Shimadzu Corporation

GCMS-QP2010 SE Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi (GCMS) Sistemi

Shimadzu GCMS-QP2010 SE Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GCMS), zorlu bileşikler için kararlı ve uygun maliyetli analiz sunan tek bir kuadrupol (dört kutuplu) gaz kromatografi kütle spektrometresidir. Yüksek performanslı bir kuadrupol kütle filtresi, hem nicel hem de nitel analizde yüksek hassasiyet sağlar.

GCSMS-QP2010 SE (gas chromatography mass spectrometry), daha geniş bir uygulama yelpazesi sağlamak için çoklu numune giriş yöntemleriyle uyumludur.
Maksimum kolon akışının geliştirilmesi çeşitli kolonların kullanılmasına imkan verir. Böylelikle numune akışı ve verimlili oldukça artar. Ekoloji modu güç ve taşıyıcı gaz sarfiyatını azaltmakta ve çevreyi daha az kirletmektedir.

Örnek uygulama alanları
Gıda, tekstil, plastik ürünlerinde pestisit, aroma, koku, PAH, fitalat, azo boyar vb. analizler.

 

 • Kolon akışı 4 ml/ dak.’ya kadar çıkmakta, böylelikle farklı ölçülerde kolonlar kullanılabilmektedir.
 • Analitik metot transferi mümkündür.
 • GC kısmında hiçbir değişiklik gerektirmeksizin MS kısmına Direkt Numune Enjeksiyonu (DI)’na izin vermektedir.

Kolay Bakım Arıza Süresini Azaltır

GCMS-QP2010 SE, hem görsel olarak hoş hem de pratik bir tasarımda önden açılan bir oda içerir ve bakımın cihazın ön tarafından kolaylıkla yapılmasını sağlar. Bakımı destekleyen "MSNAVIGATOR", kullanıcının cihaz bakımını kolsylıkla yapmasına yardımcı olmak için geliştirildi. 

Kararlı Kütle Spektrumu

Üstün teknoloji, yüksek hassasiyet ve kararlılık sağlar

İyon optiği, yüksek kaliteli kütle spektrumları sağlamak için yüksek performanslı bir kuadrupol kütle filtresi ve Shimadzu'nun tescilli Optdesign simülasyon programı kullanılarak optimize edilmiştir. Tam otomatik MS ayarı, herkesin parametreleri kolayca ve tutarlı bir şekilde optimize etmesini sağlar. Bu sistem, kararlı kütle spektrumlarının her zaman elde edilmesini sağlamaya yardımcı olur.


 


Yüksek Performanslı Kuadrupol (Dört Kutuplu) Kütle Filtresi

Shimadzu'nun kütle tarama için patentli teknolojisi, ideal kütle filtre özellikleri üretir (Patent: US5227629).
Bu sistem, kullanıcının hızlı bir şekilde temizlik ve bakım yapmasını sağlayan, kolayca çıkarılabilen bir ön çubuk ve lens sistemine sahiptir. Daha az aksama süresi, daha fazla üretkenlik anlamına gelir. 

Yeni Çevre Dostu Konseptlere Dayalı GC-MS Sistemi

“Ekoloji modu” güç tüketiminden tasarruf sağlar ve cihaz çalıştırma maliyetlerini azaltır.
GCMS-QP2010 SE, sistem analizler arasındayken veya bir grup analiz tamamlandıktan sonra yeni Ekoloji modu özelliğini etkinleştirerek, önceki modellere göre yaklaşık %60 daha az taşıyıcı gaz ve %40 daha az güç kullanır.
Tipik çalışma koşulları göz önüne alındığında, Shimadzu GCMS, helyum gazı tüketimini yılda yaklaşık 2 silindir (7 m3 kapasiteli) azaltarak laboratuvar işletme maliyetlerini düşürür.
 

Bekleme Modunda Güç Tüketiminin Azaltılması

Ekoloji moduna girildiğinde, GC, MS ve PC tarafından gereksiz güç tüketimi otomatik olarak ortadan kalkar. Taşıyıcı gaz tüketimi de otomatik olarak azaltılır. Ayrıca, bir toplu çalıştırmadan sonra Ekoloji moduna otomatik olarak girilebilir, bu da laboratuvarın her gece çalıştırma maliyet tasarrufu gerçekleştirmesini sağlar. 

 • Şarj edilebilen lityum iyon pillerden açığa çıkan gazın GCMS ile ölçümü

  Bu çalışmada, 5 gün süresince 80oC’de bekletilen şarj edilebilir lityum iyon pilden açığa çıkan gaz örneğinin GCMS ile analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010Plus Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMS)

 • GCMS ile Yemeklik Yağlarda Aroma Bileşiklerinin Analizi

  Bu çalışmada, Gaz Kromatografi Kütle Spektrometri (GCMS) ile yemeklik yağlarda aroma bileşiklerinin tayini uygulamasına yer verilmektedir.
   
  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010 Plus Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMSMS)

 • GCMS ve Purge&Trap ile İçme Suyu ve Atık Suda VOC Analizi

  Purge &Trap yöntemiyle suda uçucu karbon bileşiklerinin (VOC) analizi

  Cihaz: GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMSMS)

 • GCMS ile Suda Pestisit Analizi

  Suda pestisit analizi

  Cihaz: GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMSMS)

 • GCMS ile Meyve ve Sebzelerde Pestisit Analizi

  Meyve ve sebzelerde pestisit tayini

  Cihaz: GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMS)

 • GC-MS ile Fitalat Analizi: GC Sabit Faz Performanslarının Karşılaştırılması

  Fitalatlar bir çok farklı endüstride yaygın olarak kullanılmakta ve sağlığa potansiyel olumsuz etkileri nedeniyle dikkat çekmektedir. Bu nedenle, fitalatların tespiti ve ayrımı bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu çalışmada, fitalatların GCMS ile analizine yer verilmekte; söz konusu analiz için optimum sabit fazların ve koşulların belirlenmesi için Restek Pro EZGC gaz kromatografik modelleme yazılımından yararlanılmaktadır.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010 Plus Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Sistemi (GCMS)

 • GCMS-HS ile Stiren Analizi

  Stiren, WHO ve IARC gibi otoriteler tarafından olası kanserojen olarak değerlendirilmektedir. İçecek içeren polistiren bardaklardan stirenin migrasyonu (taşınması) gözlenmiştir. Stiren, aldığımız gıdalar aracılığıyla vücudumuza girer, vücuttaki östrojenleri taklit eder ve bu nedenle normal hormonal işlevleri bozabilir. Bu çalışmada, polistiren bardak kullanma riskini değerlendirmek için, Ultra Yüksek Tarama Hızlı GCMS ve düşük carry-over’lı headspace otomatik numune örnekleyici HS-20 ile stiren tespiti için hassas, seçici, doğru ve güvenilir bir yöntem geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010 Plus Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Sistemi (GCMS) ve HS-20 Headspace Örnekleyici

 • GCMS ile Bitkisel Yağda Fitalat Kalıntısının Analizi

  Fitalatlar ambalaj, tekstil, oyuncak, kozmetik, sağlık, otomotiv gibi bir çok farklı endüstride, genellikle ürün dayanıklılığını arttırmak amacıyla kullanılmakta olup, insan sağlığına olumsuz potansiyel etkileri nedeniyle dikkat çekmektedir. Bu nedenle, fitalatların analizi ve ayrımı bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu çalışmada, gıda ile temas eden madde ve malzemelerden bitkisel yağa geçen bazı fitalat esterlerinin ve miktarlarının GCMS ile tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Sistemi (GCMS)

 • GCMS ve Olfaktometre ile Bitkisel Doğal Yağların Aroma/Koku Analizi

  Doğada kendiliğinden yetişen dağ çiçeklerinin yağları, özütleri çıkarıldıktan sonra koku ve aromaların eş zamanlı analizi.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010 Ultra Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre & GL Sciences Phaser Olfaktometre

 • Py-GCMS ile RoHS Kapsamında Fitalat Kalıntı Analizi

  Tehlikeli maddelerin kısıtlanması (RoHS) direktifi doğrultusunda PVC, kauçuk ve poliüretan köpükte Py-GCMS ile fitalat kalıntısının analizi.
   
  RoHS; çevre ve insan sağlığının korumak maksatlı, elektrikli ve elektronik eşyalarda Civa (Hg), Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) gibi zararlı maddelerin kullanımını sınırlandırmak, teknik esaslar çerçevesinde elektrikli ve elektronik eşya atıklarının çevreye uyumlu şekilde geri kazanımının sağlanması amaçlanmaktadır.
   
  Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Direktifi 2002/95/EC (RoHS 1), Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin Direktifin kısaltmasıdır ve Avrupa Birliği tarafından Şubat 2003'te kabul edilmiştir. Temmuz 2019 itibari ile elektrikli ve elektronik eşyalarda (kablo veya elektrikli ve elektronik eşyaların tamiri, onarım ve fonksiyon yenileme amaçlı yedek parçalar dahil) fitalat bileşenleri de eklenmiştir. Bu doğrultuda yasaklı fitalatlar ve limitleri belirlenmiştir.

  Cihaz: Shimadzu marka GCMS-QP2020 NX model GCMS ve EGA/PY-3030D Multi-Shot Pyrolyzer
   
   
   

 • GCMS ile Oyuncak Tekstil ve Ayakkabılarda Fitalat Analizi

  Fitalat ve türevleri, endüstride plastikleri esnekleştirme ve yumuşatma görevi görürler. Plastikler, dolayısıyla fitalatlar, baskı mürekkepleri, tekstil, ayakkabı, oyuncak, eldiven, kırtasiye ürünleri, kozmetik ve PVC (polivinil klorür) üretiminde kullanılmaktadır.

  Di-isononyl phthalate (DINP), Di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Di-n-octyl phthalate (DNOP), Di-iso-decyl phthalate (DIDP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Di-butyl phthalate (DBP) gibi yasaklı fitalatlara uzun süre maruz kalınmasının, endokrin ve üreme sistemlerinde tahribatlara yol açabileceği gibi genetik bozukluklara da sebebiyet verdiği kanıtlanmıştır.

  Bu çalışma ile tekstil, ayakkabı, oyuncak, eldiven, kırtasiye ürünleri, kozmetik ve bebek bakım ürünlerinde fitalatın GCMS ile analizinin yapılması amaçlanmaktadır.
   
  Cihaz: Shimadzu marka GCMS-QP2010 SE model GCMS

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner