• LCMSMS ile Gıdalarda Sentetik Boya Analizleri (Sudan boyaları)

  Bu çalışmada, LCMSMS ile enerji içeceklerinde taurin analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Bebek Mamasında multitoksinlerin (DON, FB1, HT2Toxin, Citrinin ve ZON) Analizi

  Bebek mamasında multitoksinlerin (DON, FB1, HT2Toxin, Citrinin ve ZON) LCMSMS ile analizi. 
  İnsanlar ve hayvanlar için yüksek toksisiteye sahip olabilen mikotoksinler, gıda üretiminin bütün basamaklarında, üretim sonrası depolama aşamasında ortaya çıkabilir ve bunun da ekonomi, gıda güvenliği ve insan sağlığı açısından oldukça kritik sonuçları olabilir.

  Cihaz:  Shimadzu LCMS-8060 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Bebek Mamasında multitoksinlerin (Aflatoksin B1, B2, G1, G2 ve Okratoksin A) Analizi

  İnsanlar ve hayvanlar için yüksek toksisiteye sahip olabilen mikotoksinler, gıda üretiminin bütün basamaklarında, üretim sonrası depolama aşamasında ortaya çıkabilir ve bunun da ekonomi, gıda güvenliği ve insan sağlığı açısından oldukça kritik sonuçları olabilir.

  Cihaz:  Shimadzu LCMS-8060 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Bebek Maması ve Diğer Gıdalarda Patulin Analizi

  Bebek mamasında ve gıdalarda (meyvesuyunda ve meyvesuyu içeren tüm ürünlerde) patulin kalıntısının LCMSMS ile analizi.
  Mikotoksinler, farklı mantar türleri tarafından üretilen ikincil metabolitlerdir. İnsanlar ve hayvanlar için yüksek toksisiteye sahip olabilen mikotoksinler, gıda üretiminin bütün basamaklarında, üretim sonrası depolama aşamasında ortaya çıkabilir ve bunun da ekonomi, gıda güvenliği ve insan sağlığı açısından oldukça kritik sonuçları olabilir.

  Cihaz:  Shimadzu LCMS-8060 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Bebek Devam Sütünde Aflatoksin M1 Analizi

  Bebek devam sütünde Aflatoksin M1’in LCMSMS ile analizi. İnsanlar ve hayvanlar için yüksek toksisiteye sahip olabilen mikotoksinler, gıda üretiminin bütün basamaklarında, üretim sonrası depolama aşamasında ortaya çıkabilir ve bunun da ekonomi, gıda güvenliği ve insan sağlığı açısından oldukça kritik sonuçları olabilir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8060 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • Gıda Araştırmaları - Shimadzu Journal Cilt 3, Sayı 2

  Food Development and more...

  • Application of GC/MS and GC/FID-based metabolomics for authentication of Asian palm civet coffee (Kopi Luwak)

  • Development of GC-MS analysis methods for essential oil distributed nonuniformly in foods

  • Opening of the Osaka University and Shimadzu Analytical Innovation Research Laboratory

  • And many more ...

 • LCMSMS ile Gıdalarda Patulin Analizi

  Bu çalışmada, LCMSMS ile gıdalarda (meyvesuyunda ve meyvesuyu içeren tüm ürünlerde) patulin kalıntısının analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Enerji İçeceklerinde Taurin Analizi

  Bu çalışmada, LCMSMS ile enerji içeceklerinde taurin analizine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMS ile Hammadde ve Fermentasyon Ürünlerinde Fruktoz, Sukroz ve Laktik Asit Analizi

  Hammadde ve fermentasyon ürünlerinde fruktoz,  sukroz ve laktik asitin kalitatif ve kantitatif analizi.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)
   

 • LCMSMS ile Hayvansal Gıdalarda Avertmectin Grubu Antiparazitik İlaçların Analizi

  Parazitler, diğer bir organizmanın (host) içerisinde veya üzerinde, ilgili organizmanın besin kaynaklarını kullanarak gelişimini sağlayan, yaşamını devam ettiren ve bu nedenle kronik ve yaşamı tehdit eden hastalıklara sebep olan organizmalardır.
   
  İnsanlarda çeşitli hastalıklara sebep olan parazitler üç grup altında incelenebilirler; Protozoa, Helmintler ve Ektoparazitler.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Gıdalarda Steroid Analizi

  Steroid hormonların kullanımı beslenme verimi ve hayvan gelişimi üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle, onlarca yıldır besi hayvanı ve diğer amaçlı hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olmuştur..
  Ancak, aynı zamanda dışarıdan beslenme yolu ile alındığında “Endokrin Bozucu” olan bu ajanlar, kanser, hermafroditizm gibi birçok hastalığa sebep olmaktadır.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)

 • LCMSMS ile Sularda Akrilamid Analizi

  Sularda Akrilamid Çalışması

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)