GL Sciences

GL Sciences HPLC Kolonları

GL Sciences, kromatografi kullanıcılarına, farklı analitik amaçlara yönelik olarak çeşitli Silika dolgu maddelerinin çeşitli fonksiyonel gruplar (C18, C8 vb.) ile modifiye edilmesiyle üretilen geniş bir HPLC kolon portföyü sunmaktadır.

 • InertSustain C18, Inert SustainSwift C18, InertSustain Bio C18, InertSustain AQ C18, InertSustain C8
 • InertSustain Phenyl (Fenil), InertSustain Phenylhexyl (Fenilhekzil), InertSustain NH2 (Amino)
 • Inertsil ODS-4, Inertsil ODS-3, Inertsil ODS-2, Inertsil ODS, 
 • Inertsil ODS-SP, Inertsil ODS-P, Inertsil ODS-EP, Inertsil ODS-80A
 • Inertsil ODS-3V, Inertsil ODS-4V
 • Inertsil C8-4, Inertsil C8-3, Inertsil C8, Inertsil C4
 • Inertsil CN-3, Inertsil Ph-3
 • Inertsil WP300 C18, Inertsil WP300 C8, Inertsil WP300 C4
 • Inertsil NH2
 • Inertsil SIL-100A, Inertsil SIL-150A, Inertsil WP300 SIL
 • Inertsil Diol, Inertsil WP300 Diol

InertSustain C18, Inert SustainSwift C18, InertSustain Bio C18, InertSustain AQ C18

USP L1  HPLC Kolonu, geliştirilmiş silika yüzeyi (modifiye silika), inert ve sürdürebilir, yüksek dayanıklılık ve düşük geri basınç, yüksek tekrarlanabilirlik, düşük ve yüksek pH lı mobil fazlara karşı dirençli (pH=1-10), %100 sulu mobil faz ile çalışabilme, LCMS ve LCMSMS metodlarında yüksek hassasiyet,  biyolojik örnekler için çelik kaplamalı PEEK kolon seçeneği(InertSustain Bio),  200-350m2/g yüzey alanı,100-200 A por büyüklüğü,  %9-%14 karbon yükü, end-capping özellikli, çeşitli partikül boyutları ve kolon boyutları.
USP L1, modifiye silika, %100 sulu mobil faz, LCMS ve LCMSMS metod, PEEK kolon, inert ve sürdürülebilir.

InertSustain C8

USP L7  HPLC Kolonu, geliştirilmiş silika yüzeyi (modifiye silika), inert ve sürdürebilir, yüksek dayanıklılık ve düşük geri basınç, yüksek tekrarlanabilirlik, düşük ve yüksek pH lı mobil fazlara karşı dirençli (pH=1-10), %100 sulu mobil faz ile çalışabilme, LCMS ve LCMSMS metodlarında yüksek hassasiyet, 350m2/g yüzey alanı,100 A por büyüklüğü,  %8 karbon yükü, end-capping özellikli, çeşitli partikül boyutları ve kolon boyutları.
USP L7, modifiye silika, %100 sulu mobil faz, LCMS ve LCMSMS metod, C8 Kolon, inert ve sürdürülebilir.

InertSustain Phenyl (Fenil)

USP L11  HPLC Kolonu, geliştirilmiş silika yüzeyi (modifiye silika), inert ve sürdürebilir, yüksek dayanıklılık ve düşük geri basınç, yüksek tekrarlanabilirlik, pH=2-7.5, 350m2/g yüzey alanı,100 A por büyüklüğü,  fenil (PH) yüklü, çeşitli partikül boyutları ve kolon boyutları.
USP L11, modifiye silika, fenil (Ph) kolon, inert ve sürdürülebilir.

InertSustain Phenylhexyl (Fenilhekzil)

USP L11  HPLC Kolonu, geliştirilmiş silika yüzeyi (modifiye silika), inert ve sürdürebilir, yüksek dayanıklılık ve düşük geri basınç, yüksek tekrarlanabilirlik, düşük ve yüksek pH lı mobil fazlara karşı dirençli (pH=1-10), %100 sulu mobil faz ile çalışabilme, LCMS ve LCMSMS metodlarında yüksek hassasiyet, 350m2/g yüzey alanı,100 A por büyüklüğü,  %9 karbon yüklü, çeşitli partikül boyutları ve kolon boyutları.
USP L11, modifiye silika, fenilhekzil kolon, inert ve sürdürülebilir.

InertSustain NH2 (Amino)

USP L8  HPLC Kolonu, geliştirilmiş silika yüzeyi (modifiye silika), inert ve sürdürebilir, yüksek dayanıklılık ve düşük geri basınç, yüksek tekrarlanabilirlik, pH=2-7.5, 350m2/g yüzey alanı,100 A por büyüklüğü,  aminopropil yüklü, çeşitli partikül boyutları ve kolon boyutları.
USP L8, modifiye silika, amino (NH2) kolon, inert ve sürdürülebilir, aminopropil kolon

Inertsil ODS-4, Inertsil ODS-3, Inertsil ODS-2, Inertsil ODS

USP L1  HPLC Kolonu, ultra saf silika, pH aralığı= 2-7.5, %100 sulu mobil faz ile çalışabilme (ODS-4) , endcapping özellikli, 100A - 150A por büyüklüğü, geniş yüzey alanı, %11 – %18.5 karbon yükü, 1. (ODS) 2. (ODS-2) ve  3. ( ODS-3 ve ODS-4) seri silikalar, çeşitli partikül boyutları ve kolon boyutları,
USP L1, 1. 2. Ve 3. Seri silika, %100 sulu mobil faz, ultra saf silika, ODS-3, ODS-4, ODS-2, ODS

Inertsil ODS-SP, Inertsil ODS-P, Inertsil ODS-EP, Inertsil ODS-80A

USP L1  HPLC Kolonu, ultra saf silika, yüksek yüzey alanı,  pH çalışma aralığı=2-7.5, %100 sulu mobil faz ile çalışabilme (ODS-SP ve ODS-EP), end-capping özellikli (ODS-SP ve ODS-80A), polimerik bağlı faz (ODS-P) ile planar ve non planar bileşiklerin ayırımı, polar fonksiyonlu grup gömülü (ODS-EP), 100A ve 80A ( ODS-80A) por büyüklüğü, %8.5-%29 carbon yüklü,  çeşitli partikül boyutları ve kolon boyutları,
USP L1, polimerik bağlı faz, %100 sulu mobil faz, polar fonksiyonlu grup, ultra saf silika, 80A, planar ve non planar

Inertsil ODS-3V, Inertsil ODS-4V

USP L1  HPLC Kolonu, ultra saf silika, valide edilmiş HPLC kolonları, GLP/GMP validasyonuna uygun, her kolon üretimdeki QA ve QC adımlarının yer aldığı üretici validasyon sertifikası ile birlikte gelmektedir, kolondan kolona ve batchden batche yüksek tekrarlanabilirlik,  pH aralığı= 2-7.5, %100 sulu mobil faz ile çalışabilme (ODS-4V) , endcapping özellikli, 100A por büyüklüğü , geniş yüzey alanı, %11 ve %15 karbon yükü, çeşitli partikül boyutları ve kolon boyutları,
USP L1, valide HPLC kolon, %100 sulu mobil faz, GLP/GMP, QC ve QA, ultra saf silika, ODS-4V, ODS-3V

Inertsil C8-4, Inertsil C8-3, Inertsil C8

USP L7  HPLC Kolonu, ultra saf silika, uzun kullanım ömrü, mükemmel küresellik, çalışma pH aralığı=2-7.5, endcapping özellikli, %5-%10.5 karbon yükü, 320m2/g - 450m2/g yüzey alanı, 100A-150A pore büyüklüğü, çeşitli partikül boyutları ve kolon boyutları,
USP L7, ultra saf silika, C8 kolon

Inertsil C4

USP L26  HPLC Kolonu, ultra saf silika, uzun kullanım ömrü, mükemmel küresellik, pH range=2-7.5, endcapping özellikli, 150A pore büyüklüğü, %7.5 karbon yükü, 320m2/g yüzey alanı, çeşitli partikül boyutları ve kolon boyutları,
USP L26, ultra saf silika, C4 kolon

Inertsil CN-3

USP L10  HPLC Kolonu, ultra saf silika, uzun kullanım ömrü, mükemmel küresellik, çalışma pH aralığı=2-7.5, 100A pore büyüklüğü, %14 karbon yükü, 450m2/g yüzey alanı çeşitli partikül boyutları ve kolon boyutları,
USP L10, ultra saf silika, CN kolon,

Inertsil Ph-3

USP L11  HPLC Kolonu, ultra saf silika, uzun kullanım ömrü, mükemmel küresellik, pH çalışma aralığı= 2-7.5,  %9.5 karbon yükü, 450m2/g yüzey alanı, 100A pore büyüklüğü, fenil(Ph) kolon, çeşitli partikül boyutları ve kolon boyutları,
USP L11, ultra saf silika, Ph kolon, fenil kolon

Inertsil WP300 C18

USP L1  HPLC Kolonu, ultra saf silika, uzun kullanım ömrü, mükemmel küresellik, çalışma pH aralığı=2-7.5, endcapping özellikli, %9 karbon yükü, 150m2/g yüzey alanı, 300A pore büyüklüğü, çeşitli partikül boyutları ve kolon boyutları,
USP L1, ultra saf silika, WP300, 300A, C18

Inertsil WP300 C8

USP L7  HPLC Kolonu, ultra saf silika, uzun kullanım ömrü, mükemmel küresellik, çalışma pH aralığı=2-7.5, endcapping özellikli, %4 karbon yükü, 150m2/g yüzey alanı, 300A pore büyüklüğü, çeşitli partikül boyutları ve kolon boyutları,
USP L7, ultra saf silika, WP300, 300A, C8

Inertsil WP300 C4

USP L26  HPLC Kolonu, ultra saf silika, uzun kullanım ömrü, mükemmel küresellik, çalışma pH aralığı=2-7.5, %3 karbon yükü, 150m2/g yüzey alanı, 300A pore büyüklüğü, çeşitli partikül boyutları ve kolon boyutları,
USP L26, ultra saf silika, WP300, 300A, C4

Inertsil NH2

USP L8  HPLC Kolonu, ultra saf silika, uzun kullanım ömrü, mükemmel küresellik, çalışma pH aralığı=2-7.5,  100A pore büyüklüğü, %8 karbon yükü, 450m2/g yüzey alanı çeşitli, Amino(NH2) kolon, partikül boyutları ve kolon boyutları,
USP L8, ultra saf silika, NH2 kolon, amino kolon

Inertsil SIL-100A

USP L3  HPLC Kolonu, ultra saf silika, uzun kullanım ömrü, mükemmel küresellik, çalışma pH aralığı=2-7.5,  450m2/g yüzey alanı, 100A pore büyüklüğü, Silika (Si) kolon, çeşitli partikül boyutları ve kolon boyutları,
USP L3, ultra saf silika, Si kolon, Silika kolon

Inertsil SIL-150A

USP L3  HPLC Kolonu, ultra saf silika, uzun kullanım ömrü, mükemmel küresellik, çalışma pH aralığı=2-7.5,  320m2/g yüzey alanı, 150A pore büyüklüğü, Silika (Si) kolon, çeşitli partikül boyutları ve kolon boyutları,
USP L3, ultra saf silika, Si kolon, Silika kolon, 150A

Inertsil WP300 SIL

USP L3  HPLC Kolonu, ultra saf silika, uzun kullanım ömrü, mükemmel küresellik, çalışma pH aralığı=2-7.5,  150m2/g yüzey alanı, 300A pore büyüklüğü, Silika (Si) kolon, çeşitli partikül boyutları ve kolon boyutları,
USP L3, ultra saf silika, Si kolon, Silika kolon, 300A

Inertsil Diol

USP L20  HPLC Kolonu, ultra saf silika, uzun kullanım ömrü, mükemmel küresellik, çalışma pH aralığı=2-7.5,  450m2/g yüzey alanı, 100A pore büyüklüğü, %20 karbon yükü,  Diol (Dihidroksipropil) kolon, çeşitli partikül boyutları ve kolon boyutları,
USP L20, ultra saf silika, Diol kolon, Dihidroksipropil kolon

Inertsil WP300 Diol

USP L20  L33  HPLC Kolonu, ultra saf silika, uzun kullanım ömrü, mükemmel küresellik, çalışma pH aralığı=2-7.5,  150m2/g yüzey alanı, 300A pore büyüklüğü, %9 karbon yükü, Diol (Dihidroksipropil) kolon, çeşitli partikül boyutları ve kolon boyutları,
USP L20 L33, ultra saf silika, Diol kolon, Dihidroksipropil kolon, 300A

 • HPLC ile Povidon'da Formaldehit Analizi (USP/EP/JP)

  Povidon (polivinilpirrolidon, PVP) ilaç endüstrisinde, ilaçları dağıtmak ve süspanse etmek amacıyla kullanılan sentetik bir polimer yardımcı maddedir. Ayrıca parçalayıcı ve tablet bağlayıcı olarak da işlev görür.

  Povidon için uyumlaştırılmış standardın revizyonunun onaylanmasının üzerine Povidon'da Formaldehit analizi yaygın olarak yapılmaya başlanmıştır. 

 • HPLC ve RF-20Axs Floresan Dedektör ile Gıda Maddelerinde Aflatoksin analizi

  Aflatoksinler insanlar ve hayvanlar için son derece kanserojen ve yüksek toksisiteye sahip olabilen maddelerdir. Bu çalışmanın amacı, gıda üretiminin çeşitli basamaklarında ve depolama aşamasında ortaya çıkabilen Aflatoksinlerin analizinin HPLC ve yüksek hassasiyetli floresan dedektör kullanılarak yapılmasıdır.
   
  Cihaz: Shimadzu marka Prominence LC-20A model HPLC ve RF-20Axs floresans dedektör

 • USP Metodlarındaki revizyonlara InertSustain PFP Kolon çözümleri

  USP metodlarında Sitagliptin, Metformin Hidroklorür, Ezetimib, Mirtazapin gibi antibiyabetik, antidepresan vb. sınıflardaki ilaçlara yönelik revizyonlara dair analiz gereksinimleri GLSciences'ın InertSustain C18, InertSustain PFP ve InertSustain Swift gibi kolonlarla karşılanabilmektedir.

  Kolon: GLSciences InertSustain Serisi HPLC Kolonu

 • Rosuvastatin Kalsiyum Analizi

  Rosuvastatin kalsiyum, vücuttaki yağ üretimini (kolesterol) engelleyen, kolesterol düşürücü ilaçlarda kullanılan bir etken maddedir.

  Ürün: GLSciences HPLC Kolonları- Inertsustain C18

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner