Shimadzu Corporation

LCMS-8060 Sıvı Kromatografi Triple Kuadrupol Kütle Spektrometre (LCMSMS)

LCMS-8060 Sıvı Kromatografisi Kütle Spektrometresi, dünyanın en yüksek hassasiyet ve hız değerlerine ulaşılabilmesi için Shimadzu’nun patentli UF Teknolojilerinin kullanıldığı UFMS serisi triple kuadrupol kütle spektrometre sistemleri arasındaki en üst modeldir.

LCMS-8060, optimize edilmiş bir iyon kılavuzuna ve iyon taşıma optik sistemine dahil edilmiş yeni teknolojilere sahiptir. 
Bugüne kadar tespit edilmesi zor olan karmaşık matrislerdeki ultra iz bileşenlerini hem hızlı hem de yüksek hassasiyetle tespit eder. Bu, biyolojik numuneler gibi en yüksek düzeyde hassasiyet gerektiren her türlü eser nicel analiz uygulamasında veri kalitesinde daha fazla iyileştirmeye katkıda bulunur.

 • UF-Qarray sayesinde en yüksek hassasiyet
 • En yüksek hız
 • Hassasiyet ve hızın birleşimi ile bugüne kadar tayini zor olan biyolojik numunelerde ultra iz bileşikler gibi devrim niteliğinde uygulamalar kolayca yapılabilmektedir.

Yüksek Hassasiyet

LCMS-8060 Likit Kromatografi Tandem Kütle Spektrometre, UF-Qarray üzerinde iyon odaklama yeteneğini yeniden tanımlayarak nicel algılamada oldukça etkilidir ve kullancıya gerçek bir fark yaratan çözümler sunmaları için yeni fırsatlar sunar.
Yeni geliştirilen UF-Qarray iyon kılavuzu, iyon sinyali yoğunluğunu artırarak ve gürültüyü azaltarak LC/MS/MS hassasiyetini artıran çığır açan bir teknolojidir. LCMS-8060, iyon örnekleme cihazını, iyon kılavuzunu ve vakum verimliliğini geliştirerek yeni bir hassasiyet vizyonu sunar ve daha iyi ve daha hızlı çalışma konusunda gerçek bir fark yaratır.
 

Yüksek Hız

Gelişmiş yüksek hızlı MS/MS algılama teknolojilerini rakipsiz LC performansı ile dengeleme ihtiyacından ilham alarak, 15.000 u/sn tarama hızı ve 15 msn polarite değiştirme hızı sunan dünyadaki ilk kütle spektrometrisi şirketiydik. LCMS-8060'ta tarama hızı şimdi 30.000 u/sn'ye yükseltildi ve 5 msn'lik polarite değiştirme hızı daha iyi ve daha hızlı çalışmak için gerçek bir fark yaratıyor.

Hızlı Polarite Değiştirme

LCMS-8060 Likit Kromatografi Kütle Spektrometri, polariteyi 5 msn'de değiştirmek için UF Teknolojilerini kullanır.

Daha Fazla Algılama

Hızlı çevrim süresi, daha fazla bileşiğin daha fazla güven ve hassasiyetle tespit edilmesine yardımcı olur.
Daha hızlı polarite değiştirme süresi, bekleme sürelerini en üst düzeye çıkarır ve LC/MS/MS yöntemlerinin döngü süresinin optimize edilmesine yardımcı olur.


5, 20 ila 50 msn arasındaki farklı polarite anahtarlama sürelerinin karşılaştırılması. 65 MRM aynı anda izlendiğinde, 400 msn döngü süresinde bekleme süresi (mavi), duraklama süresi (kırmızı) ve polarite değiştirme süresi (yeşil) oranı. 

Karmaşık Problemleri Çözme

İnsan plazmasında bozulmamış katekolaminlerin (CA'ler) yüksek hassasiyetli niceliği.

Klinik araştırmalarda, plazma katekolaminleri ve bunların O-metillenmiş metabolitleri (metanefrinler), hipertansiyon, feokromositoma veya nöroblastom gibi hastalıklar için biyolojik belirteçler olarak ölçülür.
Düşük fizyolojik CA seviyeleri, fizikokimyasal özellikler ve potansiyel etkileşimler yüksek hassasiyet ve özgüllük gerektirdiğinden zorlu bir tahlildir.
Katekolaminleri matris müdahaleleri olmadan ultra yüksek hassasiyette saptamak için LCMS-8060 kullanarak bir SPE-LC/MS/MS tahlili geliştirdik. Kolon yeniden dengeleme dahil olmak üzere ölçüm döngüsü süresi 12 dakika olduğundan, LCMS-8060 testi, multipleks numune analizi ve daha yüksek numune verimi için yeni olanaklar açar.
Plazmada Norepinefrin, Epinefrin ve Dopamin ve bunların döteryumlu iç standartlarının tespiti


 
 

Stabilite

LCMS-8060 üzerinde uzun vadeli stabilite çalışması

Shimadzu LCMS-8060 Tandem Kütle Spektrometre ve modifiye iyon optiğinin sağlamlığı, 6 günlük bir süre boyunca proteinle çökeltilmiş insan plazma ekstraktlarına eklenen 2400 femto-gram seviyelerinde alprazolam numunesi enjekte edilerek de değerlendirildi (her gün 400'den fazla numune enjekte edildi). Pik alan yanıtının RSD'si bu test süresi boyunca %5 idi, döteryumlu bir dahili standart (alprazolam-d5) kullanıldığında, RSD %3.5 idi. Sağlamlık testinin bir parçası olarak, sinyal yanıtı veya temel gürültü seviyesi üzerinde hiçbir etkisi olmayan geçici bir güç kesintisini modellemek için vakum sistemi havalandırıldı. 

 


Kolay Sistem Bakımı Kesinti Süresini Azaltır

Shimadzu'nun diğer üçlü dörtlü sistemlerinde olduğu gibi, LCMS-8060 Üçlü Kuadropol Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometresi'nın bakımı basittir. Desolvasyon hattını (DL) ve ESI kapilerini değiştirmek hızlı ve kolaydır. Ek olarak tasarım, kullanıcıların DL'yi vakumu kırmadan değiştirmesine olanak tanıyarak daha fazla çalışma süresi ve kullanılabilirlik sağlar.

DL Değiştirme Adımları

 

 • İlaç Analizleri Hakkında - Shimadzu Journal Sayı 3

  • Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi'ndeki Milwaukee İlaç Keşfi Enstitüsü'nden müşterimiz Profesör Alexander Arnold'dan bilgiler
  • Görüntüleme Kütle Spektrometresi kullanarak farmasötik ürünlerin geliştirilmesi için Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Japonya ile işbirliği: iMScope TRIO
  • Kütle Spektrometresi Kullanılarak GABAA Reseptör Alt Tip Seçici Ligandlarına Dayalı Nörolojik Bozukluklar ve Astım için İlaç Adaylarının Metabolik Çalışmaları
  • İlaç Keşfinde Yüksek Çözünürlüklü MALDI görüntülemenin Faydası: Sıçanların Proksimal Renal Tübüllerinde Gentamisinin Histolojik Dağılımı
  • Ve daha fazlası ...

 • LCMSMS ile Sularda Akrilamid Analizi

  Sularda Akrilamid Çalışması

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Bebek Devam Sütünde Aflatoksin M1 Analizi

  Bebek devam sütünde Aflatoksin M1’in LCMSMS ile analizi. İnsanlar ve hayvanlar için yüksek toksisiteye sahip olabilen mikotoksinler, gıda üretiminin bütün basamaklarında, üretim sonrası depolama aşamasında ortaya çıkabilir ve bunun da ekonomi, gıda güvenliği ve insan sağlığı açısından oldukça kritik sonuçları olabilir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8060 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Bebek Maması ve Diğer Gıdalarda Patulin Analizi

  Bebek mamasında ve gıdalarda (meyvesuyunda ve meyvesuyu içeren tüm ürünlerde) patulin kalıntısının LCMSMS ile analizi.
  Mikotoksinler, farklı mantar türleri tarafından üretilen ikincil metabolitlerdir. İnsanlar ve hayvanlar için yüksek toksisiteye sahip olabilen mikotoksinler, gıda üretiminin bütün basamaklarında, üretim sonrası depolama aşamasında ortaya çıkabilir ve bunun da ekonomi, gıda güvenliği ve insan sağlığı açısından oldukça kritik sonuçları olabilir.

  Cihaz:  Shimadzu LCMS-8060 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Bebek Mamasında multitoksinlerin (Aflatoksin B1, B2, G1, G2 ve Okratoksin A) Analizi

  İnsanlar ve hayvanlar için yüksek toksisiteye sahip olabilen mikotoksinler, gıda üretiminin bütün basamaklarında, üretim sonrası depolama aşamasında ortaya çıkabilir ve bunun da ekonomi, gıda güvenliği ve insan sağlığı açısından oldukça kritik sonuçları olabilir.

  Cihaz:  Shimadzu LCMS-8060 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Bebek Mamasında multitoksinlerin (DON, FB1, HT2Toxin, Citrinin ve ZON) Analizi

  Bebek mamasında multitoksinlerin (DON, FB1, HT2Toxin, Citrinin ve ZON) LCMSMS ile analizi. 
  İnsanlar ve hayvanlar için yüksek toksisiteye sahip olabilen mikotoksinler, gıda üretiminin bütün basamaklarında, üretim sonrası depolama aşamasında ortaya çıkabilir ve bunun da ekonomi, gıda güvenliği ve insan sağlığı açısından oldukça kritik sonuçları olabilir.

  Cihaz:  Shimadzu LCMS-8060 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • UHPLC-MS / MS ile Balda Neonicotinoids, Fipronil ve Bazı Metabolitlerin Ultra-Hassas ve Hızlı Analizi

  Bir böcek ilacı olan Fipronilin, mısır tohumlarında kullanımı, bal arılarının sağlığı açısından yüksek risk sınıfında olması nedeniyle Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yasaklandı. Bu bileşiklerin arılar üzerindeki etkisini ve polen ve baldaki kirliliğini daha iyi anlamak için oldukça hassas bir analiz yöntemi gerekliydi.
  Bu çalışmada, bu amaca yönelik olarak LCMSMS kullanılarak geliştirilen bir analiz yöntemine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu Nexera X2 (UHPLC) ile LCMS-8060 (LCMSMS)

 • LCMSMS ve Fab CDR bölgesini hedefleyen nSMOL proteolizi teknolojisi ile insan plazmasında monoklonal antibody infliximabının miktar tayini

  Ticari olarak Remicade olarak bilinen Infliximab, tümör nekroz faktörü-alfa'yı (TNF) hedefleyen kimerik bir IgG1 kappa monoklonal antikorudur (mAb).
  Yapılan çalışmalarda da anti-TNF tedavisine cevap vermeyen hastaların önemli bir bölümünde (% 30-40 arasında) belirlenmiştir.

  Cihaz: LCMS-8060  Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Balıklarda Avermektin Grubu İlaç Kalıntılarının Analizi

  Balıklarda Avermektin grubu ilaç kalıntılarının LCMSMS ile analizi.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS İle Gıdalarda Pestisit Analizi - 465 Pestisitlik Liste

  Pestisitler, Uluslararası Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından zirai ürünlere, insanlara veya diğer canlılara zarar verebilecek böcek, haşere, kemirgen, yabani ot, mantar, bakteri ve virüs vb. canlıların olumsuz etkilerini engellemek, hafifletmek, yok etmek ya da kontrol altında tutabilmek için kullanılan her türlü madde veya madde karışımı olarak tanımlanmaktadır.

  Cihaz: LCMS-8060  Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Gıdalarda Polar Pestisit Analizi

  Gıda numunelerinde polar pestisitlerin LCMSMS ile analizi.
  Polar pestisitler, düşük maliyetleri sebebiyle tarımda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu nedenle polar pestisitlerin varlığı, gıda ürünlerinde yapılan analizlerde kontrol edilmektedir. Öte yandan, polar pestisitlerin kimyasal yapıları sebebiyle analitik olarak tayinlerini yapmak oldukça zordur. 

  Cihaz: Shimadzu marka LCMS-8060 model LCMSMS

 • LCMSMS ile Baharatta Pirolizidin Alkaloidleri (PA) Analizi

  Baharat, bal, gıda takviyeleri ve bitki çayları gibi Pirolizidin Alkaloidleri (PA) içeren ürünlerin aşırı ya da uzun süreli tüketilmesi durumunda, Alman Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (BfR) tarafından ciddi karaciğer hasarlarına neden oldukları tespit edilmiştir.

  Bu çalışmamızda, baharatta Pirolizidin Alkaloidleri (PA) kalıntı analizlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

  Cihaz: Shimadzu marka LCMS-8045 model Sıvı Kromatografi Üçlü Kuadrupol Kütle Spektrometre (LCMSMS)

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner