Merck

Merck HPLC Kolonları

Merck Yaşam Bilimleri, uzun yıllardır yaptığı yatırımlarla en zorlayıcı analizlerde bile güvenilir ve tekrarlanabilir HPLC ayrımlarını garantileyecek kolonlar geliştirmekte; sonuç olarak, gıda, ilaç, çevre, petrokimya ve klinik uygulamalarda zorlu karşılaşılan araştırma, geliştirme ve kalite kontrol analizleri için yüksek kalitede kapsamlı bir HPLC kolon yelpazesi analistlerin kullanımına sunmaktadır.

Chromolith® kolonlar, benzersiz ve patentli monolitik silika teknolojisi sayesinde, standart HPLC sistemleri ile ultra-hızlı ve sağlam ayrımlar yapılmasını mümkün kılmakta; Zwitterionic SeQuant® ZIC®-HILIC teknolojisi, tüm polar ve hidrofilik bileşikler için, mükemmel HPLC ayrımları ile sonuçlanan farklı ayrım koşulları ile çalışma yapılmasına imkan sağlamakta; Purospher®, optimum seçiciliği sayesinde ters faz HPLC ve UHPLC metod geliştirme için birçok farklı uygulama için tercih edilmektedir.

Merck Yaşam Bilimleri’nin en bilinen HPLC kolon markaları olan LiChrosorb®, LiChrospher® ve SuperSpher®, mükemmel sonuçlar vermeye devam etmektedir. Ayrıca, ilaç endüstrisi için son derece önemli bir uygulama olan kiral bileşikler için özel olarak geliştirilmiş ChiraDex® kolonlar da ürün portföyünde yerini almıştır.

MERCK, kromatografi kullanıcılarına, farklı analitik amaçlara yönelik olarak çeşitli silika dolgu maddelerinin çeşitli fonksiyonel gruplar (C18, C8 vb.) ile modifiye edilmesiyle üretilen LiChrosorb®, LiChrospher®, Superspher®, Purospher® STAR, SeQuant® ZIC® ve Chromolith® kolonlarından
oluşan geniş bir HPLC kolon portföyü sunmaktadır.

ChromolithR

Chromolith® kolonlar, benzersiz ve patentli monolitik silika teknolojisi sayesinde, standart HPLC sistemleri ile ultra-hızlı ve sağlam ayrımlar yapılmasını mümkün kılmaktadır. Standart HPLC sistemlerin yanı sıra, UHPLC, LCMSMS gibi sistemlerle de kullanılabilmektedir.

Klasik partikül dolgu maddeli (5um, 3um, 2um vb.) kolonların aksine Monolitik kolonlar çubuk şeklinde, tek parça polimerik silika jel dolgu maddesinden oluşmaktadır. Polimerik Silika Jel üzerinde bulunan 13-15nm gözenek boyutlu mezoporlar, yüksek akış hızlarında düşük kolon geri basıncı sağlarken, 1.15-2um gözenek boyutlu makroporlar ise kolon seçiciliğini arttırmaktadır.Özellikle, Kan, serum gibi biyolojik örnekler, krem, pomat, şurup gibi viskoz türler ve kompleks matriksli gıda numunelerinde Chromolith kolonlar klasik partikül dolgulu kolonlara göre çok daha uzun ömürlü (yaklaşık 3 kat)  olduklarından dolayı sıkça tercih edilmektedir.
Chromolith® ürün portföyünde RP-18 ( C18 / ODS) , RP-8 (C8), NH2, CN, Fenil gibi çeşitli fonksiyonel gruplar ile modifiye edilmiş farklı polarite ve seçiciliklerde kolonlar bulunmaktadır.

Purospher®

Purospher®  kolonları, metal içermeyen ultra yüksek saflıkta silika dolgu maddesi ile kullanıcılarına iyi bir pik simetrisi, geniş pH çalışma aralığı ve mükemmel bir ayrım sağlar.
 Purospher®  silika destek maddesinin RP-18 ( C18 / ODS) , RP-8 (C8), NH2, CN, Fenil gibi çeşitli fonkisyonel gruplar ile modifiye edilerek farklı polarite ve seçiciliklerdeki  kolonları ile her tür analit için mükemmel pik şekli ve güvenilir sonuçlar elde edilir.  

LiChrosorb®

Düzensiz ve A tipi silika içeren LiChrosorb® HPLC kolonları 25 yılı aşkın süredir üretilmekte ve halen birçok USP metodunda yaygın olarak kullanılmaktadır.

LiChrospher® / Superspher®

LiChrospher® ve Superspher® HPLC Kolonları birçok valide edilmiş metotta ve USP / EP metotlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. LiChrospher® ve Superspher® küresel silika dolgu maddelerinin RP-18 (e), WP RP-18, RP-8 (e), RP-select B, Diol, CN, NH2, PAH, ChiraDex gibi çeşitli fonkisyonel gruplar ile modifiye edilerek farklı polarite ve seçiciliklerdeki kolonları ile tüm analit türleri için mükemmel pik şekli ve güvenilir sonuçlar elde edilir. 

SeQuant® HILIC

Küçük peptit yapılarından iyonlaşabilen türlere,  metobolitlerden karbonhidratlara kadar birçok polar (hidrofilik) türün ayrımı NP-LC ve RP-LC türleriyle oldukça zahmetlidir. Bu tip polar türlerin ayrımında HILIC denilen (Hyrophilic Interaction Liquid Chromatograpy) kromatografik ayrım tekniği yaygın şekilde tercih edilmektedir.
Merck’in eşsiz ZIC®-HILIC teknolojisi, geleneksel silika ya da amino fazlarından daha yüksek stabilite ve daha güçlü ayırım sağlayan, oldukça polar ve kovalent bağlı zwitter iyonik fonksiyonel grup içeren bir sabit faza dayanır.

 

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner