herhangi bir alete gerek yoktur, bu da kolay bakım sağlar. LCMS-8050, son derece hassas, yüksek hızlı performans sağlamak için aşağıdaki teknolojileri birleştirir:

 • 'UFsensitivity' yeni ısıtılmış ESI probu ve yeni UFsweeper III çarpışma hücresini kullanarak yüksek hassasiyet performansı elde eder.
 • 'UFswitching' yüksek hızlı pozitif/negatif iyonizasyon anahtarlaması ve yüksek hızlı MRM [UF-MRM] veri kalitesini ve hassasiyetini korur.
 • 'UFscanning' yüksek hızlı tarama hızı, yüksek hızlı analiz sırasında bile yüksek kaliteli kütle spektrumları elde eder.

UF-MRM™

 • 555 kanal/saniyede Yüksek Hassasiyet ve Yüksek Hızlı MRM

İz Düzeyinde (Trace-Level)  Konsantrasyonlarda Hedef Bileşiklerin Saptanması Su Kalitesi Analizi için 29 Pestisit Eşzamanlı Analizi

LCMS-8050, doğruluk ve hassasiyeti korurken aynı anda saniyede 555 MRM geçişi elde etme yeteneğine sahiptir. Çözülmemiş piklere sahip kromatografik bölgelerde bile kantitasyon iyonları, referans iyonları ve dahili standart iyonlar için yeterli veri noktası toplanabilir.
LCMS-8050'nin yüksek hassasiyeti, numune ön konsantrasyonuna gerek kalmadan içme suyundaki pestisitler gibi iz düzeyinde analizlere izin verir.
Bu yüksek hassasiyet, çok sayıda MRM kanalı izlenirken bile korunur.

 

 
 LCMS-8050, numune ön konsantrasyonu olmadan 1/100 hedef değerini karşılayan LOQ'lara ulaşmıştır.
 

UFsweeper ™ III Çarpışma Hücresi

Ardışık taramalarda hızlı süpürme elde ederek, UFsweeper II'nin iki katı CID verimliliği sunar, sinyal yoğunluğunu korur ve yüksek hızlı veya eşzamanlı çok bileşenli analiz için bile paraziti bastırır.Yüksek hassasiyetli, yüksek hızlı bir çarpışma hücresi olan tescilli UFsweeper III, momentum kaybı olmadan çarpışma hücresinden iyonları hızlandırır.
 

UFsweeper III yüksek hızlı iyon taşıma teknolojisi, 0,8 milisaniye bekleme süresinde bile iyon kaybını en aza indirir. 555 kanal/saniyeye varan yüksek hızlı MRM geçişleri, eşzamanlı çok bileşenli analizler için laboratuvar işlem hacmini hızlandırır. 

   

 

Dayanıklılık ve Kolay Kullanım/Bakım için Tasarlandı

 •  Ardışık Zorlu Analizlerde Bile Yüksek Hassasiyeti Korur

Hız ve hassasiyete ek olarak Shimadzu, LCMS-8050'yi en zorlu laboratuvar gereksinimlerini ve en zor matrisleri karşılayacak sağlamlık için tasarladı.
Aşağıdaki şekil, alprazolam eklenmiş deproteinize edilmiş kan plazma örneğinin 1000 ardışık analizinden elde edilen sonuçları göstermektedir.
LCMS-8050, 1000 analizin üzerindeki alan sonuçları için %4,59 RSD ile mükemmel tekrarlanabilirlik sağlar.


 Eşzamanlı, Son Derece Güvenilir Kantitatif ve Kalitatif Analiz

UFscanning™

 • 30.000 u/sn'de Yüksek Hassasiyet ve Yüksek Hızlı Tarama

  Eşzamanlı Kantitatif ve Nitel Analiz
  12 Toksikolojik İlacın Eş Zamanlı Yüksek Hızlı Taraması

LCMS-8050 Likit Kromatografi  Tandem Kütle Spektrometre, tek bir analizde aynı anda hem nitel hem de nicel bilgileri elde edebilir. Alım o kadar hızlı gerçekleşir ki, MS/MS taramaları ve MRM ölçümleri, niceliksel doğruluğu korurken aynı anda gerçekleştirilebilir. MS/MS taramaları kullanılabilir ve güvenilirdir çünkü Shimadzu, 30.000 u/sn'de bile 0.1u tarama adımı kullanır.
 


 

 • 30.000 u/sn'de Bile Hassasiyeti ve Kütle Doğruluğunu Koruyun

Kuadrupollere uygulanan voltajı tarama hızına ve m/z'ye göre kontrol ederek, LCMS-8050 herhangi bir tarama hızında üstün iyon iletimi sağlar.
Shimadzu veri toplamayı 0,1u aralıklarla sürdürdüğü için, yüksek kaliteli kütle spektrumları, hassasiyet veya kütle doğruluğu kaybı olmadan elde edilir.

 
 
 • Senkronize Anket Taramasını Kullanan Etkin Niteliksel Analiz

Senkronize Anket Taraması (SSS) işlevi, MRM ediniminin çeşitli diğer tarama modlarıyla birleştirilmesine olanak tanır. Çok analitli kantitatif edinim sırasında tespit edilen bileşenler hakkında daha ayrıntılı nitel bilgi elde etmek için son derece faydalıdır.
Tek bir yöntemle bin olay kaydedilebilir. Yalnızca gerekli kalitatif bilgiyi elde etmek için her bileşen için optimum çarpışma enerjilerinin ayarlanmasına izin verir.

     

 


Kaliteden veya Hassasiyetten Ödün Vermeyen Polarite Anahtarlama Teknolojisi
UFswitching

 • 5 milisaniyede Yüksek Hassasiyet ve Yüksek Hızlı Pozitif/Negatif İyonizasyon Anahtarlama

  Analiz Başına Yalnızca Bir Dakika
  Yüksek Hızlı Pozitif/Negatif İyonizasyon Anahtarlama Kullanan Bir Örnek Çalışma


  Birden fazla bileşenin eşzamanlı pozitif/negatif iyon ölçümlerini gerçekleştirirken, keskin UHPLC piklerinin doğru şekilde elde edilmesi hızlı polarite anahtarlamasına bağlıdır.
  LCMS-8050, polarite anahtarlamasından kaynaklanan kayıpları en aza indirir ve UHPLC ile elde edilen dar pikler için bile yeterli veri noktalarının toplanmasını sağlar, doğru pik şekillerini kaydeder ve mükemmel düzeyde yeniden üretilebilirlik sağlar.
 


 
 


 

 
 
 • UHPLC ile her pik için 20'den fazla noktayı kolayca elde eder.
 • En düşük kalibrasyon seviyesinde bile mükemmel tekrarlanabilirlik sağlar.
 • Mevcut diğer triple kuadrupollerden daha geniş bir dinamik aralığa sahiptir.
 
 • Pozitif/Negatif İyonizasyon Anahtarlama ile Kararlı Kantitatif Kesinlik Elde Etmek için Yalnızca 5 milisaniye

LCMS-8050, yalnızca 5 milisaniye'lik ultra yüksek hızlı pozitif/negatif iyonizasyon anahtarlama süresine ulaşmak için benzersiz yüksek voltajlı güç kaynağı teknolojisini kullanır.
LCMS-8050, aynı zamanda, ultra yüksek hızda polarite anahtarlaması gerçekleştirirken bile iyon yoğunluğunu koruyan, tutarlı, tekrarlanabilir veriler sağlayan türünün tek ürünüdür. Birden fazla bileşen aynı anda elute edildiğinde bile, 2-3 saniyeyi aşmayan UHPLC piklerinden mükemmel nicel sonuçlar elde edilebilir.
  
Ultra hızlı polarite anahtarlaması (5 msn) kullanarak ölçüm karşılaştırması ve
pozitif ve negatif iyonların ayrı ayrı ölçümü.
 
 • Üstün Verimlilik ve Kantitatif Kesinlik


 
 • LabSolutions LCMS 5.6 Versiyon

LabSolutions LCMS - Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Yazılımı, LCMS-8030/8040/8050 modellerinin yanı sıra Shimadzu HPLC/UHPLC sistemlerini tek bir kullanıcı arayüzünden kontrol etmek için kullanılan entegre iş istasyonu yazılımıdır. Çeşitli veri işleme özellikleriyle donatılan yazılım, çok bileşenli analiz için niceleme yöntemlerinin oluşturulmasına olanak tanıyarak herkesin nicel analizleri kolaylıkla gerçekleştirmesine olanak tanır.

 
 • Bekleme Süresinin Otomatik Hesaplanması

Optimum bekleme süresi, örtüşen MRM kanallarının sayısından ve maksimum döngü süresinden otomatik olarak hesaplanır, böylece tüm analiz için gerekli veri noktaları elde edilir.
 

 
 • Verimli Çok Analitli Veri Analizi

LabSolutions LCMS yazılımı, bir kullanıcının tek bir pencerede birden fazla veri setini analiz etmesine ve karşılaştırmasına olanak tanıyan bir Veri Tarayıcı içerir.
Ayrıca bir Kantitasyon Tarayıcısı, birden fazla analitin verimli nicel işlenmesini sağlar. 

 • İlaç Analizleri Hakkında - Shimadzu Journal Sayı 3

  • Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi'ndeki Milwaukee İlaç Keşfi Enstitüsü'nden müşterimiz Profesör Alexander Arnold'dan bilgiler
  • Görüntüleme Kütle Spektrometresi kullanarak farmasötik ürünlerin geliştirilmesi için Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Japonya ile işbirliği: iMScope TRIO
  • Kütle Spektrometresi Kullanılarak GABAA Reseptör Alt Tip Seçici Ligandlarına Dayalı Nörolojik Bozukluklar ve Astım için İlaç Adaylarının Metabolik Çalışmaları
  • İlaç Keşfinde Yüksek Çözünürlüklü MALDI görüntülemenin Faydası: Sıçanların Proksimal Renal Tübüllerinde Gentamisinin Histolojik Dağılımı
  • Ve daha fazlası ...

 • LCMSMS ile Sularda Akrilamid Analizi

  Sularda Akrilamid Çalışması

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Enerji İçeceklerinde Taurin Analizi I Ant Teknik Aplikasyon Notu

  Bu çalışmada, LCMSMS ile enerji içeceklerinde taurin analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Gıdalarda Patulin Analizi

  Bu çalışmada, LCMSMS ile gıdalarda (meyvesuyunda ve meyvesuyu içeren tüm ürünlerde) patulin kalıntısının analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • Yaşam Bilimleri Hakkında - Shimadzu Journal Cilt 2, Sayı 1 I Shimadzu

  İlaç ve İnsan Bilimi: Bu sayı, Eczacılık ve İnsan Bilimi üzerine odaklanır ve aşağıdaki gibi makaleler içerir:

  • Chicago'daki Illinois Üniversitesi Eczacılık Koleji'nde doğal ürünlerin tıbbi özelliklerini inceleyen Profesör van Breemen ile ileri kütle spektrometresi kullanılarak yapılan bir röportaj
  • Profesör van Breemen'in çevrede bisfenol A'ya insan maruziyetinin etkisine ilişkin son çalışması
  • Shimadzu'nun yeni teknolojileri i-PDeA ve i-DReC hakkında Japon ilaç şirketleriyle iki röportaj ve her teknolojinin teknik raporları
  • Ek olarak, diğer ilgili konuların yanı sıra en son haberler ve uygulamalar hakkında bilgiler içerir.

 • LCMSMS ile Tekstil, Deri ve Kağıt Materyallerinde Perflor Gruplu Kimyasal Bileşiklerin (PFCs) Analizi

  Bu çalışmada, tekstil, deri ve kağıt materyallerinde Perflor Gruplu (PFCs) Kimyasal Bileşiklerin kalitatif ve kantitatif analizi LCMSMS sistemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8030 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • Otomatik Numune Hazırlama Sistemi (Freestyle SPE) ve LCMSMS ile Uyuşturucu Maddelerin Kantitatif Analizi

  Bu çalışmada, kan ya da idrar örneklerinde uyuşturucu madde aranması amacıyla, ön hazırlık işlemlerinin otomatik ekstraksiyon cihazı ile gerçekleşmesi ve ardından hazırlanmış ekstraktın LCMSMS ile nicel analizin yapılmasına yer verilmektedir.

  Cihaz: LCTech Freestyle SPE Otomatik Numune Hazırlama Sistemi ve Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Triple Quadrupole (LCMSMS) Sistemi

 • LCMSMS ile Tam Kan Numunelerinde İmmünsüpresif İlaçların Analizi

  Tam kan numunelerinde immünsüpresif ilaçların analizi

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8030 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Balıklarda Avermektin Grubu İlaç Kalıntılarının Analizi

  Balıklarda Avermektin grubu ilaç kalıntılarının LCMSMS ile analizi.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS İle Gıdalarda Pestisit Analizi - 465 Pestisitlik Liste

  Pestisitler, Uluslararası Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından zirai ürünlere, insanlara veya diğer canlılara zarar verebilecek böcek, haşere, kemirgen, yabani ot, mantar, bakteri ve virüs vb. canlıların olumsuz etkilerini engellemek, hafifletmek, yok etmek ya da kontrol altında tutabilmek için kullanılan her türlü madde veya madde karışımı olarak tanımlanmaktadır.

  Cihaz: LCMS-8060  Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre (LCMSMS)

 • LCMSMS ile İlaçlarda N-Nitrozaminlerin Kantitatif Analizi

  Sartan (valsartan, losartan, telmisartan, irbesartan, candesartan, olmesartan vb.) ve Non-Sartan (pioglitazon, levetirasetam, torasemid, pregabalin, captopril vb.) gruplu ilaçlarda Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) vurgu yaptığı 7 N-Nitrozaminin (NDMA, NDEA, NDIPA, NEIPA, NDBA, NMBA, NMPA) LCMSMS ile kantitatif analizi.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8050 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Gıdalarda Polar Pestisit Analizi

  Gıda numunelerinde polar pestisitlerin LCMSMS ile analizi.
  Polar pestisitler, düşük maliyetleri sebebiyle tarımda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu nedenle polar pestisitlerin varlığı, gıda ürünlerinde yapılan analizlerde kontrol edilmektedir. Öte yandan, polar pestisitlerin kimyasal yapıları sebebiyle analitik olarak tayinlerini yapmak oldukça zordur. 

  Cihaz: Shimadzu marka LCMS-8060 model LCMSMS

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner