Shimadzu Corporation

GCMS-QP2010 SE Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Sistemi

GCMS-QP2010 SE üst düzey standart gaz kromatografi kütle spektrometre sistemidir.

Ekonomik, kullanımı kolay ve geliştirilmiş performansa sahiptir. Maksimum kolon akışının geliştirilmesi çeşitli kolonların kullanılmasına imkan verir. Böylelikle numune akışı ve verimlili oldukça artar. Ekoloji modu güç ve taşıyıcı gaz sarfiyatını azaltmakta ve çevreyi daha az kirletmektedir.

 • Kolon akışı 4 ml/ dak.’ya kadar çıkmakta, böylelikle farklı ölçülerde kolonlar kullanılabilmektedir.
 • Analitik metot transferi mümkündür.
 • GC kısmında hiçbir değişiklik gerektirmeksizin MS kısmına Direkt Numune Enjeksiyonu (DI)’na izin vermektedir.
 • Örnek uygulama alanları: Gıda, tekstil, plastik ürünlerinde pestisit, aroma, koku, PAH, fitalat, azo boyar vb. analizler.

GCMS-QP2010 SE üst düzey standart gaz kromatografi kütle spektrometre sistemidir. Ekonomik, kullanımı kolay ve geliştirilmiş performansa sahiptir. Maksimum kolon akışının geliştirilmesi çeşitli kolonların kullanılmasına imkan verir. Böylelikle numune akışı ve verimlili oldukça artar. Ekoloji modu güç ve taşıyıcı gaz sarfiyatını azaltmakta ve çevreyi daha az kirletmektedir. GCMS-QP2010 SE sistemleri çok yönlü fonksiyonlar ve kullanım kolaylığı sunmaktadır

 • Kolon akışı 4 ml/ dak.’ya kadar çıkmakta böylelikle farklı ölçülerde kolonlar kullanılabilmektedir.
 • Analitik metot transferi mümkündür.
 • GC kısmında hiçbir değişiklik gerektirmeksizin MS kısmına Direkt Numune Enjeksiyonu (DI)’na izin vermektedir.

Yüksek kontsantrasyonlu saf numunelerin analizinde kütle spektrumlarını kolaylıkla  elde etmek için direkt enjeksiyon probu (opsiyonel) kullanılmaktadır. Ayrıca,  gaz kromatografın analitik parametrelerini ayarlamadan kalitatif analizlerin kolaylıkla yapılmasına imkan verir.
Kütle tarama fonksiyonu bileşiklerin kolaylıkla tanımlanmasını sağlamaktadır. NIST, Wiley gibi ticari kütüphaneler kullanılabilmekte ve kendi kütüphanenizi oluşturma imkanı vermektedir.

 • Şarj edilebilen lityum iyon pillerden açığa çıkan gazın GCMS ile ölçümü

  Bu çalışmada, 5 gün süresince 80oC’de bekletilen şarj edilebilir lityum iyon pilden açığa çıkan gaz örneğinin GCMS ile analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010Plus Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMS)

 • GCMS ile Yemeklik Yağlarda Aroma Bileşiklerinin Analizi

  Bu çalışmada, Gaz Kromatografi Kütle Spektrometri (GCMS) ile yemeklik yağlarda aroma bileşiklerinin tayini uygulamasına yer verilmektedir.
   
  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010 Plus Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMSMS)

 • GCMS ve Purge&Trap ile İçme Suyu ve Atık Suda VOC Analizi

  Purge &Trap yöntemiyle suda uçucu karbon bileşiklerinin (VOC) analizi

  Cihaz: GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMSMS)

 • GCMS ile Suda Pestisit Analizi

  Suda pestisit analizi

  Cihaz: GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMSMS)

 • GCMS ile Meyve ve Sebzelerde Pestisit Analizi

  Meyve ve sebzelerde pestisit tayini

  Cihaz: GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (GCMS)

 • GC-MS ile Fitalat Analizi: GC Sabit Faz Performanslarının Karşılaştırılması

  Fitalatlar bir çok farklı endüstride yaygın olarak kullanılmakta ve sağlığa potansiyel olumsuz etkileri nedeniyle dikkat çekmektedir. Bu nedenle, fitalatların tespiti ve ayrımı bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu çalışmada, fitalatların GCMS ile analizine yer verilmekte; söz konusu analiz için optimum sabit fazların ve koşulların belirlenmesi için Restek Pro EZGC gaz kromatografik modelleme yazılımından yararlanılmaktadır.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010 Plus Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Sistemi (GCMS)

 • GCMS-HS ile Stiren Analizi

  Stiren, WHO ve IARC gibi otoriteler tarafından olası kanserojen olarak değerlendirilmektedir. İçecek içeren polistiren bardaklardan stirenin migrasyonu (taşınması) gözlenmiştir. Stiren, aldığımız gıdalar aracılığıyla vücudumuza girer, vücuttaki östrojenleri taklit eder ve bu nedenle normal hormonal işlevleri bozabilir. Bu çalışmada, polistiren bardak kullanma riskini değerlendirmek için, Ultra Yüksek Tarama Hızlı GCMS ve düşük carry-over’lı headspace otomatik numune örnekleyici HS-20 ile stiren tespiti için hassas, seçici, doğru ve güvenilir bir yöntem geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010 Plus Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Sistemi (GCMS) ve HS-20 Headspace Örnekleyici

 • GCMS ile Bitkisel Yağda Fitalat Kalıntısının Analizi

  Fitalatlar tekstil, oyuncak, ambalaj, kozmetik, sağlık, otomotiv gibi bir çok farklı endüstride, genellikle ürün dayanıklılığını arttırmak amacıyla kullanılmakta olup, insan sağlığına olumsuz potansiyel etkileri nedeniyle dikkat çekmektedir. Bu nedenle, fitalatların analizi ve ayrımı bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu çalışmada, gıda ile temas eden madde ve malzemelerden bitkisel yağa geçen bazı fitalat esterlerinin ve miktarlarının GCMS ile tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Sistemi (GCMS)

 • GCMS ve Olfaktometre ile Bitkisel Doğal Yağların Aroma/Koku Analizi

  Doğada kendiliğinden yetişen dağ çiçeklerinin yağları, özütleri çıkarıldıktan sonra koku ve aromaların eş zamanlı analizi.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010 Ultra Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre & GL Sciences Phaser Olfaktometre

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner